test

Bepaal uw salarispakket

Hoe haalt u geld uit uw vennootschap op een fiscaal vriendelijke manier? Uw salarispakket zorgt ervoor dat u vandaag comfortabel leeft en privé kan sparen. Maar bepaalt ook hoeveel uw vennootschap spaart voor uw pensioen. De hoogte van de bezoldiging bepalen, verdient veel aandacht. U ziet dit best ruimer dan enkel het fiscale aspect.

Uw loon

Vaak zegt men dat u uw loon zo laag mogelijk moet houden, maar dat is op langere termijn niet altijd de beste keuze. Bekijk alle aspecten om een evenwichtig salarispakket samen te stellen.

Bovendien is niet alleen uw loon dat onderworpen is aan personenbelasting. Alle voordelen die de vennootschap aan een bedrijfsleider vergoedt – incl. de voordelen alle aard (VAA) – worden belast in de personenbelasting als een bezoldiging.

 

 

Voordelen van allerlei aard

 De meest voorkomende VAA zijn vastgoed, een bedrijfswagen, een smartphone en een laptop.

  • VAA woning: Het privégebruik door de zaakvoerder van een woning die (al dan niet volle) eigendom is van zijn vennootschap, vormt een belastbaar VAA. Op dat voordeel moet u personenbelasting en sociale bijdragen betalen, berekend met het kadastraal inkomen als belangrijkste parameter. Voor elektriciteit en/of verwarming bekostigd door de vennootschap, wordt een forfait toegepast.

  • VAA bedrijfswagen: aankoop, onderhoud en brandstof worden door de vennootschap gedragen. Dit is een belastbaar voordeel waarvan de bedrijfsleider ook privé geniet. Dit voordeel wordt berekend op basis van cataloguswaarde, CO2-uitstoot en leeftijd van het voertuig.

    Noot: elektrische wagens genieten een lagere taxatie én maken een afschrijving tot 120% mogelijk. Zolang die fiscale stimulans van kracht blijft, absoluut het overwegen waard.

Uw vennootschap laten sparen voor uw pensioen

Met een Individuele PensioenToezegging zorgt uw vennootschap voor een extra inkomen wanneer u met pensioen gaat. Bovendien is deze formule bijzonder interessant omdat die fiscaalvriendelijk is. Bij uw pensionering ontvangt u dan privé het opgebouwde kapitaal na een voordelige eindtaxatie, afhankelijk van uw leeftijd. Een IPT biedt naast vermogensopbouw ook de mogelijkheid om uw vermogen te verzekeren tegen risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden, een flexibele formule dus.

Voor uw IPT gelden er twee vuistregels:

  • Blijft u actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, dan geniet u de meest voordelige eindbelasting in deze formule.

  • Hoe hoger uw bezoldiging, hoe meer aanvullend pensioen uw vennootschap voor u kan opbouwen.

>> Lees meer over IPT