test

Van succes tot successie

Neem uw nalatenschap in eigen handen

Stilstaan bij successie is verrijkend, zelfs als u zich nog te jong vindt. U leert: - wat nodig is om uw financiële onafhankelijkheid te behouden; - wie uw wettelijke erfgenamen zijn; - hoe het erfrecht uw vermogen verdeelt; - welke problemen er kunnen opduiken met de erfenis - en hoe u die oplost.

 

 

6 vragen bij de organisatie van uw nalatenschap

Successieplanning is meer dan schenken alleen. Het gaat over het organiseren van een zorgeloze toekomst voor u en uw naasten. Deze vragen behandelen we samen:

1. Welk kapitaal hebt u nodig om later uw huidige levenstandaard te behouden?

We berekenen hoeveel u nodig hebt voor een comfortabel leven als er geen beroepsinkomsten meer zijn. Dat is het startpunt van correcte successieplanning.

2. Hoe hoog is de erfbelasting (de successierechten)?

Erfbelasting kan u niet vermijden, maar de hoogte ervan kan u wel beïnvloeden. We zetten eerst de cijfers op een rij. U bepaalt of die aanvaardbaar zijn.

3. Wie zijn uw wettelijke erfgenamen?

Mensen zijn soms verrast over wie wat krijgt. Gaat uw vermogen naar wie u wil dat het gaat? Via successieplanning krijgt u meer controle over de toekomst.

4. Is uw partner voldoende beschermd?

Het erfrecht voorziet bijna niets voor samenwonenden, maar ook echtgenoten erven enkel vruchtgebruik. Komt uw partner hierdoor in financiële moeilijkheden?

5. Komt de vennootschap in aanmerking voor een gunsttarief?

We bekijken of u in aanmerking komt voor het gunsttarief voor familiale bedrijven. In rechte lijn is de erfbelasting 3%. Schenken kan mogelijk zelfs aan 0%.

6. Wat gebeurt er met de vennootschap of het bedrijf?

Is er een continuïteitsplan? Wat gebeurt er met uw bedrijf, praktijk of officina mocht u plots overlijden? Op wiens schouders komen de lasten terecht?