test

Nuttige links voor ondernemers


Accountants / Bedrijfsrevisoren / Boekhouders

 • Instituut van de accountants en de belastingconsulenten
  iec-iab.be

 

 

 • Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten
  bibf.be


Belangenverenigingen

 • Neutraal Syndicaat Zelfstandigen
  nsz.be

 

 • De tweede grootste zelfstandigenorganisatie in België ter verbetering van situatie van zelfstandigen, vrije en intellectuele beroepen en KMO’s.

 

 • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
  unizo.be

 

 • Wellicht de meest volledige Vlaamse KMO site met erg actuele informatie en nieuws voor KMO’s en Zelfstandigen.

 

 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
  vbo-feb.be

 

 • Het KMO coördinatiecomité van het VBO verdedigt de KMO-belangen op politiek vlak.

 

 • Etion (het vroegere VKW)
  etion.be
  Platform voor ondernemers en managers rond waardengericht ondernemerschap met oog voor individu en samenleving.

 

 • VKW Limburg
   vkw-limburg.be
  Werkgeversorganisatie van ondernemend Limburg. Opkomen voor de belangen van haar leden, een krachtig netwerk aanbieden en degelijk ondernemen stimuleren.

 

 • Vlaams Netwerk voor ondernemingen (Voka)
  voka.be
  Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) staat voor standpuntbepaling, belangenbehartiging en netwerking, ondersteund door een sterk kenniscentrum. De 8 Voka Kamers van Koophandel staan voor netwerking en een sterke dienstverlening. Samen vormen ze Voka, een netwerk waarbij zo'n 18.000 Vlaamse bedrijven zijn aangesloten. U kan op hun website o.a. terecht voor informatie over het Vlaamse sociaal-economische landschap, praktische tips, opleidingen, persberichten en nuttige adressen.


Export

 • flandersinvestmentandtrade.com, het Vlaams Agentschap voor International Ondernemen, is het aanspreekpunt voor Vlaamse bedrijven met exportplannen en buitenlandse bedrijven die zich in Vlaanderen willen vestigen. Dit Vlaamse agentschap biedt ondernemingen kosteloos advies en begeleiding.


Familiebedrijven

Hoe vind ik een goed evenwicht tussen bedrijf en familie? Op deze sites vindt u een overzicht van thema's en initiatieven die u helpen om deze vraag te beantwoorden.

 • familiebedrijf.be
  Instituut voor het Familiebedrijf (IFB) is hét kenniscentrum voor de familiebedrijven in Vlaanderen. Het wil familiebedrijven specifieke knowhow en begeleiding inzake alle aspecten van het familiebedrijf bieden en zo bijdragen tot de professionalisering, continuïteit en verdere ontwikkeling van de familiebedrijven in Vlaanderen.

 

 • fbnet.be
  FBNet wil de continuïteit van familiebedrijven bevorderen en de positie van het familiebedrijf in België versterken door ervaringsuitwisseling, kennisontwikkeling en belangenbehartiging.


Financiering

 • financieringvanondernemingen.be
  Informatie die de keuze van een financieringsvorm en het opstellen van een financierings- of kredietaanvraag vergemakkelijkt.

 

 • Kenniscentrum voor de financiering van de KMO (KeFiK) cefip.be
  Het nationaal aanspreekpunt met betrekking tot KMO-financiering met toegang tot alle publicaties van het KeFiK. Ondernemers kunnen er tevens terecht voor informatie over de financiering van hun project.

 

 • FINMIX
 • agentschapondernemen.be/artikel/finmix
  Wilt u een innovatief project starten, hebt u stevige groeiambities of plant u een overname? FINMIX, een project van Agentschap Ondernemen, biedt u de mogelijkheid om uw project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen uw project en adviseren u over de meest aangewezen financieringsmix.


Ondernemen

 • Vlaanderen
  Agentschap Innoveren &  Ondernemen Vlaanderen

  Het agentschap van de Vlaamse overheid dat innovatie en ondernemerschap stimuleert en bijdraagt aan een gunstig ondernemersklimaat. Het fungeert als aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen. Bovendien vind je er een overzicht van alle risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen op de KMO-markt en een subsidiedatabank. Deze bevat de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden en financieringsmaatregelen zijn erin opgenomen.

  Sterk Ondernemen geeft een overzicht van alle begeleiding, coaching en adviestrajecten voor elke fase van ondernemerschap. In Sterk Ondernemen bundelt het Agentschap Innoveren & Ondernemen krachten en middelen samen met haar partners. Het geheel vormt een mix van projecten, evenementen en acties gericht op de specifieke noden van (potentiële) ondernemers.

 • Brussel
  abe-bao.be
  Het BAO adviseert en begeleidt gratis starters, bedrijven en kandidaat-investeerders voor de verwezenlijking van al hun projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Opleiding en ervaringsuitwisseling

 • plato.be
  Maandelijkse bijeenkomst van honderden Vlaamse ondernemers om ervaringen uit te wisselen.

 

 • startersservice.be
  Interactieve test van Unizo met onmisbaar advies en service voor wie wil starten als zelfstandig ondernemer.

 

 • syntravlaanderen.be
  Organisatie van de Vlaamse overheid die opleidingen verzorgt en initiatieven neemt die de ondernemingszin stimuleren.


Opvolging en overname

 • antwerpmanagementschool.be
  Instituut dat families en familiebedrijven ondersteunt en begeleidt door hen via academisch onderzoek en opleiding te focussen op innovatie, globalisering, duurzaamheid en transgenerationeel ondernemerschap.


Risicokapitaal in Vlaanderen

Hier vindt u een overzicht van de actieve spelers in Vlaanderen op dit domein.


Subsidiemogelijkheden

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via een subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen.

Ook de link www.unizosubsidies.be van Unizo biedt een duidelijk overzicht opgebouwd vanuit 7 strategische ondernemingsthema's; investeringen, strategie en advies, tewerkstelling en opleiding, innovatie, internationaal ondernemen, energiebesparende maatregelen en ondersteuning en begeleiding.

 

Niet gevonden wat u zocht? Kijk ook bij onze meer algemene links voor bankzaken.