test

Kapitaalvermindering na incorporatie van reserves

In de kijker

Hoe haalt u geld uit uw vennootschap op een fiscaalvriendelijke manier? Reserves die u in 2013 of 2014 vastklikte tegen een roerende voorheffing van 10% mag u als KMO-vennootschap mogelijk binnenkort uitkeren. Hoe pakt u dit best aan?

 

Wat betekende de incorporatie van reserves precies?

Mits betaling van 10% roerende voorheffing en het respecteren van een wachttijd, mocht u de historische reserves uit uw vennootschap halen zonder extra taxatie. Het ging over alle reserves, goedgekeurd door uw Algemene Vergadering ten laatste op 31 maart 2013.

De voorwaarden: u moest die 90% verplicht terug in de vennootschap brengen onder de vorm van een kapitaalverhoging via de notaris. Bovendien moest u in een kleine vennootschap 4 jaar wachten om dat kapitaal privé uit te keren. Grote vennootschappen kregen een verplichte wachttijd van 8 jaar.

 

Ons algemeen advies

Doen! want u hebt ervoor betaald. Geld in een vennootschap inbrengen is altijd makkelijk. Eruit halen is veel complexer. Vandaag hebt u hiervoor een opportuniteit.

Let wel: geen enkele situatie is identiek een concreet advies is altijd maatwerk.

 

Kijk verder dan de transactie

De fiscus stelt de maatregel voor als een eenvoudige transactie: u hebt 4 jaar geleden 10% roerende voorheffing betaald? Mooi zo. Dan mag u dit najaar de overige 90% privé uitkeren. Toch passeert u beter niet snel-snel langs de kassa. U bekijkt dit best in een breder perspectief. Wat zijn de gevolgen? Waarop heeft dit een impact? 

Dat vergt maatwerk. Bekijk samen met uw accountant en uw account manager de voor- en nadelen op verschillende vlakken:

  • Financieel
  • Fiscaal
  • Familiaal
  • Juridisch

 

Wist u dat?

U bent niet verplicht om de kapitaalvermindering in geld door te voeren. Het kan bijvoorbeeld ook met vastgoed dat u misschien volledig privé wil maken. Maar elke handeling heeft sowieso een impact op uw privésituatie.

  

 

Bekijk het hele plaatje 

Uw vennootschap als inkomstenbron

>> Optimaliseren van uw salarispakket

>> Uitkeren dividenden

 > Uitkeren liquidatiereserve

       Kapitaalvermindering na incorporatie van reserves