Uw Universal Invest beleggingsfonds

De coronacrisis zorgde de afgelopen weken voor een uitzonderlijke marktcorrectie. Uw beleggingsfonds wordt actief beheerd door de experten van onze zusterbank Delen Private Bank. Zij volgen de financiële markten dagelijks van nabij en houden rekening met het risico dat u wil en kan dragen.

 

Om u een beter inzicht te geven in de resultaten, informeren we u elk trimester over de economische actualiteit. Hoe interpreteren de beheerders van uw beleggingsfonds deze context? Welke acties worden ondernomen?

Geen overhaaste beslissingen nemen en de blik op lange termijn behouden, blijft te allen tijde hun advies.

Wij blikken terug op het voorbije kwartaal. En dat was stevig.

Plots naar een nieuwe wereld

Het eerste kwartaal was heel positief begonnen, maar midden januari blies China alarm over een mysterieus virus dat aan een sneltempo slachtoffers maakte. U kent het vervolg: het coronavirus verspreidde zich over de hele wereld. De pandemie zorgde naast veel menselijk leed ook voor een grote economische terugslag. De eindafrekening zal pas duidelijk worden als we weten hoe lang de pandemie zal aanhouden. Maar het staat nu al vast dat de crisis zal uitdraaien op een negatieve groei van de wereldeconomie in 2020.

Wat doen overheden en centrale banken?

In een crisis als deze blijven overheden en centrale banken gelukkig niet passief aan de zijlijn staan. De centrale banken voerden drastische rentedalingen door. En ook regeringen zetten allerlei fiscale stimuli op touw om de bittere pil zo veel mogelijk te vergulden. Die miljarden euro’s en dollars die nu in de markt gepompt worden, zullen zeker steun bieden aan de economie.

Wat betekent het voor uw fonds?

Deze coronacrisis zag niemand aankomen, ook de beleggers niet. De aandelenkoersen doken stevig in het rood. Sinds het begin van het jaar staan ze gemiddeld 20% lager. Onze fondsen kregen rake klappen, dat was onvermijdelijk. Op 30 maart lieten onze Universal Invest-fondsen rendementen zien tussen –8,25% en –16,92%, naargelang het investeringsprofiel. Die daling is natuurlijk niet min. Maar deze patrimoniale fondsen houden beter stand dan het marktgemiddelde, omdat de risico’s in de portefeuilles gevoelig afgebouwd werden in de laatste 15 maanden.

Wat brengt de toekomst?

In tijden zoals deze zijn er meer vragen dan antwoorden, daar kunnen we niet omheen. Als we ervan uitgaan dat de markten efficiënt zijn, dan hebben ze alle gekende informatie al verwerkt in de koersen en zouden ze al rekening moeten houden met het slechte nieuws van de voorbije weken. Anderzijds kan de onzekerheid rond de duur van de pandemie de markten nog wel even door elkaar schudden.

Laat ons te midden van al dat beursgewoel toch een aantal ankerpunten meegeven.

  • De aandelenportefeuille is belegd in grote wereldspelers, actief in thema’s waarvoor wij veel potentieel op lange termijn zien. Al die bedrijven hebben ook een sterke balans. De belangrijkste sectoren zijn consumptiegoederen, farma en technologie.
  • De obligatieportefeuille heeft recent hinder ondervonden van oplopende risicopremies. Toch heeft het obligatiedeel haar nut als buffer al bewezen. Liquide kwaliteitsobligaties vangen de bewegingen van de aandelenkoersen voor een belangrijk deel op.
  • En natuurlijk komen er betere tijden. Dit is niet de eerste crisis. Mens en economie zijn veerkrachtig. Vroeg of laat herstelt zich de rust, krijgen beleggers, ondernemers en consumenten opnieuw vertrouwen en veert de economie weer op.

Het herstel op de beurs kan snel gaan, dat leren we uit vroegere crisissen.

 

Wat dit concreet betekent voor uw beleggingsfonds kan u op elk moment raadplegen via de tab “Beleggingen” onderaan uw online banking app.