Informatie en voorwaarden

Gedragscode voor banken
 
Fiscale beleggingen

AG

 
VIVIUM

IPT: Algemene Voorwaarden tweede pijler
IPT: Financiële informatie tweede pijler
RIZIV: Algemene Voorwaarden tweede pijler
RIZIV: Productfiche tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Algemene Voorwaarden tweede pijler
VAPZ en SVAPZ Financiële informatie tweede pijler
Solidariteit 2016
PS en LTS: Algemene Voorwaarden derde pijler
PS en LTS: Financiële informatie derde pijler
Informatie MIFID

Beleggingsfondsen*

Universal Invest High (aandelenklassen D Cap en D Dis)
Universal Invest Global Flexible (aandelenklassen D Cap en D Dis)
Universal Invest Medium (aandelenklassen D Cap en D Dis)
Universal Invest Low (aandelenklassen D Cap en D Dis)
*Deze beleggingsfondsen betreffen compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht Universal Invest, beheerd door Capfi Delen Asset Management NV.

Beleggingsverzekeringen Tak 23*

AG Life Dynamic Portfolio Kap.
AG Life Neutral Portfolio Kap.
*Deze beleggingsverzekeringen Tak 23 worden beheerd door AG Insurance NV.
Tak 23 is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan de premies belegd worden in een of meerdere beleggingsfondsen, zonder gegarandeerd rendement.

Sparen en beleggen

Essentiële spaarderinformatie depositorekening privé
Informatiefiche over de depositobescherming
Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten
Essentiële spaardersinformatie depositorekening (niet meer aangeboden vanaf 24/12/2015)
Essentiële spaardersinformatie deposito-plus-rekening (niet meer aangeboden vanaf 24/12/2015) 
Meer info?        
 
Al deze documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. 
Als u ze wil bekijken of printen moet Adobe Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien u dit wenst, kan u dit programma gratis downloaden.