test

Waarom een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten is een aantrekkelijke keuze om heel wat redenen. Wat zijn de grote troeven van een vennootschap?

Als ondernemer is het belangrijk om de juiste omkadering te vinden waarbinnen u uw professionele activiteit optimaal kan uitbouwen. ‘Kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?’ is dan een terechte vraag. Wij focussen ons even op de tweede keuze. Wat zijn de voordelen van een vennootschap? Een kort overzicht.

Juridisch

Vlottere samenwerking

De vennootschap is een goede juridische basis om het samenwerken tussen verschillende personen te organiseren. De welomlijnde structuur geeft iedereen een duidelijke taakverdeling en afgebakende bevoegdheden binnen de onderneming. U mag de vennootschap beschouwen als een samenwerkingsovereenkomst dat de spelregels tussen de partijen bepaalt.

Beperkte aansprakelijkheid

U kan als vennoot enkel verliezen wat u in de vennootschap hebt ingebracht. Het privé en beroepsvermogen blijven strikt gescheiden. Gaat uw zaak failliet, dan komen uw privébezittingen niet in gevaar. Dit is echter het principe. De realiteit is vaak complexer.

Garantie op continuïteit

Hebt u een eenmanszaak, dan kan uw overlijden het einde van de onderneming of uw activiteit betekenen. Elke erfgenaam kan zijn deel van de nalatenschap opvragen en de verdeling opeisen. Bij een vennootschap is de garantie op continuïteit groter.

Familiaal

Privévermogen blijft privé

Het vermogen dat in een vennootschap zit, is voor iedereen raadpleegbaar wanneer de vennootschap haar jaarrekening moet publiceren. Het vermogen wordt namelijk op de balans vermeld.

Familiale planning

Een vennootschap kan ervoor zorgen dat de successieplanning tussen de kinderen vlotter verloopt, wat de continuïteit van de onderneming ten goede komt.

Wel aandelen, geen stemrecht

Sinds 1 mei 2019 kunnen ondernemers een verschillend stemrecht koppelen aan aandelen. Ze kunnen in de statuten bepalen dat sommige aandelen géén stemrecht hebben, anderen één stemrecht en weer anderen meer stemrechten. Dit kan handig zijn voor een ondernemer met kinderen die niet allemaal betrokken zijn bij de onderneming. Door een verschillend stemrecht te koppelen aan de aandelen, kan de ouder een gelijkheid tussen zijn kinderen waarborgen. Ze krijgen namelijk elk aandelen in het bedrijf. Maar de zeggenschap kan effectief uitgevoerd worden door de kinderen die betrokken zijn in het bedrijf.

Fiscaal & financieel

Gunstig fiscaal regime

Het tarief vennootschapsbelasting ligt veel lager dan het tarief personenbelasting. Let wel: u houdt best nog rekening met een bijkomende taxatie voordat u het belaste vermogen privé kan besteden.

Een vennootschap biedt ook nog eens de mogelijkheid om een deel van uw toekomstig pensioenkapitaal op een fiscaalvriendelijke manier op te bouwen.

De juiste timing

Van zodra u als zelfstandige niet al uw inkomsten nodig hebt en dus meer binnenkrijgt dan u gebruikt om te werken en te leven, kan het interessant worden om een vennootschap op te richten. Vanaf een bepaalde nettowinst dus.

 

Auteur

Barbara Claeys

maandag 16 september 2019