Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een duurzame bank voor een betere wereld

Bank J.Van Breda & C° kiest ervoor om haar economisch, sociaal en ecologisch engagement systematisch en expliciet te integreren in haar bedrijfsbeleid. MVO is daarom geen apart domein maar zit verwerven in de globale strategie.

Benieuwd hoe wij duurzaamheid toepassen in de praktijk? De toelichting van onze aanpak loopt als een rode draad doorheen ons jaarverslag. Specifieke informatie over ons model voor “corporate social responsability” vindt u in hoofdstuk 8 vanaf bladzijde 32.

Hebt u vragen of wil u over een onderwerp van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur voor maatschappelijk verantwoord ondernemen via Luk.Lammens@bankvanbreda.be.