test

Maatschappelijk engagement

Actief voor het goede doel

Bij Bank J.Van Breda & C° zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We gaan dagelijks om met succesvolle ondernemers en vrije beroepen, maar weten dat succes niet vanzelfsprekend is. Daarom steunen wij structureel 2 maatschappelijke initiatieven waar onze cliënten zich nauw mee verbonden voelen.

We kozen 2 organisaties die niet zo bekend zijn bij het grote publiek en die het dus ook moeilijker hebben om aan middelen te geraken: Ondernemers Zonder Grenzen en Artsen zonder vakantie VZW.

 

Ondernemers Zonder Grenzen

Bank J.Van Breda & Cº steunt Ondernemers zonder Grenzen, een organisatie die via herbebossing het oprukken van de woestijn tegengaat en tegelijk de welvaart verbetert van de regio.

 

Zelfredzaamheid centraal

De projecten creëren werkgelegenheid en bieden mogelijkheden om zelfbedruipend te worden. Kortom, een mooi voorbeeld van sociaal ondernemen dat maatschappelijke relevantie combineert met economische haalbaarheid. Geen pure liefdadigheid, de projecten zijn rendabel. Bovendien zit er een eventuele economische win/win in voor de sponsors via de verkoop van emissie certificaten.

 

Bomen doen leven
In de voorbije jaren plantten ze in Burkina Fasso meer dan 4,5 miljoen bomen, 4.500ha, een bos zo groot als het Zoniënwoud. Zo gaan ze het verder oprukken van de woestijn in de Sahel-gordel tegen, maar het project doet veel meer dan bomen planten alleen. Door het verbeteren van de levensomstandigheden te plaatse verdwijnt de nood om te emigreren uit de regio. Ook krijgen vrouwen een belangrijke rol toebedeeld. Zij zijn o.m. verantwoordelijk voor het zaaigoed. Via het bijbrengen van nieuwe landbouwtechnieken, stijgen de inkomsten, die gedeeltelijk opnieuw geïnvesteerd kunnen worden in het onderwijs.

www.ozg.be

 

Artsen zonder vakantie 

Zo’n 400 artsen en verpleegkundigen behandelen patiënten in Afrikaanse ziekenhuizen tijdens hun vakantie twee tot drie weken. Zij helpen mensen die anders geen kans op genezing hebben. Elke week vertrekken er meer dan twee teams naar Afrika. Zij nemen verbanden, instrumenten en medicijnen mee maar ook medische toestellen. Deze missies worden herhaald en passen in een lange termijn ondersteuning ter plaatse.

Artsen zonder Vakantie werkt aan de duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg in Afrika door:

  • Steun aan ziekenhuizen
  • Medische teams ter beschikking stellen
  • Overbrengen van (para)medische kennis en materiaal.


De organisatie werkt altijd op vraag van een ziekenhuis in Afrika en geeft steun op maat. Als volwaardige partners werkt het Belgische en Afrikaanse personeel samen. Artsen Zonder Vakantie is erkend als Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO).

www.azv.be


Lees meer over
Ondernemers Zonder Grenzen
Artsen zonder vakantie VZW