Coronavirus: steunmaatregelen voor artsen - update

De overheid vaardigde tal van maatregelen uit voor vrije beroepen, ondernemers en zelfstandigen, die mogelijke financiële verliezen voor een deel compenseren. Voor iedere beroepsgroep is het evenwel zoeken “wat is specifiek voor mij van toepassing”.

 

Samen met meester Filip Dewallens, van het kantoor Dewallens & Partners, zochten wij uit waar u als arts-specialist beroep kan op doen.

Hou er evenwel rekening mee dat niet alles ondertussen geformaliseerd werd. De KB’s en Besluiten van de Vlaamse Regering moeten immers nog verschijnen en hier en daar bestaat er nog discussie over de voorwaarden.

Voor de meeste van deze maatregelen (niet 8 en 9 uiteraard) kunnen de artsen terecht bij hun accountant en/of bij hun sociaal verzekeringsfonds

 

 1. Uitstel belastingen

Uitstel voor het betalen van belastingen: artsen krijgen uitstel van twee maanden zonder boetes of nalatigheidsintresten voor het betalen van de voorafbetaling belastingen, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, RSZ, enz.

 

 1. Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

Voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 kan uitstel worden gevraagd van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen worden aangerekend. Let op : dit kan een impact hebben op het bedrag voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

 

 1. Verlaging RSZ-bijdragen

De Federale regering stelt (ook) een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vooruitzicht voor zelfstandige artsen. Normering hieromtrent dient nog te verschijnen.

 

 1. Afbetalingsplan belastingschuld

Een afbetalingsplan (plus vrijstelling van intresten) is mogelijk voor het betalen van fiscale schulden en BTW. De aanvraag bij FOD Financiën moet vóór 30 juni 2020 worden ingediend

                                                               

 1. Overbruggingsrecht

Artsen die zeven opeenvolgende dagen hun niet-dringende activiteiten stopzetten en dus hun activiteiten onderbreken kunnen een vervangingsinkomen aanvragen van € 1.291,- (€ 1614,- voor artsen met gezinslast). Dingende ingrepen blijven hier dus wél mogelijk. De aanvraag gebeurt via een vereenvoudigde procedure (invulformulier) via de sociale secretariaten en accountants. We onderzoeken intussen of het niet collectief kan op ziekenhuisniveau.

Zie https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/form/Inlichtingenformulier_overbruggingsrecht_gedwongen_onderbreking_coronavirus.pdf

Er zijn drie opties:

  • Het formulier zelf invullen en afgeven op het sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Lirius, Xerius, …)
  • Het formulier laten invullen door de accountant, die (met een mandaat) het formulier kan indienen bij het sociaal verzekeringsfonds.
  • De meeste sociale verzekeringsfondsen hebben ook een onlinetool waar het formulier digitaal kan ingevuld worden.

 

 1. Compensatiepremie

De Vlaamse regering zou voorzien in een compensatiepremie van 3000 euro bij een omzetdaling van 60% tussen 15 maart en 30 april. Mogelijks zal het verlies van de ambulante praktijk en die van de ziekenpraktijk afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, dit wordt nog verder besproken. De normering dient nog te verschijnen.  De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.  Meer informatie is nog niet beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsflash

 

 1. Covid-19-bonus

Door de Federale regering zou een eenmalige premie van € 1450,- in het vooruitzicht gesteld worden voor ziekenhuisartsen. Ook deze beslissing is nog niet uitgewerkt en de normering dient nog te verschijnen.

 

 1. Tussenkomst in de liquiditeitsproblemen van de ziekenhuizen

De regering heeft beslist om de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toe te kennen. Ten laatste half april wordt dat geld aan de ziekenhuizen gestort. De inkomsten van veel ziekenhuizen staan momenteel onder druk, onder andere omdat alle niet-dringende zorg uitgesteld werd en daar dus geen inkomsten (en ook geen afdrachten) op aangerekend kunnen worden. Het thesaurievoorschot is in eerste instantie gericht op de lonen van het personeel, maar het gaat ook over uitgaven voor bestellingen van medisch en ander materiaal. Een deel van het budget zou gebruikt kunnen worden om de artsen te compenseren die hun activiteiten zien terugvallen, maar aangezien het gaat om een ‘voorschot’ op het BFM om de liquiditeitsproblemen van de ziekenhuizen te vermijden is dat niet vanzelfsprekend.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid personeel op niet BFM-diensten (‘ereloondiensten’)

‘Ereloondiensten’ hebben de mogelijkheid om een deel van hun personeel (verpleging, administratief) op technische werkloosheid te plaatsen. Aangezien het gaat om werknemers van het ziekenhuis dient het ziekenhuis die procedure (op vraag van de betrokken diensten) te volgen. De meeste ziekenhuizen vaardigen richtlijnen uit voor “medewerkers werkzaam op diensten die tijdelijk al dan niet quasi volledig gesloten worden”.

 

Deze tekst is zorgvuldig samengesteld met medewerking van advocatenkantoor Dewallens & Partners, gebaseerd op de informatie die ter beschikking was op 10 april 2020.