test

Macro-economische update: Treuzelende Draghi

September 2017. Euro geeft wat winsten prijs dankzij Amerika.

Een nieuwe maand en opnieuw stilte bij de Europese Centrale Bank (ECB). Mario Draghi schoof de hete aardappel door naar oktober. Het beleid en de rentes bleven zoals verwacht onveranderd, maar de markten hadden toch gehoopt op wat toelichting over de toekomst van het lopende aankoopprogramma voor obligaties. Draghi hield echter de boot af en stelde dat de belangrijke beslissingen inzake quantitative easing (QE) pas volgende maand worden genomen. Behalve een verhoging van de groeiverwachtingen voor dit jaar (van 1,9% naar 2,2%) en een verlaging van de inflatieverwachtingen, was het dus maar een saaie bedoening in Frankfurt. Draghi deed nog een poging om de euro wat omlaag te praten. Hij gaf aan dat de huidige evolutie “een grote bron van onzekerheid” is. Tevergeefs, want we moesten wachten op nieuws van de andere kant van de oceaan om de dure euro eindelijk wat gas te zien terugnemen. 

Trumps belastingsplan wakkert reflatiedroom opnieuw aan

Niet Yellen, maar opnieuw Trump slaagde erin om wat volatiliteit in de eurodollar te krijgen. Zijn nieuw belastingplan deed de markten zelfs opnieuw geloven in een reflatiescenario. Een spreekwoordelijke tweede kans, dus. Al lijken de plannen heel ambitieus:

  • een herwerking van het aantal belastingschijven in de privé inkomsten gekoppeld aan een verdubbeling van de standaard belastingaftrek;
  • een verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 20%;
  • regularisatiemogelijkheden voor Amerikaanse gelden in het buitenland,

De impact op de begroting zal navenant zijn. Trump mag dan wel een eerste ‘succes’ behaald hebben met het tijdelijke akkoord over de verhoging van het schuldplafond, dat hij sloot met de democraten. Deze discussie belandt begin volgend jaar opnieuw op de onderhandelingstafel. Met dit nieuwe belastingplan in het achterhoofd zullen deze onderhandelingen geen sinecure zijn.

Euro geeft dan toch wat winsten prijs

De eurodollar, die in het begin van de maand nog dicht bij de 1,21 kwam, verzwakte hierdoor en sloot de maand af net boven de 1,18. Ook de Duitse verkiezingsuitslag drukte mee op de koers van de EUR/USD, net als de spanningen over het Catalaanse referendum. Trump nam ook even de lange termijnrentes mee op sleeptouw. De meeste Europese rentes sloten de maand hoger af. De aandelenmarkten gingen wederom gezwind hoger deze maand.

Europese motor blijft soepel draaien 

Puur macro-economisch viel in Europa weinig te melden. De werkloosheidsgraad bleef stabiel op 9,1%. De finale groeicijfers voor het tweede kwartaal tikte nog ietsje hoger af dan verwacht: 2,3% op jaarbasis versus 2,2%. Ook de algemene inflatie ging iets hoger naar 1,5%, maar was volledig toe te schrijven aan gestegen energieprijzen. De kerninflatie zou zelfs in september opnieuw wat zakken van 1,2% naar 1,1%. Dit alles tegen een achtergrond van een nog steeds stijgend consumentenvertrouwen en een ondernemersvertrouwen dat hoge toppen blijft scheren.

Federal reserve houdt woord

De Federal Reserve (Fed) volgde -in tegenstelling tot de ECB- de marktverwachting wel. De Fed zal vanaf oktober beginnen met de afbouw van de balans. In eerste instantie worden enkel nog obligaties bijgekocht wanneer een totale vervalsom van boven de USD 10mia wordt bereikt. Dit plafond verhoogt de Fed vervolgens elke drie maanden tot een plafond van USD 50mia in oktober 2018. Overigens lijken de meeste beleidsmakers nu toch overtuigd van nog één extra renteverhoging dit jaar. Ook engageerden de huidige beleidsmakers zich om volgend jaar nog drie keer de rente te verhogen.

Maar hoe ziet die FED er volgend jaar uit? 

