Over de invloed van emoties op ons beleggingsgedrag

De ideale beleggingsportefeuille bestaat niet. Elke portefeuille is anders. Logisch, want we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Individuen die anders denken en reageren. Dat is zeker zo als het om mogelijk verlies aan kapitaal gaat.

‘Met welk tijdelijk verlies kan ik nog steeds rustig slapen?’ is daarom een belangrijke vraag tijdens het bepalen van uw beleggingsstrategie. Om daarna stap voor stap de portefeuille een duidelijke vorm te geven. Jan Theus geeft graag tekst en uitleg.

‘Met welke kapitaalschommelingen kan ik leven?

Beleggen is puur rationeel, denken we al snel. Dat beleggen vaak met emoties gepaard gaat, daar staan we minder bij stil. Ook Jan Theus wordt hiermee als productspecialist beleggingen geconfronteerd. ‘Logisch toch,’ beaamt hij. ‘Vooral als het net als in het voorbije jaar minder goed gaat omwille van dalende beurskoersen en er sprake is van kapitaalverlies, steken emoties als angst, teleurstelling en zelfs woede razendsnel de kop op.

Het is aan ons om als vermogensbelegeider op basis van een gedetailleerde vragenlijst een inschatting te maken van wat de cliënt in kwestie aankan op dat vlak. Met welke schommelingen kan hij of zij leven? Een cruciale vraag die de uiteindelijke strategie en beleggingsportefeuille zal mee bepalen.

Aversie voor verlies

‘Alleen verlies van geld wordt met oprechte tranen beweend’, zei de Romeinse dichter Juvenalis al in de eerste eeuw na Christus. Tijden veranderen maar de reactie van mensen na kapitaalverlies niet.

Jan Theus: ‘We hebben van nature een aversie voor verlies. Vandaar dat mensen nooit maximaal dynamisch zullen beleggen, ook al is de verwachte opbrengst maximaal. Vandaar ook dat wij tijdens het samenstellen van de beleggingsportefeuille het vaak hebben over ‘beton’. Dit zijn beleggingen die zo veilig zijn dat er niets fout kan lopen.

Als vermogensbegeleider zit onze toegevoegde waarde in het helpen van onze cliënten bij het maken van de juiste keuze. Om dan samen te streven naar het juiste evenwicht tussen beleggingen die rendement nastreven en beleggingen die het risico op kapitaalverlies uitsluiten. De verdeling tussen beide componenten moet juist aanvoelen voor de cliënt.

Vergelijk het met een douchekraan. Bijna niemand wast zich met enkel koud of warm water. Maar hoe warm of koud dat douchewater precies moet zijn, is verschillend voor iedereen. Dat is ook zo bij een beleggingsportefeuille. De juiste verhouding risico - rendement vormt de basis voor de gewenste beleggingsstrategie. Het bepalen en het blijvend opvolgen van deze strategie vormt de kern van onze vermogensbegeleiding.’

Ban de emotie van het moment

Jan Theus: ‘Vooral als het minder goed gaat op de financiële markt, willen cliënten plots hun strategie wijzigen in functie van wat net gebeurd is. Ze worden bang en beslissen in paniek om het anders aan te pakken. Het is aan ons om die mensen te wijzen op het ‘waarom’ van de gekozen strategie. En om hen gerust te stellen en ervoor te zorgen dat hun emoties van het moment niet de overhand nemen. Uit ervaring leerden we dat het op lange termijn goed komt.’

“De juiste verhouding risico - rendement vormt de basis voor de gewenste beleggingsstrategie.”

Hoe stel ik mijn beleggingsportefeuille samen?
De portefeuille in vijf stappen

Nadat u uw beleggingsstrategie bepaald hebt op basis van uw persoonlijk risicoprofiel volgt het rationele luik. Hoe vullen we de beleggingsportefeuille nu concreet in? Welke financiële keuzes zijn dan belangrijk? Wat zijn de geschikte beleggingen?

