test

Kerngezonde bank

Ondanks de financieel-economische crisis en de onrust op de financiële markten blijft Bank J.Van Breda & C° een veilige haven.
Door voorzichtig beleid zijn onze troeven zelfs nog versterkt.

  1. Het eigen vermogen van onze bank werd niet aangetast door de crisis. We hebben nooit staatssteun gekregen.

  2. Bank J.Van Breda & C° heeft een hoog eigen vermogen. De solvabiliteit, uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt een veelvoud van de 3% die de toezichthouder tegen ten vroegste 2018 wil invoeren onder Basel III.

  3. We hebben een gezonde liquiditeitspositie. Door de instroom van cliëntendeposito’s is onze liquiditeitspositie verder positief geëvolueerd, waardoor wij geen beroep moeten doen op de interbankenmarkt.

  4. We zijn en blijven een klassieke bank: transparant en cliëntgedreven. We gebruiken de deposito’s van onze cliënten uitsluitend voor kredieten aan cliënten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Op die manier geven we zuurstof aan de lokale economie.

  5. We hebben een ruime liquiditeitsbuffer. We beleggen voor eigen rekening uitsluitend in cash bij de Europese Centrale Bank en in een gespreide beleggingsportefeuille. De overheidsobligaties zijn uitgegeven of gewaarborgd door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Zweden en Finland. Er zitten geen obligaties van Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille.

  6. Met Ackermans & van Haaren hebben we een sterke en stabiele aandeelhouder.

  7. Steeds meer cliënten zien ons als hun vermogensbegeleider en vertrouwen ons nieuwe beleggingen toe.

Het volledige officiële jaarverslag is elk jaar online beschikbaar vanaf eind maart.

Ook in de toekomst houden wij consequent uw langetermijnbelangen voor ogen.

Dirk Wouters, Véronique Léonard, Vic Pourbaix en Marc Wijnants leden van het directiecomité.