test

Cliëntentevredenheid

Hebt u klachten of suggesties?

Bij Bank J.Van Breda & C° en Van Breda Car Finance engageren we ons om op elke klacht snel te reageren.

Stuurt u ons een brief of mail? Dan bevestigen wij binnen de 24u dat we uw klacht ontvangen hebben. We spreken concreet met u af wanneer u een antwoord mag verwachten. Ten laatste na 5 bankwerkdagen nemen we opnieuw met u contact op.


HOE GAAT U BEST TE WERK?


1. Neem contact met uw relatieverantwoordelijke in uw kantoor.

In eerste instantie neemt u best contact op met uw account manager die onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt.


2. Bent u niet tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld?

Wenst u een tweede opinie van iemand die onafhankelijk kan oordelen?Ria Verbeke, Adviseur cliëntentevredenheid 
Ledeganckkaai 7
2000 Antwerpen

T 0800 93004 (gratis)

cliententevredenheid@bankvanbreda.be


3. In laatste instantie kan u terecht bij de ombudsdienst voor de financiële sector.

Bij deze ombudsdienst dient u uw klacht schriftelijk in, met een kopie van de briefwisseling die u voerde met onze bank en alle relevante documenten.

Ombudsfin vzw
North Gate II
Koning Albert II laan 8, bus 2
1000 Brussel

02 545 77 70

ombudsman@ombfin.be


Ombudsdienst verzekeringen 
de Meeùs Square 35
1000 Brussel

T 02 547 58 71

info@ombudsman.as


Voor betalingsdiensten bovendien ook bij
FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie,
t.a.v. Algemene directie Controle en bemiddeling
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel

T 02 277 51 11

info.eco@economie.fgov.be