1. Voorzie een buffer voor onverwachte uitgaven
Begin pas met beleggen als u over een voldoende grote buffer beschikt. Bepaal die persoonlijke financiële buffer die op elk moment beschikbaar is voor onverwachte uitgaven. Wij hanteren als vuistregel dat u best een bedrag voorziet dat zes maal uw maandelijkse cashbehoefte dekt. Voeg hier uw geplande grote uitgaven voor de volgende 6 jaar aan toe. Plaats dit bedrag op een depositorekening en termijnrekening.

2. Bepaal uw persoonlijk evenwicht tussen liquiditeit, bescherming en rendement
Een beleggingsportefeuille omvat drie bouwstenen: liquiditeit, bescherming en rendement.

Liquiditeit: Dit is uw financiële buffer. Elke portefeuille houdt rekening met de mogelijkheid om onmiddellijk en kostenefficiënt over geld te beschikken zonder risico op kapitaalverlies. Dit noemen wij de liquiditeit van een portefeuille. Als concrete invulling denken wij aan kortlopende deposito’s en termijnrekeningen op minder dan 3 jaar.

Bescherming: Voor bescherming adviseren wij beleggingen met kapitaalbescherming zoals termijnrekeningen, tak 21 (privé) en tak 26 (vennootschap). Op de eindvervaldag krijgt u uw beginkapitaal volledig terug.

Rendement: In lijn met uw persoonlijke risico-appetijt kan uw beleggingsportefeuille bouwstenen bevatten die focussen op rendement. Hiermee kan u een hoger rendement nastreven. De verschillende bouwstenen die we hiervoor adviseren zijn: beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming en tak 23- beleggingsverzekeringen zonder kapitaalbescherming.

Behoudsgezinde beleggers zullen overwegend voor 100 % bescherming kiezen. Dynamische beleggers gaan eerder voor rendement. Defensieve en neutrale beleggers vinden een evenwicht tussen de twee uitersten in.

3. Kies voor de bouwsteen ‘bescherming’ als fundament

In zo goed als elke beleggingsportefeuille heeft de bouwsteen ‘bescherming’ een plaats als fundament. Kies als bescherming voor kapitaalvaste beleggingen en spreid die over verschillende looptijden. Een mix van termijnrekeningen en tak 21-verzekeringsbeleggingen garandeert deze spreiding. Kapitaalvaste beleggingen zullen niet voor het ‘hoogste’ rendement zorgen maar ze bieden wel bescherming en zekerheid. Ze vormen een veilige basis voor uw beleggingsportefeuille.

4. Kies dynamische beleggingen als bouwsteen voor ‘rendement’

Dynamische beleggingen (‘rendement’) bieden op lange termijn een hoger rendementsperspectief dan kapitaalvaste beleggingen (‘bescherming’) en kunnen een mooie hefboom vormen. Deze hefboom kan op langere termijn groot zijn.

5. Hou de beleggingsstrategie vol
Eenmaal u de strategie hebt uitgestippeld, komt het erop aan om die strategie ook vol te houden. Laat u niet leiden door emoties of tussentijdse opportuniteiten. Stick to the plan, ook in een woelige periode op de financiële markten. Gemaakte keuzes volhouden, levert op lange termijn altijd een hoger rendement op.

 

Vertrouw in de toekomst

Na enkele goede jaren zetten de beurzen de laatste tijd een duidelijke stap terug. Sinds de eurocrisis in 2011 was 2018 het slechtste beursjaar in zeven jaar. Nooit fijn om te ontdekken dat uw belegging even minder rendement opbrengt dan gehoopt. En toch is het ook nu belangrijk om die vijf letters extra te benadrukken. Even. Moeilijk om in woelige beurstijden vast te houden aan uw langetermijnvisie. Maar het is wel de juiste keuze. Want ook al zitten we in een periode van schommelende beurskoersen, toch blijft de wereldwijde groei intact. Kijk niet enkel naar vandaag. Blijf de focus leggen op uw gekozen strategie op lange termijn.

Auteur

Barbara Claeys

donderdag 24 januari 2019