Nuttige links voor vrije beroepen

Accountants / Bedrijfsrevisoren / Boekhouders

• Instituut van de accountants en de belastingsconsulenten 
• Instituut van de bedrijfsrevisoren 
• Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten 

Advocaten

• Vereniging van Vlaamse Balies 

Algemeen

• Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
• Medibel-Net (Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu) 
• Neutraal Syndicaat Zelfstandigen 
• Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
riziv.be       
• Agentschap Innoveren & Ondernemen
vlaio.be - subsiediemogelijkheden - sterkondernemen.be

Apothekers

• Algemene Pharmaceutische Bond 
apb.be  
• Apothekers van Brussel 
• Brabants Apothekersforum 
• Curalia 
• Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers 
ipsa.be   
• Koninklijke Apothekers Vereniging Waasland 
• Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA)   
• Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV)  
• Koninklijk Oostvlaams Apotherkersgild (KOVAG)     
• Pharmaplanet 
apotheker.be         
• Uw apotheek (contactpunt tussen patiënt en apotheek) 
• Vereniging van onafhankelijke apotheken 

Artsen

• Algemeen Syndicaat van de Geneesheren van België 
asgb.be    
• Orde van geneesheren
• Vereniging van huisartsenkringen 
• Verbond van Belgische specialisten
• Belgische vereniging voor Artsensyndicaten

Dierenartsen

• Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) 

Gerechtsdeurwaarders

• Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders

Kinesitherapeuten

• Nationale Federatie van Doctors en Licenciaten in de Kinesitherapie vzw 
• Vlaams Kinesitherapeutenverbond (VKV) 

Notarissen

• Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

Tandartsen

• Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) 
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen

Verpleegkundigen

• Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanden (OTV) 
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen