Disclaimer and privacy

Discreet en correct

Bank J.Van Breda & C° geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten.
Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen. 

Bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° respecteert uw privacy. Gegevens die door uw bezoek aan deze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van deze website te verbeteren.

Indien u persoonlijke gegevens invult via deze website, neemt de bank die enkel op om u te informeren over haar diensten en aanbiedingen.  U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C° contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is voor zover dit relevant is. Bijkomende inlichtingen : Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer.
De informatie die Bank J.Van Breda & C° via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht.  Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie en een onberispelijke service te bieden.  Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen.  Onze aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onze bank.

Gebruik van cookies

De website van Bank J.Van Breda & C° werkt met cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat op uw computer, tablet of smartphone mét internetverbinding wordt geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) toepassing. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Welke cookies gebruiken wij op www.bankvanbreda.be en/of www.vanbredaonline.be?
Sommige cookies hebben een overlappende functie. We verklaren ze hieronder.

Noodzakelijke cookies
De noodzakelijke of essentiële cookies zijn nodig om op onze website te surfen en onze apps te gebruiken. Zij zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om uw identiteit te controleren wanneer u zich aanmeldt, voor wij u toegang bieden tot uw persoonlijke account. Indien u deze cookies weigert, werken (verschillende onderdelen) van de website niet naar behoren of helemaal niet.
Vb. Tijdens uw bezoek aan VanBredaOnline controleren we uw identiteit op het moment dat u aanmeldt, zodat u uw eigen gegevens kan raadplegen.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel toestel staan, zelfs wanneer u de browser of app sluit. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij toekomstige bezoeken herkend wordt. Ze blijven op uw toestel staan tot ze vervallen, tot een nieuw cookie geïnstalleerd wordt of tot u ze verwijdert.
Vb. uw taalkeuze wordt onthouden bij een volgend bezoek.

Functionele cookies
Functionele cookies maken uw bezoek aan onze website makkelijker en aangenamer. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website of een app bepaalde parameters onthoudt zoals uw voorkeur op het vlak van taal, lay-out en kleuren. Wij gebruiken functionele cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.
Vb. We gebruiken cookies om uw locatie te bepalen. Bent u actief in de regio van Antwerpen, geven we ons kantoor in Antwerpen als suggestie weer.

Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden voorlopig opgeslagen op uw webbrowser. Ze worden verwijderd zodra u de sessie beëindigt en afsluit.
Vb. het testen van een rekenmodule op onze website. De ingevoerde gegevens blijven zichtbaar tijdens uw bezoek op onze site.

Prestatiecookies
We gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over de manier waarop internetgebruikers onze sites en apps gebruiken (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek enz.). Zo verbeteren we de algemene werking van deze website/app.
Vb. we meten welke pagina’s veel gelezen worden en welke minder. Hierdoor weten we welke inhoud relevant is voor onze bezoekers en welke niet. Op deze manier passen wij onze inhoud aan.

Trackingcookies
Trackingcookies dienen om het surfgedrag van internetgebruikers op verschillende sites te volgen om zo informatie te verzamelen of na te gaan hoe bezochte websites gebruikt worden.
Vb. Wij gebruiken Google analytics om het surfgedrag op onze site te meten. Als we bijvoorbeeld merken dat ons contactformulier vaak niet volledig ingevuld wordt, kunnen we dit formulier aanpassen.

Eigen cookies
Eigen cookies worden beheerd door Bank J.Van Breda & C° en zijn eigen aan de bezochte website bankvanbreda.be of aan de Bank J.Van Breda & C° app.
Vb. u bezoekt een kantoorpagina en wil vanuit die pagina contact opnemen met de bank, dan selecteren wij voor u het juiste kantoor in het contactformulier.

Cookies van derden
Cookies van derden worden tijdens uw bezoek aan Bank Van Breda beheerd en geplaatst door derden. Deze cookies maken het mogelijk om bepaalde gegevens door te sturen naar derden terwijl u op onze website surft. De cookies van derden kunnen ook voor reclamedoeleinden gebruikt worden. Daardoor kan het zijn dat er gerichte advertenties verschijnen. In dit geval gaat het om cookies voor marketingdoeleinden.
Vb. onze website bevat een Facebook- en Linkedinpixel die toelaat profielen op deze sociale media te koppelen aan onze website.

Cookies voor marketingdoeleinden en personalisering
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van internetgebruikers. Het doel is om hen reclame of content te tonen die hen zou kunnen interesseren.
Vb. Indien u bepaalde pagina’s bezoekt en er voldoende tijd op besteed, tonen we u via Facebook of Linkedin (indien u hier een profiel heeft) relevante advertenties met een boodschap die voor u relevant is.

Waarom gebruiken we cookies?
Dankzij deze cookies hoeft u niet bij elk bezoek dezelfde informatie in te voeren of aan te klikken. Cookies maken de interactie tussen u en onze website of app gemakkelijker én sneller en helpen u om te navigeren tussen de verschillende onderdelen.

Daarnaast hopen we u de meest relevante informatie te tonen. Cookies leren ons wat u interessant vindt en hoe wij onze website kunnen verbeteren zodat u sneller de informatie vindt die u zoekt.

Met de informatie uit de cookies bieden we u ook relevante info aan via advertenties op externe platformen zoals Google, Facebook en LinkedIn. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Bankvanbreda.be beschikt hierdoor over de mogelijkheid om gerichte service op uw maat te bieden via advertenties. Dit laat ons toe u relevante boodschappen te tonen via de hierboven genoemde externe leveranciers op basis van uw eerdere bezoeken op onze website.

Hoe verwijdert u cookies? Of hoe weigert u het gebruik ervan?
Via uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren of beheren.
Klik hieronder voor meer informatie per type browser:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

U kan op elk moment de geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Indien u zich wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via Beheer van advertentievoorkeuren.

E-mail

E-mailberichten en hun bijlagen kunnen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten. Wij sturen ze daarom uitsluitend naar adressen die u ons zelf hebt bezorgd en die wij met de grootste zorg beheren.
Onze berichten zijn uitsluitend gericht aan de bestemmeling. Indien een bericht niet voor u persoonlijk bestemd is, is elke vorm van bekendmaking, verspreiding of andere communicatie strikt verboden. Krijgt u toch een bericht per vergissing toegestuurd? Gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender en deze e-mail te verwijderen. 
 
Wij doen al het mogelijke om de veiligheid en de discretie van onze berichten te bewaken. Zodra het verzonden is, kan echter niemand de veiligheid van een e-mailbericht 100% garanderen. De bank is als verzender daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen die kunnen ontstaan tijdens de verzending. U kan ons op elk moment een kopie op papier vragen indien u de juistheid van een bericht wil verifiëren.

Copyrights

© De auteursrechten van de teksten en foto’s op deze website zijn beschermd. Behalve voor uw persoonlijk gebruik mag u geen teksten verveelvoudigen of openbaar maken d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van de uitgever.
Indien u vragen hierover hebt, neemt u best contact op met Luk Lammens, communicatieverantwoordelijke via communicatie@bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° NV 
Ledeganckkaai 7 
2000 Antwerpen 
03 217 53 33 
BTW BE 0404 055 577 
RPR Antwerpen 
FSMA 014 377 A