Resultaten

Kerncijfers in een oogopslag
 
    2010 2011 2012 2013 2014
              
Personeel 418 462 465 466 459
            
Resultaten          
Winst over de verslagperiode toe te
rekenen aan de aandeelhouders
25.664 54.880 (*) 27.739 31.546     35.494
           
Balansgegevens          
Totaal belegd door cliënten 6.368.943 7.469.140 8.010.469 9.017.851 10.018.353
Cliëntendeposito's 2.596.766 3.453.279 3.424.426 3.683.174 3.815.449
Buitenbalansproducten 3.772.177 4.015.861 4.586.043 5.344.124 6.202.904
Kredietverlening aan cliënten 2.631.339 3.043.941 3.306.419 3.455.495 3.639.208
Eigen vermogen deel groep 258.620 394.969 427.267 447.907 474.981
           
Ratio's          
Efficiëntieratio (cost income) 57% 61% 58% 59% 60%
Rendement op het gemiddelde eigen
vermogen (ROE)
10% (*) 7% 7% 8%
Rendement op activa (ROA) 0,80% (*) 0,69% 0,72% 0,79%
Waardeverminderingen op kredieten 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% 0,01%
Solvabiliteit (eigen vermogen op activa)
(**)
8,1% 9,9% 10,7% 10,2% 9,5%
Kernkapitaalratio (core tier 1) (**) 11,3% 14,7% 14,2% 13,7% 14,9%
Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR)
(**)
14,7% 17,3% 16,4% 15,6% 16,8%
           
Net Promoter Score 
(ondernemers en vrije beroepen) (***)
64 61 61 62

Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR

(*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in 2011 21,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit.

(**) Vanaf 2014 volgens Basel III normen

(***) De Net Promotor Score is gebaseerd op de antwoorden op één cruciale vraag: "Als u naar uw mening wordt gevraagd, zou u Bank J.Van Breda & C° dan aanraden aan een vriend of collega?". Er zijn 5 mogelijke antwoorden. De berekening gebeurt volgens de methodiek zoals beschreven door Fred Reichheld. Deze is het resultaat van volgende bewerking: % “Zeker wel” - % "Ik weet het niet " - % "Waarschijnlijk wel -% "Zeker niet"
Het percentage "Waarschijnlijk wel" wordt niet meegeteld, waardoor de NPS een zeer scherp resultaat geeft dat voor bedrijven met een slechte reputatie zelfs negatief kan zijn.

Recent onderzoek bij cliënten van onze bank (lente 2014) leverde het volgend resultaat:
70% “Zeker wel”
– 5% “Ik weet het niet”
– 2% “Waarschijnlijk niet”
– 1% “Zeker niet”
= 62%

 

Het volledige jaarverslag vindt u hier terug.