Hervorming vennootschapsbelasting - vooruitblik

De manier waarop vennootschappen belastingen betalen op hun winst, zal de volgende jaren ingrijpend veranderen.

De regering Michel kondigde eind juli o.a. aan dat ze de aftrekposten zal verminderen. In ruil plant ze het nominale tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen. Ook de schijven waarop het verlaagd opklimmend tarief van toepassing is, zouden worden aangepast. We geven hier alvast een vooruitblik op de vennootschapsbelasting.

(bron: persconferentie Ministerraad 26 juli 2017)

1 Let op: uw vennootschap dient te voldoen aan een aantal voorwaarden van het verlaagd opklimmend tarief.

vrijdag 8 september 2017