Waarom investeert 2 op 3 van de Belgen in vastgoed?

To live, to work, to let out. Van plan om in vastgoed te investeren? Dan hebt u ongetwijfeld een specifiek doel voor ogen. Waar moet u dan rekening mee houden? Enkele tips!

To live

U staat op het punt om het huis te kopen waarin uw gezin zich straks thuisvoelt.

Koop uw gezinswoning privé

De voordelen van kopen via een vennootschap wegen niet op tegen de nadelen. Wat zijn de voordelen?

  • Geen meerwaardebelasting bij een latere verkoop
  • Levenslang vruchtgebruik voor de langst levende partner (gehuwden en wettelijk samenwonenden)
  • Vrijstelling van erfbelasting tussen echtgenoten    

 

Van plan om een tweede verblijf te kopen? Ook dan wegen de voordelen van kopen via de vennootschap niet op tegen de nadelen!

 

Het is niet zinvol om uw hele vermogen in bakstenen om te zetten.


Haal fiscaal voordeel uit uw eigen woning

In Vlaanderen is het voor een koppel tweeverdieners ideaal om afgerond 80.000 euro te ontlenen met een looptijd van twintig jaar. Leent u meer, dan hebt u geen groter fiscaal voordeel via uw personenbelasting. Afgerond kan u jaarlijks hooguit 2.400 euro inbrengen per belastingplichtige, waarop u een belastingvoordeel geniet  van 40 %.  

In Wallonië bestaat het fiscaal voordeel uit een zogenaamde wooncheque (chèque habitat). Zo geniet je als koppel een optimaal fiscaal voordeel bij een lening van 60.000 euro op 20 jaar.

In Brussel bestaat sinds 2017 het fiscaal voordeel niet meer als u leent voor de eigen woning. Het Brussels gewest biedt wel een vermindering van de te betalen registratierechten als u een gezinswoning aankoopt.

Zet nooit uw volledig vermogen om in bakstenen

Voldoende middelen om uw woning zonder bankkrediet aan te kopen? Doe dit toch maar beter niet en ontleen minstens het fiscaal optimale bedrag van 80.000 euro. Dit is het bedrag waarvoor de fiscus u in Vlaanderen via de personenbelasting beloont met een rendement van 40 %.

In Wallonië pikt u best het fiscaal voordeel van de wooncheque mee. Deze gegarandeerde opbrengst haalt u nergens anders mee.

To work

U staat op het punt om een praktijk of bedrijfsgebouw te kopen waarin u straks uw professionele dromen zal waarmaken.

Koop via de vennootschap

Een pand voor professionele doeleinden kan u via uw vennootschap kopen. Zo kan u het gebouw boekhoudkundig afschrijven en de winst drukken. Notariskosten, registratierechten, onderhoudskosten en de intresten van een lening mag u ook inbrengen.

Andere opties

Er zijn ook nog andere aankoopmogelijkheden. Zo kan u in onverdeeldheid kopen tussen uw privé en uw vennootschap. Of via vruchtgebruik of recht van opstal. Een expert kan u bijstaan in het maken van de juiste keuze.

 


Vraag advies

 

 

To let out

U staat op het punt om te investeren in vastgoed. Kopen en verhuren, dat is uw doel.

Focus op de residentiële markt

We willen allemaal een dak boven ons hoofd. Iedereen heeft nood aan een plek om te wonen. De vraag naar residentieel vastgoed zal bijgevolg altijd blijven. Investeren in commerciële panden daarentegen brengt meer risico met zich mee. Zeker als het economisch iets minder goed gaat.

Location, location, location

Bij de aankoop van uw eigen woning spelen emoties ongetwijfeld een grote rol. Bent u van plan om te investeren in vastgoed, dan schuift u de eigen emoties beter opzij.

Ga voor een investering met een hoog rendementspotentieel. De keuze van de locatie is van cruciaal belang. Is het pand gemakkelijk bereikbaar? Ligt het ook sociaal (supermarkten, scholen) en economisch (dichtbij kantoren en bedrijven) goed?

 

Kies voor nieuwbouw

Een bestaand pand of toch maar nieuwbouw? De tweede optie is de meest veilige. Zeker als u van plan bent om te verhuren. Heel wat huurders kiezen voor hedendaags comfort en hebben geen zin in extra zorgen omwille van verouderde accommodatie.

Lenen of niet?

U wordt in België belast op het bezit en de verhuur van privévastgoed. Deze fiscale belastingdruk kan u verminderen of zelfs doen wegvallen door uw investering op de juiste manier te financieren.

Uw account manager bij Bank Van Breda kan u hierin begeleiden.

 

Vraag advies. 

 

maandag 18 maart 2019