test

Urologen van vier ziekenhuizen vormen één associatie

In Limburg zijn de diensten urologie van de vier grootste ziekenhuizen gefuseerd. Op 1 januari van 2017 schoot de associatie uit de startblokken, maar niet zonder een lange aanloop vooraf. Dokter Patrick Willemen, uroloog in het Jessa Ziekenhuis, doet zijn verhaal.

Progressief gegroeid

In de jaren 90 werkte dokter Willemen al samen met het ziekenhuis van Herk-de-Stad om de praktijkmogelijkheden te vergroten. Enkele jaren later volgde een samenwerking met een collega van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Voor het eerst gingen specialisten van drie ziekenhuizen samenwerken.

Na de fusie van Salvator en het Jessa Ziekenhuis in 2010 is de associatie verder gegroeid en recent sloten ook de specialisten van het AZ Vesalius van Tongeren en het Sint-Trudo van Sint-Truiden zich aan. Dat de urologiewereld niet zo groot is en de verschillende specialisten elkaar regelmatig ontmoeten tijdens samenkomsten, heeft dit hele proces vanzelfsprekend in de hand gewerkt.

Beter voor ons. Beter voor de patiënt

Bovenop het vergroten van het werkgebied zijn er nog drie essentiële voordelen aan de nieuwe associatie. Ten eerste betalen alle betrokken ziekenhuizen betalen mee aan dure aankopen zoals een chirurgische robot.

Daarnaast wordt het menselijker en kwalitatiever. Samenwerken met collega’s maakt de organisatie van onder andere de wachten een stuk eenvoudiger.

Maar dé troef van zo’n grote associatie is volgens Patrick Willemen dat iedereen kan ‘subspecialiseren’. De mogelijkheid om zich toe te leggen op een bepaald onderdeel maakt dat een bepaald type ingreep altijd door dezelfde chirurg gebeurt. Die bouwt daardoor een expertise op om zo de beste zorg te verlenen aan patiënten.

De associatie van urologen bestaat op dit ogenblik uit 12 urologen en 5 assistenten in opleiding. Een dergelijk groot team biedt de mogelijkheid om nog verder te gaan in de nu reeds aanwezige subspecialisaties.

 

Dankzij doorgedreven specialiseren, kan dezelfde chirurg altijd een bepaalde ingreep uitvoeren. Zo bouwt hij expertise op waarmee hij zijn patiënten steeds betere zorg biedt.

De neuzen in dezelfde richting

Op papier lijkt het misschien eenvoudig maar de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen in goede banen leiden is geen sinecure. Het vergt heel veel overleg – overleg dat trouwens nog altijd loopt – om alle ziekenhuisreglementen op elkaar af te stemmen en met de overeenkomst van de associatie te synchroniseren.

Patrick Willemen: ‘Het was niet gemakkelijk om alle ziekenhuizen te overtuigen. We moeten namelijk in elk ziekenhuis van de associatie ‘toegelaten geneesheer’ zijn, overal kunnen opereren én wachten doen. Niet elk ziekenhuis is hiermee vertrouwd, dus dat vraagt veel dialoog, ja.’

Dokter Willemen benadrukt dat, zoals in alle besprekingen, het cruciaal is dat de neuzen allemaal in dezelfde richting staan en naar hetzelfde doel toewerken. Dat iedereen op een gegeven moment dan water bij de wijn moet doen, lijkt hem evident. 

Associé. Fraternité. Egalité

De financiële afspraak houdt in dat de nieuwe associatie alle inkomsten verzamelt. Daarmee betaalt ze de onkosten en ieders gelijke verloning. Elke associé verdient dus evenveel. Hierdoor vlakt ze de verschillen in de kostenafspraken tussen de verschillende ziekenhuizen af en trekt ze de vergoedingsverschillen tussen alle chirurgische ingrepen gelijk. Zo kan iedereen zijn eigen subspecialisatie blijven doen zonder financiële straf of oneerlijke beloning. Patrick Willemen gelooft dat dit de enige goeie manier is om samen te werken, ook voor de patiënten want die krijgen altijd de beste zorgen.

Helikopterblik

Tenslotte drukt dokter Willemen er nog een keer op hoe belangrijk het is om binnen de associatie alles goed uit te praten en zich zeker door een extern adviseur te laten begeleiden voor het opstellen van de overeenkomst. Het bijkomende voordeel van zo’n expert is dat hij behalve adviseur ook een bemiddelingsrol kan spelen tussen de verschillende persoonlijkheden binnen de associatie. Zo’n objectieve kijk van een buitenstaander is goud waard.

donderdag 17 mei 2018