We moeten ook in de toekomst durven te kijken

We leven niet alleen vandaag. Dat beseft Maarten Desmet als geen ander. De gedreven architect/ondernemer is de bezieler van de For Good-app en auteur van ‘Bruto Nationaal Geluk’.

Sabine houdt haar ecologische voetafdruk in de gaten dankzij de For Good-app. Kleine inspanningen zorgen ervoor dat ze duurzamer leeft. Mark laat zich als ondernemer begeleiden om na de carrière zonder financiële zorgen van het leven te kunnen genieten.

Twee verschillende doelen, eenzelfde drive: bezig zijn met wat later komt. Diezelfde drive typeert ook Maarten Desmet. Als architect focust hij zich op verantwoorde stadsontwikkeling. En hij is de bezieler van de For Good-app en auteur van het boek ‘Bruto Nationaal Geluk’. Een gedreven ondernemer met een hart voor duurzaamheid.

Enkele jaren geleden trok Maarten Desmet omwille van een ontwikkelingsproject naar Bhutan, een kleine staat tussen India en China. Hij voelde meteen een klik met de ontwikkelingsfilosofie van het land. Niet het Bruto Nationaal Product maar het welzijn van de bevolking als hoogste doel, dat is de achterliggende gedachte van Bruto Nationaal Geluk.

Pleidooi voor het collectieve geluk

Maarten Desmet: ‘Bhutan was met z’n traditionele cultuur lange tijd afgesloten van de rest van de wereld. Pas in 1972 besloot de koning om de grenzen te openen en te globaliseren. Maar dan wel op één voorwaarde: de eigen waarden moesten overeind blijven. Bhutan wilde niet het zoveelste land worden dat zijn Bruto Nationaal Product wel ziet stijgen maar steeds slechter scoort op het vlak van eenzaamheid, depressie en welzijn.

Om die reden ontwikkelde de overheid het Bruto Nationaal Geluk (BNG), een soort van welzijns-index die gebaseerd is op negen geluksdomeinen. Voortaan was het de verantwoordelijkheid van de regering om randvoorwaarden te voorzien waarbinnen de bewoners het geluk kunnen nastreven. Ik voelde meteen een klik met de gedachte achter het BNG omdat het vooral een pleidooi is om het collectieve geluk na te streven. Het algemeen belang staat voorop. En daar kunnen westerse landen heel wat van opsteken. Hoog tijd dat ook wij op dat vlak wakker geschud worden.’

Durven kijken in de toekomst

Maarten Desmet: ‘Dat we vandaag slordig omgaan met onze planeet en sociaal én ecologisch onvergeeflijke fouten maken, is duidelijk. Het is absoluut vijf voor twaalf op dat vlak. En toch ben ik ervan overtuigd dat de oplossingen al voorhanden zijn. Het is geen kwestie van nog nieuwe manieren te bedenken om de CO2-uitstoot te beperken of ons milieu te redden. We weten perfect wat we moeten doen. Het gaat nu meer dan ooit om goodwill en gedrag. En het heft niet morgen maar vandaag in handen nemen.

Bruto Nationaal Geluk kan ons extra inspiratie geven. Rekening houden met de bouwstenen van ons geluk en ook het geluk van de volgende generaties veilig stellen, daar gaat het om. We leven niet alleen vandaag, we moeten ook in de toekomst durven te kijken.’

Wat zijn de negen BNG-geluksdomeinen?

1. Psychologisch welzijn
2. Gezondheid
3. Educatie
4. Cultuur
5. Tijdsbesteding
6. Goed bestuur
7. Gemeenschapsvitaliteit
8. Levensstandaard
9. Ecologische diversiteit

Small step, big deal

Maarten Desmet: ‘Mensen wakker schudden, het is stilaan de rode draad in mijn leven. Vandaar ook de app For Good die u wijst op uw ecologische voetafdruk door uw CO2-uitstoot te berekenen. De app geeft tips om die voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Er zijn genoeg manieren om zonder ingrijpende veranderingen steeds duurzamer te gaan leven. Maar ook in dit verhaal staat of valt alles met het erkennen van de uitdaging en de wil om het eigen gedrag aan te passen. Vergelijk For Good gerust met Weight Watchers. Weight Watchers helpt u om gezonder te leven, For Good helpt u om duurzamer te leven. Op een heel eenvoudige manier.

 

“One size fits all gaat niet op. Iedereen is anders. U kan perfect uw eigen pad uitstippelen.”

Maar wat houdt duurzaam leven dan precies in? Nog te veel mensen zien op dat vlak door het bos de bomen niet meer. Of ze zijn ervan overtuigd dat duurzaam leven enorm beperkend is. Via de app For Good willen we duurzaamheid uit het wetenschappelijk discours halen en toegankelijk maken. Wij willen juiste informatie geven. Op basis van deze informatie kunnen onze gebruikers dan een persoonlijk duurzaamheidsprofiel te maken. Fijn om te zien dat ook scholen, bedrijven en zelfs steden de app gebruiken om hun community te sensibiliseren. Wie heeft de kleinste ecologische voetafdruk? Ze maken er een soort van spel van om zo samen te streven naar een duurzame werken leefomgeving.

De app reikt tools aan, u kiest wat u wil veranderen en hoe ver u daarin wil gaan. De één leeft duurzamer door minder vlees te eten, de ander door voortaan met de fiets naar het werk te gaan. One size fits all gaat niet op. Iedereen is anders. U kan perfect uw eigen pad uitstippelen.’

