test

Opvolging en Overdracht

Van Breda Advisory

Bij een bedrijfsovername liggen alle kaarten op tafel: operationeel, fiscaal en financieel. Dat is intens. Eén factor wordt vaak vergeten: de emotionele factor. U geeft uw levenswerk uit handen. En als ook de kinderen betrokken partij zijn, wordt het helemaal ingewikkeld.

Emo en ratio durven elkaar al eens in de weg zitten. Dat zorgt voor spanning. Een objectief en onafhankelijk klankbord kan deze spanning wegnemen. 

De gezochte oplossing dient zowel het belang van het bedrijf als dat van de familie dienen. Na de overdracht moet iedereen nog door dezelfde deur kunnen. Onze aanpak heeft drie pijlers:

  1. voorbereiding,
  2. begeleiding bij familiale opvolging en
  3. opvolging bij externe verkoop.

 

1. Familiaal opvolgingstraject

Een familiale overname is altijd delicaat. Emoties spelen hier onvermijdelijk een grotere rol dan bij een externe verkoop. Van Breda Advisory zorgt voor een stappenplan dat een vlotte overdacht mogelijk maakt.

Hoe we dat doen?

Het begint met praten. We gaan met iedereen aan tafel zitten en vragen van elk de visie op de persoonlijke en familiale situatie, en op de toekomst van de onderneming.

Uit al die meningen distilleren we een consensus. Van daaruit schetsen we mogelijke trajecten om dat doel te bereiken. De familie beslist.

Als het traject vastligt brengen we u, waar nodig, in contact met externe partijen, bijvoorbeeld voor
de juridische afhandeling van de overdracht. Op die manier behouden we onze onafhankelijkheid waardoor we u optimaal kunnen blijven begeleiden.

 

 

2. Verkoop aan externe partij 

Inzicht in de overnamemarkt.

We leggen nooit rechtstreeks de link tussen koper en verkoper. Wel met de bemiddelaar die de partijen met elkaar in contact brengt. We kennen de markt goed en weten wie sterk werk aflevert.

De keuze van een kwalitatieve externe partij maakt een groot verschil.

Met oog voor het menselijke aspect

Als ondernemer bent u voortdurend aan het werk. Rond uw activiteit heeft u wellicht ook een groot netwerk opgebouwd. Het sociale en professionele loopt na al die jaren door elkaar. De vraag die we altijd stellen is: hebt u al nagedacht over wat u na de verkoop wil doen? Niet alleen met de vrijgekomen middelen, maar ook met uw tijd. Hebt u daar een plan voor?

Het ontwikkelen van een persoonlijke toekomstvisie is een belangrijk onderdeel van het overnameproces.


Realistisch beeld schetsen van de overnamemarkt

We geven een indicatie van de te verwachten prijs én de verwachtingen van de kopers.

Lees de Merger & Acquisitions monitor.

 

3. Waardering 

 

 

Wat is Van Breda Advisory?

Bank J.Van Breda & C° is erkend door de Vlaamse Overheid als ‘dienstverlener in familiale opvolging’. Hierdoor komt ons advies in aanmerking voor een subsidie.

Van Breda Advisory is een betalende service van Bank Van Breda. Onze experten bieden advies bij de voorbereiding van de overdracht van het familiebedrijf, familiale opvolgingstrajecten en bedrijfsoverdrachten. Zowel bij klanten van Bank J.Van Breda & C° als niet-klanten.

Dankzij onze expertise op het vlak van opvolging en overdrachten zijn we partner in het Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts van Vlerick Business School.