Waarom mogen vastrentende activa niet ontbreken in uw beleggingsportefeuille?

Ontdek waarom beleggingen met vaste rente nodig zijn om uw vermogen op te bouwen, zelfs al is het rendement vandaag niet spectaculair.

Beleggingen met een vaste rente, zoals Tak 21, Tak 26, obligaties en termijnrekeningen, zijn onmisbaar in uw beleggingsportefeuille. 

Wat zijn vastrentende activa?

Vastrentende beleggingen zijn beleggingen waarbij gedurende de looptijd een vast bedrag aan rente uitgekeerd wordt en waarbij aan het einde van de looptijd de hoofdsom terugbetaald wordt. Uw kapitaal is veilig en u bent zeker van de rente.

Vastrentende beleggingen zorgen voor zekerheid, en, in mindere mate, voor rendement.

Hoe passen vastrentende activa in uw beleggingsstrategie?

Voor u start met beleggen moet u zich eerst afvragen waaróm u belegt. Dat is altijd de eerste stap. U hebt een visie en een plan nodig. Wat is uw doel, wanneer wil u het realiseren en wat zijn de voorwaarden?

Op basis hiervan tekenen we een strategie voor vermogensopbouw uit. Deze is gebaseerd op een gespreide portefeuille met drie bouwstenen: liquiditeit, rendement en bescherming.

Voor iedere bouwsteen bestaan specifieke beleggingen. Vastrentende beleggingen zijn een onderdeel van de bouwsteen ‘bescherming’. Ze zijn voornamelijk bedoeld om schommelingen in uw vermogen op te vangen. Ze zorgen voor zekerheid, en, in mindere mate, voor rendement.

Welke beleggingen bieden kapitaalbescherming?

U wilt uw vermogen beschermen? Dan raden we beleggingen met kapitaalbescherming aan zoals termijnrekeningen, Tak 21-spaarverzekeringen en Tak 26-kapitalisatieverrichtingen.

De waarde van een termijnrekening, Tak 21 of Tak 26 wordt niet beïnvloed door de marktrente. Ze kennen geen dagelijkse waardering, in tegenstelling tot obligatiefondsen. Beleggers die de looptijden respecteren, zullen bij een eventuele rentestijging hun vastrentende belegging niet in waarde zien dalen. Er is dus geen renterisico.

Wat betekent renterisico?

Met renterisico bedoelen we in dit geval de impact van een veranderde marktrente op de waardering van uw belegging. Bepaalde beleggingen zoals obligatie-en vastgoedfondsen kunnen bij een rentestijging in waarde dalen.

Maar onder renterisico zou u ook de vrees kunnen verstaan om niet snel genoeg op rentestijgingen in te kunnen spelen. Deze vrees verklaart gedeeltelijk de grote spaartegoeden op spaarboekjes. Mensen weten dat de vergoeding laag is in vergelijking met vroeger. Dus men hoopt op een beter moment en wacht om in te stappen. Ten onrechte, want de rente is de laatste 20 jaar alleen maar gedaald. Wachten had dus geen zin. Het gevolg is renteverlies.

 

Dankzij termijnrekeningen met verschillende looptijden pikt u snel in op rentestijgingen.

Speel slim in op hogere rentes via termijnrekeningen

Dankzij termijnrekeningen met verschillende looptijden houdt u – in tijden van lage rente – de deur open om snel in te pikken op rentestijgingen. Bij de start van uw belegging verdelen we de inleg gelijk over drie of vijf termijnrekeningen. Elke termijnrekening loopt een jaar langer dan de andere. De kortste loopt 1 jaar, de langste 3 of 5 jaar. 

Op de jaarlijkse vervaldag herbeleggen we het kapitaal en de intresten van uw vervallen termijnrekening samen met het nog te beleggen bedrag in nieuwe termijnrekeningen. Daarvoor geldt dan de actuele rentevoet.

Met deze aanpak van termijnrekeningen met gespreide looptijden houdt u de deur open voor rentestijgingen, terwijl uw kapitaal toch gewaarborgd blijft.

Een termijnrekening is een prima financiële buffer

Vóór u op lange termijn belegt, moet u eerst een voldoende groot bedrag achter de hand hebben dat onmiddellijk beschikbaar is, als buffer, voor onverwachte uitgaven.

Hoewel uw buffer geen belegging op zich is, kan u een deel ervan wel op een termijnrekening zetten. Zo ontvangt u toch iets meer rente dan op een zichtrekening. Bij een normale rentecurve zal de lange termijn altijd meer opbrengen dan de korte termijn.

SAMENGEVAT


Vastrentende activa zorgen voor bescherming in uw beleggingsportefeuille. Deze vier producten komen in aanmerking:

- Tak 21 – spaarverzekering is een levensverzekering met een gewaarborgde terugbetaling van uw kapitaal en een gewaarborgd rendement.

- Tak 26 – kapitalisatieverrichting is een levensverzekering met een gewaarborgd rendement. Het met verschil met Tak 21? U betaalt geen premietaks, maar wel roerende voorheffing op het rendement.

- Obligatie, als u een obligatie koopt, leent u eigenlijk geld uit aan de uitgever (bedrijf of overheid). In ruil ontvangt u op regelmatige tijdstippen een rentevergoeding.

- Termijnrekening is een rekening waarop u spaargeld voor bepaalde tijd vastzet.

 

 

Auteur

Véronique Léonard

Membre du comité de direction de la Banque J.Van Breda & Cº

woensdag 24 januari 2018