test

Hoe moet het verder met mijn bedrijf na mijn professionele carrière?

Van springen tot loslaten

In het belang van uw bedrijf en familie komt er een moment waarop u gaat nadenken over de toekomst. Wat nà uw ondernemerschap?

U bouwt elke dag met passie en kennis aan de toekomst van uw onderneming. In het belang van uw bedrijf en familie komt er een moment waarop u gaat nadenken over de toekomst. Wat nà uw ondernemerschap?Lees alvast de A&M Monitor (EN) die we publiceerden als trotse partner van Vlerick Business school. Download hier.

 

 

 

 

ADVIES 1

Start op tijd met de voorbereiding voor de overdracht van uw onderneming

De belangrijkste succesfactor voor een vlotte overdracht van uw familiebedrijf is… tijd. Hoe korter de tijd om een overdracht af te ronden, hoe groter de problemen en gevoeligheden die achteraf kunnen opduiken.

Conflicten, verschillende visies op de toekomt van het familiebedrijf of twijfels vermijdt u niet door snel te gaan, wél door ze rustig en ten gronde te bespreken.

De ervaring leert dat het traject van een familiale opvolging gemiddeld 4 tot 7 jaar duurt. Ook de verkoop van een onderneming bereidt u best grondig voor. Voorzie hiervoor minstens 3 jaar.

Sleutelprincipes
 • Voldoende tijd
 • Open communicatie
 • Duidelijke visie
 • Objectivering
 • Belang bedrijf primeert
 • Gedeelde eigenaarsvisie op lange termijn

 

 

ADVIES 2

Bekijk uw bedrijf met een objectieve bril

De overdracht van uw bedrijf is een emotioneel proces. U neemt afstand van een eigen ‘kind’. Het is niet meer dan menselijk dat u niet altijd alle aspecten van uw bedrijf even rationeel bekijkt.

Hebben uw eigen kinderen oprecht interesse om de leiding over te nemen? Hebben ze objectief gezien de nodige capaciteiten?  Deze vragen rationeel beantwoorden is niet altijd even gemakkelijk, maar wel cruciaal voor een succesvolle overdracht. De verkoop van het bedrijf wordt minder vaak gezien als een plan B naast de familiale overdracht, maar als een volwaardig alternatief.

We adviseren om dit evenwaardig en objectief te evalueren. Dit kan ook geleidelijk, al dan niet via een management buy-in of buy-out (MBI / MBO).

 

5 vragen die u zich best stelt vóór u het proces van overdracht of verkoop opstart
 1. Heeft mijn bedrijf een toekomst?
 2. Is mijn onderneming rendabel?
 3. Is het bedrijf afhankelijk van mij?
 4. Is mijn bedrijf voldoende aantrekkelijk als geheel of heeft het aantrekkelijke activa?
 5. Is de structuur van mijn bedrijf niet te zwaar? Is het beter de exploitatie, het bedrijfsvastgoed en de overtollige liquide middelen op te splitsen?

Ga ook eens in andermans schoenen staan 

Beantwoord deze vragen niet alleen vanuit uw eigen standpunt als overlater, maar ook vanuit het standpunt van de overnemer. Dit tweede standpunt biedt interessante aanvullende inzichten.

 

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse biedt een stevige, objectieve basis voor strategische keuzes. U doet die best samen met de sleutelpersonen binnen uw bedrijf die elk vanuit hun invalshoek het bedrijf en haar omgeving in al haar aspecten evalueren. Indien nodig kan een externe adviseur helpen.ADVIES 3

Waardeer uw bedrijf professioneel

De waardebepaling van een kleine of middelgrote onderneming is geen evidente oefening.

Elke methode heeft haar specifieke kenmerken en meerwaarde. U kan ze best op verschillende manieren tegelijkertijd, naast elkaar laten uitvoeren. Bij een correcte uitvoering situeren de verschillende waarderingen zich in elkaars buurt.

Als er toch significante verschillen zijn, dient u verder in te zoomen op de onderliggende redenen voor deze verschillen. Kan u ze verklaren en, zo ja, dienen ze te worden ‘geneutraliseerd’?

 

 

ADVIES 4

Vermijd het ‘zwarte gat’ en bereid uzelf voor op een nieuwe carrière

Hoe zal uw leven eruit zien nà uw professionele carrière? Hoe ziet een ideale dag eruit?

De overdracht van een bedrijf is vaak ook de verkoop van iemands passie. Onze ervaring leert dat ondernemers de emotionele
impact onderschatten. Het werkt vaak bevrijdend als u een concreet plan voor na de overdracht hebt.

De verkoop van een onderneming houdt ook vaak in dat het professioneel netwerk inclusief medewerkers, leveranciers en klanten wordt verkocht.

