Bedrijfsmissie

We willen

 • de Bank Van Breda-aanpak blijven uitdragen en zo onze eigenheid bestendigen
 • een gemiddelde winstgroei van 10% per jaar realiseren


Doorgedreven specialisatie is onze sterkste troef. We willen dé referentiebank zijn voor familiale ondernemers en vrije beroepen, zowel privé als professioneel, hun leven lang. Heel onze organisatie is hierop gericht.

We streven naar marktleiderschap in onze niches. Door onze focus willen we in ons werkgebied hoofdbankier zijn bij 25% van de medische vrije beroepen en bij 10% van de familiale ondernemers.

Wij begeleiden onze cliënten bij de systematische opbouw,het beheer en de bescherming van hun vermogen. We werken hiervoor volgens onze eigen, unieke aanpak: gespecialiseerd, persoonlijk en proactief. We streven ernaar om het vertrouwen van onze cliënten op elk moment waard te zijn, door consequent hun langetermijnbelangen voor ogen te houden.


Onze aanpak

Wij willen de béste vermogensbegeleider zijn voor onze doelgroepcliënten door

 • een totaalaanpak die start bij de professionele activiteit als motor voor de opbouw van privé-vermogen
 • behoeften te analyseren, te adviseren en dan de juiste oplossing te verkopen
 • zelf het initiatief te nemen voor een systematische opvolging
 • heldere voorwaarden aan te bieden
 • eenvoud: beknopt en terzake, sober maar met klasse
 • samen te werken met eerlijke, succesvolle cliënten en sterke partners
 • toekomstgericht te investeren en technologisch mee te zijn
 • onze service en onze omgang met cliënten voortdurend in vraag te stellen en kwalitatief meer te leveren dan verwacht

 

Van al onze collega’s verwachten wij dat zij

 • eerlijkheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme uitstralen, in woord en daad
 • behoeften en wensen van cliënten erkennen, in elke functie, op elk moment
 • samen-werken: elke collega is een interne cliënt
 • het initiatief krachtig in handen nemen en vechten voor zaken waarin zij geloven
 • denken en handelen zoals zij dat voor hun eigen zaak zouden doen
 • professional zijn en blijven
 • hun bijdrage tot deze bedrijfsmissie kennen én meten, zodat ze voortdurend verbeteringen realiseren
 • zich soepel opstellen en bij veranderingen mee nieuwe wegen bewandelen
 • correct, discreet en gedisciplineerd zijn
 • concreet afspreken en beloftes nakomen
 • het belang van de hele organisatie laten primeren
 • fouten melden en eruit leren

 

Als werkgever engageert Bank J. Van Breda & C° zich tot

 • vrijheid, ruimte en gelijke kansen om zich maximaal te ontwikkelen
 • een pragmatische aanpak
 • integriteit, collegialiteit en plezier
 • duidelijke doelstellingen
 • waardering voor professionalisme en inzet
 • de mogelijkheid om te mislukken, te leren en opnieuw te beginnen
 • begeleiding op professioneel en zo nodig op persoonlijk vlak
 • open en directe communicatie
 • een evaluatie met woord en wederwoord
 • werk voor wie voluit meebouwt aan de realisatie van deze bedrijfsmissie


Ook als werkgever is Bank J.Van Breda & C° anders. Ontdek waarom.