test

Van starten in een vrij beroep tot zich ontplooien in een associatie

Associaties en vennootschappen

Associaties zitten in de lift en solopraktijken worden steeds zeldzamer. Zowel wie pas afstudeerde, als wie al jaren een praktijk heeft, kan een samenwerking starten.

Gedeelde waarden en doelstellingen vormen de fundamenten van een succesvolle samenwerking, maar ook de juridische en fiscale aspecten vragen de nodige aandacht.

 

Maak een afspraak

 

Praat alles goed door

Alles begint met gemeenschappelijke doelstellingen en een gedeelde toekomstvisie. Bespreek eerst elkaars verwachtingen. Gedeelde waarden zijn cruciaal. Pas als de filosofie goed zit, kan u praktisch beginnen denken. Strategie komt voor structuur.

Bekijk niet alleen de puur zakelijke, maar ook de menselijke kant van de samenwerking. Wees open over wat uw toekomstplannen zijn. Bijvoorbeeld: Als één van de partners eraan denkt in de toekomst wat minder te werken, dan is het goed dat iedereen dat bij de start weet. Die info is immers belangrijk wanneer de inkomsten en investeringen besproken worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Door op voorhand rekening te houden met alle kansen en valkuilen vermijdt u moeilijke discussies achteraf. Taakverdeling, verantwoordelijkheden en de dagelijkse werking horen allemaal thuis in de samenwerkingsovereenkomst. Niet enkel de inkomstenverdeling.

Wat als iemand besluit om uit de associatie te stappen? Wat zijn de voorwaarden om een nieuwe collega toe te laten? 

Zet alle afspraken op papier, zelfs al kent u uw collega’s door en door. 

Inkomsten en kosten bepalen de manier van samenwerken

Op basis van de afspraken over inkomsten en kosten onderscheiden zich drie associatievormen :

  1.  De inkomsten worden samengebracht en na aftrek van de kosten verdeeld volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.
  2. De kosten worden samengebracht, maar niet de inkomsten. De kosten worden dan doorgerekend aan de individuele leden van de vereniging.
  3. Eén lid draagt zelf eerst de kosten en rekent ze nadien door aan de leden. De manier van doorrekenen wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Welke vorm het meest geschikt is voor de samenwerking die jullie willen aangaan, bespreek je best met een juridisch adviseur. Deze expert zal u ook begeleiden bij het opstellen van uw associatieovereenkomst.

Verlies echter het fiscale aspect niet uit het oog. De associatievorm die u kiest is een juridisch verhaal, maar heeft ook btw-implicaties. Daar houdt u best rekening mee.

 

Een vennootschap als optimalisatie?

Een vennootschap is geen doel op zich. Of de oprichting ervan optimaal is voor uw associatie, is afhankelijk van verschillende variabelen. Elke situatie is verschillend.

Niet alleen voor de associatie, ook voor u persoonlijk kan het optimaler zijn om een vennootschap op te richten. Een eigen professionele vennootschap kan immers een belangrijke hefboom zijn voor uw persoonlijke vermogensopbouw.

Werken via een vennootschap is sowieso complexer dan werken als natuurlijk persoon. Het vraagt een grondig inzicht in de wisselwerking tussen uw vermogen als natuurlijk persoon en dat van de vennootschap. En u moet zich houden aan de fiscale, wettelijke en deontologische spelregels.

Expert Johan Boes legt u alvast een vuistregel uit: 

 

 

Werkt u best via een professionele vennootschap of niet?

Laat het berekenen. Via een simulatie over een periode van 10 jaar tijd, geven we u een grondige analyse van uw persoonlijke situatie. Meer info.