test

“U wilt op twee oren slapen, maar wij ook.”

“Fiscaal beleggen, is een ander verhaal. In vergelijking daarmee is een krediet afsluiten en opvolgen heel erg eenvoudig. Maar van die complexiteit merken onze cliënten heel weinig.”

“Onze manier van werken neemt een financiële zorg weg. Experten nemen uw fiscale beleggingen in handen, op lange termijn, zonder dat u er zelf voortdurend mee bezig hoeft te zijn”, zo steekt  Laurence De Leersnyder, verantwoordelijke fiscale beleggingen bij Bank J.Van Breda & C°, van wal. Ik praat met haar over onze aanpak van fiscale beleggingen. Zonder dralen dringt ze meteen door tot de kern. Die nauwkeurige opvolging is nodig, zo blijkt.

“Een fiscale belegging is iets heel anders dan een krediet afsluiten. Eens het krediet in orde is hoeft u er nog amper naar om te kijken. Een fiscale belegging kan u niet zomaar op zijn beloop laten. Een optimaal resultaat vraagt een persoonlijke aanpak.”

Zitten uw fiscaalvriendelijke beleggingen maximaal op koers?

Waarom is maatwerk zo belangrijk bij fiscaliteit?

“Een hoger loon, een andere gezinssituatie , een nieuwe vennootschap: het zijn allemaal parameters die het eindresultaat van een belegging beïnvloeden. Bovendien verandert ook de wetgeving voortdurend. Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben.”

Dan moet ik, als cliënt, toch voortdurend op mijn hoede zijn?

“U hoeft zich daar niets van aan te trekken. Jaarlijks optimaliseren we uw beleggingen. We onderzoeken de huidige situatie en bekijken of uw fiscaalvriendelijke beleggingen maximaal op koers zitten. Waar nodig sturen we bij, in samenspraak met uw accountant.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zijn of haar vermogen kort op te volgen. U moet zich er niets van aantrekken. De opvolging gebeurt professioneel. We nemen zelf initiatief als dat nodig is, proactief.”

Hoe bedoelt u, proactief?

“Als de wetgeving verandert bijvoorbeeld, dan schieten we meteen in actie. We wachten niet tot uw volgende afspraak. Uw account manager of de adviseur fiscaal beleggen neemt contact op om tijdig de mogelijkheden te bespreken.”

Een voorbeeld?

“In december 2017 werd het Zomerakkoord voorgesteld, daarin zit een verlaging van de vennootschapsbelasting vervat. Aan die verlaging zijn echter voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat de minimale bezoldiging verhoogd wordt. Toen spitsten onze adviseurs fiscaal beleggen de oren. Die maatregel heeft immers een impact op de portefeuille van heel wat cliënten. We zoeken uit wat het effect is en bieden advies op maat aan.

Als cliënt beslist u zelf wat u met het advies doet, maar u hebt nu wel alle informatie om een onderbouwde beslissing te nemen.” 

Het belang van de adviseurs fiscaal beleggen is toegenomen.

“Fiscaliteit is werk voor specialisten. De complexiteit is enorm. Het gaat over wetgeving en die is gevoelig voor interpretatie. Daarbovenop komen uitzonderingen en nieuwe producten, zoals POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen). Ik kan mij inbeelden dat het zowel voor de cliënt als voor de accountant soms een echt doolhof wordt.


Ik werk ondertussen 18 jaar voor Bank Van Breda - ik ben fan (lacht). Toen ik begon, kon de account manager u als cliënt nog met alles bijstaan. Maar er komt zoveel bij, er is zoveel extra kennis nodig, dat specialisatie alsmaar belangrijker werd. Daarom wordt uw account manager, voor en achter de schermen bijgestaan door adviseurs fiscaal beleggen.”

Wetgeving met alle uitzonderingen, dat is een doolhof.

Waarom zo streng?

“Fiscaliteit betekent enerzijds administratie. Heel de procedure moet tijdig en correct worden afgehandeld. Een ontbrekend attest of foute berekening zorgen voor rompslomp en vertraging.

Anderzijds betekent fiscaliteit ook interpretatie van wetgeving. De visie en de beslissingen van de verzekeringsmaatschappij moeten wij kunnen verdedigen bij onze cliënten. De waarden van onze partners moeten gelijklopen met de onze en de uwe.

Daarom hechten we groot belang aan de juiste partnerkeuze. Geen logge machine, maar een verzekeringsmaatschappij die meedenkt met de cliënt en een transparante aanpak heeft. U moet op uw twee oren kunnen slapen, maar wij ook.”

 

Zorgen externe partners sowieso niet voor vertraging?

“Omdat de berekening elders gebeurt, bedoelt u? Op dat vlak hebben we een grote troef in handen. Ik ben supertrots op ons nieuwe IT-platform. Vroeger was het inderdaad een lang en moeizaam proces met verschillende tussenpersonen. Heel die keten hebben we kortgesloten. Cliënten zien meteen het effect op hun pensioenkapitaal.

Het is een uniek systeem. We maken live prognoses en kunnen alles digitaal laten ondertekenen. Vroeger duurde dat weken. Ik denk niet dat andere makelaars zo kort op de bal kunnen spelen.”

Cliënten zien meteen het effect op hun pensioenkapitaal.

Hoe krijgt u dat voor elkaar?

“Dat is ook een gevolg van onze partnerkeuze en de duurzame samenwerking die we met hen opgebouwd hebben.

De verzekeringsmaatschappijen delen hun berekeningssysteem met ons. U zou kunnen zeggen dat we hun kennis geïntegreerd hebben in onze software. Daardoor maken we à la minute exact dezelfde berekening die zij zouden maken. De tijdswinst is enorm.”

Laurence De Leersnyder

 

Heb ik iets aan die specialisatie?

“Absoluut, bij een geschil met de fiscale administratie of de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Dan is een specialist aan uw zijde een hele geruststelling.

Ik sta er soms zelf van versteld hoe goed onze adviseurs en interne specialisten de materie in de vingers hebben. De specifieke situatie van een cliënt is zelden eenduidig. Dat vraagt om een gerichte oplossing. Dan moeten verschillende wetteksten naast elkaar gelegd worden.

Maar soms moeten we ook voorbij ons eigen fiscale terrein kijken. Gelukkig laat de interne structuur van Bank Van Breda toe om vlot te overleggen met specialisten uit andere disciplines. Zo komen we snel tot een cliëntvriendelijke oplossing voor complexe vraagstukken.”

Kan ik producten van elke verzekeringsmaatschappij kiezen?

“Neen, maar dat is een voordeel. De vergelijkingsoefening doet de bank voor u. Jaarlijks maken we een uitgebreide doorlichting van de markt. Solvabiliteit, service… alles wordt onderzocht. Enkel aanbieders waar we voor 100% achterstaan, adviseren we. We leggen de lat hoog en lang niet iedereen geraakt erover.”

Bank J.Van Breda & Cº biedt financiële gemoedsrust bij de opbouw van uw vermogen. Onze experten nemen uw beleggingen stevig in handen dankzij persoonlijke opvolging, unieke software en sterke samenwerkingen.

donderdag 1 maart 2018