test

Sherlock Holmes in het fiscaal doolhof

Markante zaak voor onze specialist fiscale beleggingen.

Fiscaliteit is een labyrint van regels en uitzonderingen. “Ik voel me soms als Sherlock Holmes wanneer ik een moeilijke kwestie onderzoek”, lacht Wim Vanfraechem, specialist fiscaal beleggen bij Bank J.Van Breda & C°.

 

Of hij zich nog zo’n recent vraagstuk herinnert? Lang moet Wim niet nadenken: “het pensioenkapitaal van een cliënt stond op het spel!

De wet is gevoelig voor interpretatie. Dat was hier gebeurd. Door een onzekerheid in de regelgeving werd bijna een streep getrokken door de spaarmogelijkheden van onze cliënt. Dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen.”

De zaak van de bevroren IPT

“De wetgeving bood geen pasklaar antwoord voor de complexe situatie van onze cliënt, een zaak met verbonden vennootschappen. De verzekeringsmaatschappij zei ‘sorry, hier kunnen we niets aan doen’. Gevolg: zijn IPT werd bevroren en hij kon geen stortingen meer doen.

Een groot probleem, die premies waren absoluut noodzakelijk om een pensioenkapitaal op te bouwen. Zijn boekhouder en hij moesten het maar zien te redden.

Dan schieten we in actie, natuurlijk. Hoewel de situatie ongewoon was, wist ik dat er geen reden tot onzekerheid was. Met de IPT was alles in orde.

Maar hoe bewees ik dat?”

 

Speurtocht in het wetboek

“Het belangrijkste was een motivatie op te bouwen die onze cliënt in zijn recht herstelde. Een hele klus, want de wetgeving is helaas niet bijzonder rechtlijnig. Door de relevante wetteksten uit te zoeken en naast elkaar te leggen konden we aantonen dat onze cliënt correct gehandeld had. Resultaat: de verzekeringsmaatschappij aanvaardde onze argumentatie en wijzigde haar standpunt.

Dat we op die cruciale momenten onze expertise in de weegschaal kunnen werpen, geeft erg veel voldoening.”

maandag 12 maart 2018