Cliëntentevredenheid

Hebt u klachten of suggesties?

 

Bij Bank J.Van Breda & C° en Van Breda Car Finance engageren we ons om op elke klacht snel te reageren. Stuurt u ons een brief of mail? Dan bevestigen wij binnen de 24u dat we uw klacht ontvangen hebben. We spreken concreet met u af wanneer u een antwoord mag verwachten. Ten laatste na 5 bankwerkdagen nemen we opnieuw met u contact op.


Hoe gaat u best te werk?


1. Neem contact met uw relatieverantwoordelijke in uw kantoor.
In eerste instantie neemt u best contact op met uw account manager die onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt.


2. Bent u niet tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld?
Wil u een tweede opinie van iemand die onafhankelijk kan oordelen?


Ria Verbeke, Adviseur cliëntentevredenheid
Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen
Tel: 0800/93004 (gratis)
e-mail: cliententevredenheid@bankvanbreda.be


3. In laatste instantie kan u terecht bij de ombudsdienst voor de financiële sector.
Uw klacht moet hier schriftelijk worden ingediend, met een kopie van de briefwisseling die u voerde met onze bank en alle relevante documenten.

Ombudsfin vzw
North Gate II, Koning Albert II laan 8, bus 2, 1000 Brussel
Tel: 02.545.77.70
e-mail: ombudsman@ombfin.be


Ombudsdienst verzekeringen:
de Meeùs Square 35, 1000 Brussel
Tel: 02.547.58.71
e-mail: info@ombudsman.as


Voor betalingsdiensten bovendien ook bij
FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, t.a.v.
Algemene directie Controle en bemiddeling, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel
Tel: 02.277.51.11
e-mail: info.eco@economie.fgov.be