Maatregelen voor consumentenkredieten

Na het uitstel van betaling op woonkredieten is er nu een gelijkaardige regeling voor consumentenkredieten. Wie door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komt, kan tijdelijk betalingsuitstel voor maximaal 3 maanden in kapitaal en rente aanvragen.


Er zijn wel een aantal wettelijke voorwaarden waaraan u moet voldoen.

  1. U moet er uitdrukkelijk en schriftelijk om verzoeken bij uw bank. U doet dit het best via mail.
  2. U dient aan te tonen dat uw gezin financieel getroffen werd door de coronacrisis. Bent u hierdoor tijdelijk technisch werkloos? Is uw bedrijf gesloten? Leed u of een persoon binnen uw gezin een gedeeltelijk of volledig inkomensverlies? Gelieve hiervoor bewijsmateriaal toe te voegen. 
  3. Uw krediet had geen betaalachterstand van meer dan 1 maand op 01/04/2020.
  4. Uw totaal roerend vermogen bij alle financiële instellingen samen mag niet meer dan 25.000 euro bedragen. Het gaat hier zowel om zicht- en
    spaarrekeningen als om andere beleggings die u in portefeuille zou hebben.
  5. Uw maandelijkse terugbetaling voor de bedoelde lening bedraagt meer dan 50 euro aan kapitaal en intrest. 

Komt u hiervoor in aanmerking?

Mail dan uw vraag tot tijdelijk betalingsuitstel voor uw krediet naar betalingen@vanbredacarfinance.com.

Om in regel te zijn is deze aanvraag enkel mogelijk vanaf 1 mei 2020. Ze dient uiterlijk 31 juli 2020 in ons bezit te zijn.

Alle aanvragen zijn onder voorbehoud van analyse en aanvaarding door Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda & C°.