test

Macro-economische update: Hoop op handelsakkoord doet beurzen stijgen

November 2019. Beurzen presteerden afgelopen maand redelijk goed.

De Amerikaanse aandelenindices bereikten nieuwe recordhoogtes nadat onderhandelingen over het fase-1 akkoord gewoon verdergaan, ondanks dat de VS enkele wetten in het voordeel van Hongkong goedkeurde.

Hongkong zet handelsgesprekken onder druk

De aandelenbeurzen kregen de afgelopen maand opnieuw de wind in de zeilen nadat Trumps economisch adviseur Larry Kudlow liet weten dat de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten de ‘eindfase’ bereikten. Ook de Chinese onderhandelaars noemen de gesprekken tussen beide partijen ‘constructief’. Toch blijft er reden tot voorzichtigheid. Zo waren er afgelopen weken toch ook de nodige tegenstrijdige signalen (bijv. Trump die dreigt de tarieven juist te verhogen als China tegenstribbelt en China die zich vervolgens niet wil laten verplichten om een bepaalde hoeveelheid landbouwgoederen te kopen). En dan hebben we nog de hooggespannen situatie in Hongkong.

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende afgelopen week nog twee wetten die steun betuigen aan de betogers voor meer democratie in Hongkong nadat Democraten en Republikeinen deze bijna unaniem hadden goedgekeurd. Het communistische regime in Peking stelde meteen sancties in het vooruitzicht. China wil dat de VS hun vergissingen rechtzetten en stoppen met uitspraken en daden die een inmenging zijn in de binnenlandse aangelegenheden van Hongkong en China. Naargelang de situatie zich ontwikkelt zal Peking bijkomende stappen zetten. 

Fed Notulen

Na de meeting waarin Powell aangaf dat de beleidsrente voorlopig stabiel zou blijven, hoopten markten op meer duidelijkheid en verdere inzichten in de Fed notulen. Hieruit kwamen echter geen grote verrassingen naar boven. Wel kunnen we enkele observaties maken:

  • De rente heeft een evenwicht bereikt om de economie te ondersteunen. Er wordt gezegd dat een significante herziening van de verwachtingen nodig is om opnieuw een renteverlaging door te voeren. Wat dit exact betekent werd niet verder toegelicht en zal waarschijnlijk aan de basis liggen van toekomstige discussies.
  • Er is grote verdeeldheid tussen de leden van de Fed. Enkele leden waren tegen de laatste renteverlaging en enkele leden waren nauwelijks overtuigd.
  • Risico’s voor de economie blijven verhoogd. De globale groeivertragingen en handelsspanningen worden nog steeds als voornaamste risico’s naar voren geschoven.
  • De leden van de Fed zijn het eens dat negatieve rentes geen optie zijn voor de VS. Ze zijn niet overtuigd van de doeltreffendheid van negatieve rentes. Er is dus weinig draagvlak om deze ook in de VS in te voeren.

Markten reageerden neutraal op deze notulen en blijven nog een renteverlaging inprijzen voor Q3 2020.

Duitsland vermijdt recessie

Met een minieme groei (0,1%) in het 3de kwartaal kon de motor van de eurozone een recessie nipt afwenden, maar de structurele uitdagingen blijven. Duitsland wist tegen de verwachtingen in een 'technische' recessie - twee kwartalen krimp na elkaar - te vermijden. In het 2de kwartaal was er een krimp van 0,2%. De kleine groei was vrijwel uitsluitend te danken aan de consument. Mede dankzij een arbeidsmarkt die de volledige tewerkstelling benadert, laat de Duitse Jan Modaal het geld iets meer dan vroeger rollen. Toch blijft de Duitse economie rond het nulpunt cirkelen. Dat ligt ongetwijfeld aan de scherpe terugval van de kapitaalinvesteringen en het gevolg van de crisis in de autosector. De sector kampt namelijk met een perfecte storm door nieuwe milieunormen, de troonsafstand van Koning Diesel, de grote populariteit van SUVs - die Duitse autobouwers meestal buiten Duitsland produceren - en een inzinkende Chinese vraag. 

Europese dienstensector verzwakt verder

Geen goed nieuws voor de inkoopmanager-indices (PMIs) voor de eurozone. Hoewel de manufacturing component zich licht herpakte tot 46,6 (van 45,9), verzwakte de dienstensector daarentegen onverwacht en noteerde slechts op 51,5 en dus onder de marktverwachtingen van 52,4. Dit brengt de samengestelde index tot 50,3, nog net boven het kritieke niveau van 50.

Bron: Bloomberg

Bron: Bloomberg

Europese inflatie gaat licht hoger

Met een inflatie van 1% voor november zijn we nog steeds ver verwijderd van de ECB doelstelling van 2%. Maar dit cijfer was toch voldoende om de marktverwachting van 0,9% te overtreffen. De grootste verrassing zat echter in de kerninflatie die een onverwachte opstoot kende tot 1,3%, het hoogste niveau in 7 maanden.

De Belgische consumentenprijzen lagen in november slechts 0,39% hoger dan in november vorig jaar. De inflatie staat daarmee op het laagste peil in meer dan vier jaar.

Johnson in pole position

Het Britse pond werd sterker nadat twee weken voor de parlementsverkiezingen meerdere peilingen wijzen op een grote meerderheid voor de Conservatieven van premier Boris Johnson. Gemiddeld genomen mag de partij van Johnson rekenen op een voorsprong van zo’n 10% op de Labour partij van Corbyn. Dat verschil zou voor Johnson groot genoeg moeten zijn om zijn gewenste absolute meerderheid in het Lagerhuis te krijgen. Het wordt dan een stuk makkelijker om de wet die het scheidingsakkoord vast moet leggen door het Parlement te loodsen.

donderdag 5 december 2019