Een familiale opvolging omvat:

 1. de overdracht van de bedrijfsleiding
 2. de eigendomsoverdracht

Beide vallen niet noodzakelijk samen, maar zijn wel scharniermomenten. Duidelijke afspraken over leiding en eigendom, zorgen voor een vlotte overdracht.

U kan als overdrager (tijdelijk) fungeren als mentor of coach voor uw opvolger op voorwaarde dat de opvolger de eigen beslissingen in alle vrijheid kan nemen. Op een afgesproken tijdstip moet de overdrager het roer definitief uit handen geven.

Een geleidelijke afbouw van bedrijfsleiding of eigendom als overdrager kan perfect gecombineerd worden met de geleidelijke inwerking van uw opvolger.

 

Laat het los
 • Zinvolle bezigheid
 • Financiële onafhankelijkheid
 • Opvolger neemt de beslissingen


ADVIES 5

Bespreek alle mogelijke opties met alle betrokkenen

Streef altijd naar een familieconsensus.

Zie een familiale overdracht niet als het afstaan van een kind, maar als het krijgen van een kleinkind!

Niet alle kinderen zien hun toekomst in het familiebedrijf. Vanaf de tweede generatie is het niet altijd haalbaar om alle kinderen een actieve rol te geven in het familiebedrijf. De betrokkenheid van elk familielid gaat verder dan de verdeling van de aandelen. 

Als meerdere betrokkenen actief in het bedrijf stappen, moet elk van hen zich goed voelen bij de toekomststrategie, de keuze voor de overdracht en de rol die hij of zij krijgt.

Open communicatie en voldoende overleg is bij élke overdracht een must, zodat iedereen de voor- en nadelen van een keuze goed kan inschatten. Het is ook de beste garantie voor het vermijden van familiale conflicten. Bovendien is het belangrijk dat er een familiale consensus is over de waarde van het familiebedrijf.

 

Misverstanden
 • Een goed contract lost alles op.
 • De overdrager regelt en beslist alles.
 • Fiscaliteit als doel i.p.v. een randvoorwaarde.

 

Nu de strategische toekomst van het bedrijf gekend is, kan er nagedacht worden over de financiële structuren. Deze zijn in principe een logisch gevolg van de voorgaande stappen en geen doel op zich.ADVIES 6

Maak een actiegericht stappenplan met duidelijke afspraken

Opvolging en overname actieplan

1. Strategische visie.

Een overdracht of verkoop is pas zinvol als de strategische visie en de toekomst van het bedrijf voldoende duidelijk en aantrekkelijk zijn.

2. Keuze voor de toekomst in het familiebedrijf

Maak een afweging van verschillende opties. Staan er oprecht gemotiveerde en competente opvolgers klaar binnen de familie of is een externe verkoop een realistischere optie?

3. Loslaten van het levenswerk

Bent u als verkoper of overdrager klaar om uw levenswerk los te laten?

4. Interesse van andere familieleden

Hoe kijken de andere familieleden en of sleutelmedewerkers naar een overdracht of verkoop?

5. Eigendomsoverdracht

De effectieve eigendomsoverdracht of verkoop waarbij de betrokkenheid van alle familieleden verder gaat dan een verdeling van aandelen of geld.

6. Fiscaliteit

De reflectie over fiscaliteit mag de beslissingen uit de vorige stappen niet teniet doen. Fiscaliteit mag nooit het startpunt zijn en is een te mijden raadgever.

7. Juridische uitwerking

Alle afspraken worden juridisch vertaald in contracten, want ‘goede afspraken maken goede vrienden’.

8. Naar een succesvolle toekomst

De doorstart met een succesvolle toekomst voor het familiebedrijf.

 

ADVIES 7

Kies voor professionele begeleiding

Het overnameproces kent vele dimensies. Voor elke dimensie zijn andere competenties nodig. Het is belangrijk dat u op een globaal overzicht krijgt en behoudt.

Een expert van Van Breda Advisory begeleidt u, mét helicopterzicht, doorheen het ganse proces. Vanuit dit overzicht komt u tot inzichten die u helpen om de juiste financiële keuzes te maken en een duidelijke overdrachtsstrategie te volgen.

Bank J.Van Breda & C° heeft, als onafhankelijke partij, een eigen methodologie voor het opvolgingstraject. Dankzij onze jarenlange ervaring op de overnamemarkt en omdat we ons énkel tot ondernemers en vrije beroepen richten, beschikken we over een uitgebreid netwerk van overnamekandidaten en geschikte bemiddelaars.

Bank J. Van Breda & C° is erkend door de Vlaamse Overheid als ‘dienstverlener in familiale opvolging’. Hierdoor komt ons advies in aanmerking komt voor een subsidie. Omwille van onze expertise zijn we partner in het Merger & Acquisition & Buyout Center van Vlerick Business School.