test

Dividenden

Hoe haalt u geld uit uw vennootschap op een fiscaal vriendelijke manier? Heeft u het snel nodig? Dan laat u de reserves van de vennnootschap uitbetalen in dividenden.

Vandaag privé geld nodig?

Via dividenden heeft u uw geld onmiddellijk, maar betaalt wel een roerende voorheffing van 30%. Door de sterk verhoogde roerende voorheffing is deze veel minder gebruikelijk dan enkele jaren geleden. 

Wat is het?

Door een vennootschap op te richten realiseert u uw winst in die vennootschap. De winst kan u, na vennootschapsbelasting, uitkeren aan de aandeelhouders/vennoten en wordt dan een dividend genoemd. Op het bedrag dat als dividend wordt uitgekeerd, is roerende voorheffing verschuldigd. Die bedraagt in principe 30%.

Om te genieten van een verlaagd tarief, moet u langer wachten, dat gebeurt vaak onder het zogenaamde 'VVPR ter'-stelsel of de liquidatiereserve. (VVPR staat voor 'Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit'.)