Pad vol hindernissen

Maarten Desmet: ‘Ik verwijs in mijn pleidooi om bewust anders te gaan leven vaak naar de Amerikaanse wetenschapper Donella Meadows. Zij trok in 1972 aan de alarmbel met haar boek ‘Grenzen aan de groei’. Toen al wees ze ons op het feit dat onze energiebronnen uitgeput raken en we massaal moeten investeren in duurzame energie. Ze kreeg gelijk. ‘Wat het minste impact heeft, doen we het vaakst,’ concludeerde ze na wetenschappelijk onderzoek.

Een voorbeeldje: de ring zit elke dag opnieuw vast. Dan creëren we toch gewoon een extra rijstrook. Het feit dat deze extra strook nog meer auto’s zal aantrekken en uiteindelijk niets oplost, dat beseffen we pas als het te laat is. Meestal ligt een gebrek aan juiste informatie aan de basis van dergelijke nutteloze ingrepen. En aan het feit dat we ons gedrag zo moeilijk veranderen. Die gedragsverandering stimuleren, blijft een strijd in mijn dagelijkse doen en laten. En die strijd loopt niet altijd van een leien dakje.

Mensen blijven motiveren is de grootste uitdaging. En dat is moeilijk met een app als For Good die ook slecht nieuws brengt. U hebt gevlogen? Niet goed voor uw voetafdruk! Geef toe, het is niet fijn om bij alles wat u doet zwart op wit geconfronteerd te worden met de gevolgen. Dus willen we de app ook gewoon ‘leuk’ maken. Het zoeken naar de juiste balans tussen user experience (gebruikerservaring) en wetenschappelijk correct zijn, blijft een moeilijke oefening.

“We weten perfect wat we moeten doen. Het gaat nu meer dan ooit om goodwill en gedrag.”
“We hebben er bewust voor gekozen om als bedrijf te functioneren en niet als NGO. We zijn liever zelfvoorzienend.”

We hebben er bewust voor gekozen om als bedrijf te functioneren en niet als NGO. We willen niet elk jaar langs de kassa van de overheid of specifieke stichtingen om geld te ontvangen. We zijn liever zelfvoorzienend. En dat is extra moeilijk als je een maatschappelijk doel dient. Je creëert een meerwaarde die niet meteen winstgevend is maar pas na lange tijd iets oplevert. Ook dat blijft een grote uitdaging.

Of ik soms de moed verlies? Neen. Dat weiger ik. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er zoveel potentieel is om het beter te doen. Ook dat constructieve is een rode draad in alles wat ik doe. Positief zijn heeft zoveel meer impact dan negativiteit. Daar geloof ik heilig in. En daarom blijf ik volharden. Elke dag opnieuw.’

Wie is Maarten Desmet?

Maarten Desmet (1982) specialiseerde zich tijdens zijn studie architectuur in Urban Architectural Design. Hij liep stage op het Ministry of Works and Human Settlement in Bhutan waar hij de ontwikkelingsfilosofieBruto Nationaal Geluk (BNG) leerde kennen.

Hij is één van de bezielers van Endeavour, een architectenbureau voor maatschappelijk verantwoorde stadsplanning en ontwikkeling. In 2013 ontwikkelde hij samen met enkele andere ondernemers For Good, een app die uw ecologische voetafdruk meet en meteen ook tips geeft om zonder ingrijpende veranderingen steeds duurzamer te gaan leven.

Durft u ook in uw financiële toekomst te kijken?

Vele ondernemers sparen voor later. Ze zijn er zich van bewust dat het goed is om nu al extra kapitaal op te bouwen voor toekomstige plannen. Maar hoe groot dat kapitaal dan wel moet zijn om die plannen te realiseren, dat is vaak een pak minder duidelijk. Vandaar het belang van vermogensbegeleiding. Toch fijn om later financieel onafhankelijk van het leven te kunnen genieten!

Maak uw toekomstplannen concreet

Het geeft gemoedsrust als u een concreet doel voor ogen hebt. Misschien wil u na uw actieve loopbaan gewoon voldoende vermogen hebben om uw levensstijl aan te houden? Of lonkt toch eerder het zuiden en droomt u van een Bed & Breakfast onder de Franse of Spaanse zon? Het is goed om een duidelijk zicht te hebben op uw toekomstdromen en –plannen. En om jezelf dan volgende vragen te stellen: Hoe kan ik mijn toekomstplan realiseren? Heb ik daar de nodige middelen voor? Waar sta ik nu op financieel vlak? En waar wil ik naartoe? Een duidelijk overzicht van uw huidige financiële situatie en wat nog nodig is om uw toekomstplannen te realiseren, is van cruciaal belang om uw verdere financiële pad te kunnen uitstippelen.

Stippel uw eigen pad uit

Net zoals er geen standaard duurzaamheidsprofiel bestaat en eenieder voor zichzelf beslist wat hij of zij kan doen om duurzaam te leven, bestaat er ook geen standaard financieel traject. Om uw persoonlijk financieel traject op te stellen kan u de hulp inroepen van uw account manager. Samen stippelt u dan uw persoonlijk financieel traject uit. Samen bepaalt u de strategie die het beste aansluit bij uw persoonlijke verwachtingen en risicobereidheid. Begint u op tijd, dan komt u met een kleine maandelijkse inspanning al een heel eind. Ook hier maken kleine stapjes op het einde van de rit vaak het grote verschil!

Volg uw strategie op

De strategie ligt vast. Maar er is meer nodig om uw toekomstplannen te verwezenlijken. Het leven kent namelijk vaak een hobbelig parcours. Net als de financiële markten of andere externe factoren waar u zelf weinig tot geen vat op hebt. Het opvolgen van uw plannen is om die reden zeker zo belangrijk. Ook dan komt het erop aan om uw strategie vol te houden. Denk op lange termijn en hou het uiteindelijke doel voor ogen. Uw persoonlijk doel bepaalt de strategie, niet de markt. Blijf ook in woeligere tijden rustig en volhard.

 

donderdag 24 januari 2019