Disclaimer and privacy

Discreet en correct

Bank J.Van Breda & C° geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten.
Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen. 

Bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° respecteert uw privacy. Gegevens die door uw bezoek aan deze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van deze website te verbeteren.

Indien u persoonlijke gegevens invult via deze website, neemt de bank die enkel op om u te informeren over haar diensten en aanbiedingen.  U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C° contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is voor zover dit relevant is. Bijkomende inlichtingen : Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer.
De informatie die Bank J.Van Breda & C° via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht.  Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie en een onberispelijke service te bieden.  Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen.  Onze aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onze bank.

Gebruik van cookies

De website van Bank J.Van Breda & C° werkt met cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek op onze site.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Bankvanbreda.be beschikt hierdoor over de mogelijkheid om aan remarketing te doen of naar specifieke doelgroepen online te adverteren. Dit laat ons toe u de meest relevante advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google. Deze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers op onze website.
 
Indien u zich wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via Beheer van advertentievoorkeuren (in Google). U kan zich verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te surfen.

E-mail

E-mailberichten en hun bijlagen kunnen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten. Wij sturen ze daarom uitsluitend naar adressen die u ons zelf hebt bezorgd en die wij met de grootste zorg beheren.
Onze berichten zijn uitsluitend gericht aan de bestemmeling. Indien een bericht niet voor u persoonlijk bestemd is, is elke vorm van bekendmaking, verspreiding of andere communicatie strikt verboden. Krijgt u toch een bericht per vergissing toegestuurd? Gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender en deze e-mail te verwijderen. 
 
Wij doen al het mogelijke om de veiligheid en de discretie van onze berichten te bewaken. Zodra het verzonden is, kan echter niemand de veiligheid van een e-mailbericht 100% garanderen. De bank is als verzender daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen die kunnen ontstaan tijdens de verzending. U kan ons op elk moment een kopie op papier vragen indien u de juistheid van een bericht wil verifiëren.

Copyrights

© De auteursrechten van de teksten en foto’s op deze website zijn beschermd. Behalve voor uw persoonlijk gebruik mag u geen teksten verveelvoudigen of openbaar maken d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van de uitgever.
Indien u vragen hierover hebt, neemt u best contact op met Luk Lammens, communicatieverantwoordelijke via communicatie@bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° NV 
Ledeganckkaai 7 
2000 Antwerpen 
03 217 53 33 
BTW BE 0404 055 577 
RPR Antwerpen 
FSMA 014 377 A