Eerder verrassend gaf de vice president van de Fed, Stanley Fischer, om persoonlijke reden zijn ontslag. Zijn vertrek biedt een unieke kans aan Trump om zijn stempel te drukken op de Federal Reserve. Normaliter maken zeven directieleden deel uit van de Raad van Bestuur van de Fed. Momenteel zijn nog slechts drie posten ingevuld. Indien ook Yellen’s mandaat niet verlengd wordt (wat de komende weken zou beslist worden), mag Trump maar liefst 5 van de 7 posten invullen,mits goedkeuring van de senaat uiteraard.

De vraag blijft welk beleid Trump nu eigenlijk wil? Tijdens zijn campagne was hij zeer uitgesproken tegen het beleid van Yellen. Nu kan hij een soepele Fed goed gebruiken om de groei van de Amerikaanse economie te ondersteunen en zijn dure hervormingen betaalbaar te houden. Wat wel duidelijk is, is dat hij de kaart van deregulering zal trekken. Zijn eerste kandidaat als nieuw lid van de Fed (Randal Quarles) zou alvast de post van Vice Chair for Bank Regulation invullen.


Gemengde cijfers voor de VS

Het maandelijkse banenrapport stelde wat teleur met slechts 156.000 nieuwe jobs (tegenover een verwacht aantal van 172.000), deze maand. Een gedeeltelijke verklaring voor het tegenvallende cijfer is dat de loonstrookjes die midden in de maand worden uitgekeerd niet vervat zitten in de cijfers. Leerkrachten (die in de VS reeds in de loop van augustus terug aan de slag gaan) zaten dus niet verwerkt in het cijfer.

Ook de retail sales waren lager dan verwacht. In augustus werd zelfs een krimp van -0,2% geconstateerd versus een verwachte groei van 0,1%. Het cijfer kan gedeeltelijk verklaard worden door de doortocht van orkaan Harvey (met sluitingsdagen in belangrijke delen van het land gecombineerd met hogere brandstofprijzen). Echter ook de juni en juli cijfers werden neerwaarts herzien. Het positieve plaatje van de Amerikaanse consument die het groeiverhaal in de VS in stand blijft houden, heeft dus de afgelopen weken een stevige knauw gekregen.

Hiertegenover stond dan wel dat in een tweede schatting het groeicijfer werd bijgesteld van 2,7% naar
3,0% op jaarbasis. Ook de inflatiecijfers vertoonden nieuw teken van leven: het algemene inflatieniveau steeg door van 1,7% naar 1,9% (tegenover een verwachte 1,8%). De kerninflatie bleef onveranderd op 1,7%.

Carney hakt knoop door 

De Bank of England (BoE) hield de beleidsrente onveranderd op 0,25%. Slechts twee leden stemden voor een verhoging. Uit de notulen achteraf bleek wel een verrassing: er komt hoogstwaarschijnlijk een renteverhoging. Het communiqué was zelfs vrij expliciet: als de economie blijft evolueren zoals nu, vindt de meerderheid dat het soepele monetaire beleid wat kan afgebouwd worden de volgende maanden. Na de opstoot van 2,6% naar 2,9% in augustus lijkt het belang van het onder controle houden van de inflatie de bovenhand te krijgen op een mogelijke zwakkere groei door een renteverhoging. De meeste analisten vermoeden dat het eerder gaat om een bijsturing dan de start van een trend. Zeker als de loongroei laag blijft, is er weinig reden om bruusk op de rem te gaan staan. De Britse rentes stegen alvast een tiental basispunten en het pond kreeg een (broodnodige) duw in de rug.

Conclusies voor uw beleggingen

  • Veilige, vastrentende beleggingen leveren wellicht nog geruime tijd een laag rendement op.
  • Wil u een hoger rendement, dan moet u bereid zijn een gedeelte van uw portefeuille dynamisch te beleggen in overeenstemming met uw beleggersprofiel en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Vermogensopbouw vergt een langetermijnopbouw met een volgehouden beleggingsdiscipline waarbij u maximaal vasthoudt aan de gekozen strategie. Daarbij dient u te beseffen dat dynamische beleggingen altijd een volatiel verloop kennen.
  • Spreiding staat hierbij altijd voorop, zowel qua looptijden, activaklassen als beheerders.

woensdag 4 oktober 2017