test

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

POZ

Als zelfstandige zonder vennootschap bouwt u via de POZ een aanvullend pensioen op. De overheid beloont uw spaarinspanning met een belastingvermindering.

Wat is een POZ?

POZ is een levensverzekering met fiscaal voordeel. De premies die u jaarlijks stort vormen een mooie som die u later kan opvragen als pensioenkapitaal. De jaarlijkse premies zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor wie is een POZ?

Zelfstandigen zonder vennootschap die een wettelijk pensioen opbouwen kunnen gebruik maken van een POZ. Zelfstandigen mét vennootschap bouwen al via de IPT (Individuele Pensioentoezegging) van hun vennootschap een aanvullend pensioen op.

Wat zijn de voordelen van POZ?

  • Forfaitair belastingvoordeel van 30% (te vermeerderen met gemeentetaks)
  • Opbouw aanvullend pensioen bovenop uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
  • Mogelijkheid om uw vermogen te verzekeren tegen risico’s als arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden
  • Mogelijkheid om opgebouwd kapitaal in POZ vervroegd op te nemen of als pand te gebruiken voor een vastgoedfinanciering

Waarom kies ik voor een POZ?

Fiscaalvoordelige beleggingen horen in elke beleggingsportefeuille. Ze zijn de eerste stap naar een evenwichtige vermogensopbouw. Hierbij is de POZ een gunstige aanvulling op uw VAPZ.

Hoeveel mag ik jaarlijks storten?

Het bedrag dat u jaarlijks mag sparen en fiscaal in mindering brengen is begrensd door de 80%-regel. De berekening is complex en altijd maatwerk. De hoogte van uw inkomen, uw loopbaan en andere aanvullende pensioenen bepalen uw maximale spaarbedrag.

Hoe word ik belast?

U betaalt een premietaks van 4,4%. Bij de uitbetaling van het gespaarde kapitaal geldt een voordelige eindbelasting van 10% (+ gemeentebelasting en wettelijke taksen).

Wat kies ik eerst POZ of VAPZ?

Kies eerst voor VAPZ. Deze formule levert het grootste rendement op. VAPZ en POZ zijn als communicerende vaten. Wat u extra opbouwt in VAPZ kan u minder opbouwen via POZ.

Vanaf wanneer kan ik een POZ afsluiten?

Vanaf 1 juli 2018. POZ is een nieuwe beleggingsformule met fiscaal voordeel. Drie maanden na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad (op 30 maart 2018) treedt de maatregel in werking en kan u een POZ afsluiten.