test

Kerngezonde bank

Ook in een moeilijk renteklimaat en bij volatiele financiële markten blijft Bank J.Van Breda & C° een veilige haven.
Door voorzichtig beleid zijn onze troeven zelfs jaar na jaar nog versterkt.

  1. Het eigen vermogen van onze bank werd nog nooit aangetast door een crisis. We hebben nooit staatssteun gekregen.

  2. Bank J.Van Breda & C° heeft een hoog eigen vermogen. De solvabiliteit, uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt een veelvoud van de 3% die de toezichthouder oplegt.

  3. We hebben een gezonde liquiditeitspositie. Door de instroom van cliëntendeposito’s is onze liquiditeitspositie verder positief geëvolueerd, waardoor wij geen beroep moeten doen op de interbankenmarkt.

  4. We zijn en blijven een klassieke bank: transparant en cliëntgedreven. We gebruiken de deposito’s van onze cliënten uitsluitend voor kredieten aan cliënten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Op die manier geven we zuurstof aan de lokale economie.

  5. We hebben een ruime liquiditeitsbuffer. We beleggen voor eigen rekening uitsluitend in cash bij de Europese Centrale Bank en in een gespreide beleggingsportefeuille. 

  6. Met Ackermans & van Haaren hebben we een sterke en stabiele aandeelhouder.

  7. Steeds meer cliënten zien ons als hun vermogensbegeleider en vertrouwen ons nieuwe beleggingen toe.

Het volledige officiële jaarverslag is elk jaar online beschikbaar vanaf eind maart.

Ook in de toekomst houden wij consequent uw langetermijnbelangen voor ogen.

Dirk Wouters, Véronique Léonard, Vic Pourbaix en Marc Wijnants leden van het directiecomité.

Ook in een moeilijk renteklimaat en bij volatiele financiële markten blijft Bank J.Van Breda & C° een veilige haven.