12 kernvragen voor ondernemers

1.  Begeleidt uw bankier u met kennis van zaken?

Bank J.Van Breda & C° doet niets anders dan werken met ondernemers zoals u. Vraag het gespecialiseerd advies van dé bank die zich 100% toelegt op ondernemers en hun leefwereld.

2.  Wie behoudt voor u het overzicht tussen professioneel en privé?

Hebt u oog voor de link tussen beide en hoe het ene helpt het andere te realiseren? Ontwikkelt uw bankier samen met u voldoende helikopterzicht?

3.  Hebt u al een plan voor de opbouw van uw vermogen, professioneel of privé?

Weet u precies welk kapitaal u op langere termijn dient op te bouwen om later comfortabel te genieten? En hoe u dit voor elkaar zal krijgen?

4.  Welk rendement wenst u?

80% van het rendement van uw beleggingen wordt bepaald door strategische keuzes. Hoeveel belegt u dynamisch, hoeveel risicoloos? Hoe past vastgoed in uw beleggingsportefeuille?

5.  Laat u de fiscus uw vermogen maximaal mee opbouwen?

Wist u dat u gemiddeld 25 tot 30% van uw pensioenkapitaal kan opbouwen via fiscaalvriendelijke beleggingen? Bent u zeker dat u alle mogelijkheden volledig benut?

6.  Belegt u systematisch?

Hoeveel belegt u per maand? Wat kan u bereiken met uw persoonlijke inspanning? Hebt u een precies idee, met concrete bedragen?

7.  Belegt u best binnen of buiten uw vennootschap?

Wat is in uw situatie het meest voordelig? Deze analyse is complex en vergt maatwerk op hoog niveau.

8.  Houdt u rekening met financiële risico’s?

Een succesvol ondernemer volgt zijn debiteuren goed op en laat zijn omzet en winst niet afhangen van een kleine groep klanten of leveranciers. Beperkt u de risico’s van fluctuerende grondstofprijzen of wisselkoersen? Hebt u voor uzelf en uw familie een degelijk voorzorgsplan? Gebruik ons als klankbord!

9.  Is uw zaak gestructureerd voor de toekomst?

Wat is voor u de ideale verhouding tussen eigen en vreemd vermogen? Werkt u best met een managementvennootschap / holding? Waar brengt u uw vastgoed best onder? We maken graag samen met u de rekenoefening.

10.  Welk krediet past het best bij u?

Welke kredietvorm, welke cashflow, welk eigen vermogen hebt u nodig om uw professionele bekwaamheid te ondersteunen en uw projecten te laten slagen?

11.  Wat kan successieplanning u bijbrengen?

Nadenken over successie begint zelden te vroeg. Bedenk welke gemoedsrust u hebt als uw zaken op een duurzame manier geregeld zijn.

12.  Wat als u stopt met werken?

25% van de KMO’s staat tussen nu en 10 jaar voor de keuze tussen familiale opvolging of verkoop. Hoe staat u hiertegenover? Hoe sluitend is uw renteniersplan?
 
Hebt u zelf nog vragen voor Bank J.Van Breda & C°? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde kantoor.