test

IPT

Via een IPT spaart uw vennootschap voor een toekomstig aanvullend pensioen in uw privé.

Als zelfstandige in een vennootschap hebt u de mogelijkheid om met de middelen van uw vennootschap een extra pensioenkapitaal op te bouwen via een “Individuele Pensioentoezegging” (IPT).

Het kapitaal dat u hierin mag sparen, wordt berekend via de zogenaamde 80%-regel. U bepaalt binnen deze grenzen zelf het bedrag van uw storting. Deze storting geniet een basisrentevoet en een aantrekkelijke bonus die herbelegd wordt tegen de zekerheid van de geldende basisrentevoet of tegen het potentieel hogere rendement van het gekozen beleggingsfonds.

 

Voordelen

Fiscaal
Uw stortingen zijn aftrekbaar als beroepskost binnen de vennootschap waardoor het belastbare resultaat verkleint en de belastingdruk afneemt. Het fiscaal aftrekbare maximum wordt bepaald door de 80%-grens. Van zodra u uw wettelijk pensioen geniet, ontvangt u het samengestelde bedrag in de vorm van een kapitaal, dat een gunstige eindbelasting geniet.

 

Persoonlijk / familiaal
Een IPT kan bescherming bieden tegen persoonlijke risico’s zoals:

  • de verwachte inkomensterugval bij pensionering;
  • inkomensbreuk voor nabestaanden door vroegtijdig overlijden;
  • inkomensbreuk door arbeidsongeschiktheid:
    • vervangingsinkomen (optie arbeidsongeschiktheidsrente / gewaarborgd inkomen)
    • verderzetting vermogensopbouw in de IPT (optie premieteruggave)

Financieel

Een IPT kan gebruikt worden voor de financiering van een onroerend goed privé. Wist u dat gemiddeld 25 à 30 % van uw totaal benodigde vermogen op pensioenleeftijd kan worden samengesteld door fiscaalvriendelijke vermogensopbouw? De IPT is hierin de voornaamste factor, op voorwaarde dat u tijdig start.

Vrij beroepers en ondernemers blijven met hun privévermogen garant staan voor hun beroepsaansprakelijkheid.

 

>> Impact zomerakkoord op uw mogelijkheden IPT

>> Maak ook kennis met de Vrij aanvullend Pensioen voor zelfstandigen

>> Alles over fiscaal beleggen in 7 heldere antwoorden

>> Video: Hoe helpt de fiscus bij uw vermogensopbouw?