test

Macro-economische update: Aandelenmarkten zetten remonte gestaag verder

Maart 2019. Eind maart dook de Duitse 10-jaars rente voor het eerst sinds oktober 2016 onder nul. De directe aanleiding waren tegenvallende cijfers over de Europese economie.

De inkoopmanagersindices in de eurozone, en dan vooral in Duitsland, kenden in maart een onverwachte daling. De groeivertraging en aanhoudend lage inflatie verplichten de Europese Centrale Bank (ECB) om haar soepel monetair beleid voort te zetten en zo de langverwachte renteverhogingen uit te stellen.

Economen voorspellen al jaren een stijging van de obligatierentes, maar kregen tot dusver steeds ongelijk. Vooral omdat de ECB verscheidene keren haar soepel beleid verlengde om de lage groei en inflatie op te krikken. Sommige economen vrezen dat de eurozone, net als Japan, afstevent op een zeer lange periode van lage rentes. Misschien zelfs gekoppeld aan een nieuw stimuleringsplan.

Toch blijven de meeste economen een geleidelijke stijging van de langetermijnrente voorspellen. Zij zien de Duitse 10-jaars rente geleidelijk stijgen naar 0,3% eind juni en bijna 0,5% eind december, zoals blijkt uit de consensusprognose die het persbureau Bloomberg publiceert.

Na een turbulente winter lijkt de rust op de aandelenmarkten de laatste weken volledig teruggekeerd. De economische cijfers vallen nog erg tegen, zeker in Europa. De bedrijfsresultaten zijn nochtans niet slecht, vooral dankzij de flink afgezwakte verwachtingen. Maar nog belangrijker, de grootste risicofactoren lijken te zijn weggenomen:

  • Zowel de Fed als de ECB hebben hun geplande renteverhogingen uitgesteld,
  • Een no-deal Brexit is in elk geval tot de herfst afgewend,
  • Een handelsdeal tussen China en de VS lijkt in de maak en
  • De Chinese macro-cijfers laten zien dat de honderden miljarden aan stimuleringsmaatregelen en nieuwe kredieten impact hebben.

 

Draghi laat weinig los

Nadat ECB-voorzitter Mario Draghi onverwacht de mogelijkheid tot een “Tiered” depositosysteem in de mond nam, waren alle ogen gericht op de ECB-vergadering afgelopen maand. Dit systeem zou mogelijk een nieuw rentetarief introduceren (hoger dan de -0,40%) waartegen banken hun overschotten kunnen plaatsen. Er werd gehoopt op meer informatie, maar meer dan een bezorgdheid over de negatieve effecten van de lage depositorente werd niet geuit. De wijze waarop het “Tiered” depositosysteem zou worden ingevoerd is nog niet duidelijk, en het is ook helemaal nog niet zeker of het er effectief zal komen. Verschillende ECB-leden hebben er zich ook al skeptisch over getoond. Verder bleven ook details uit over de nieuwe langetermijnleningen voor de banken (TLTROs), die van start gaan in september.

Aftellen dus naar de meeting van juni voor meer duidelijkheid.

Duitse verwachte groei gehalveerd

De Duitse overheid heeft haar groeiprognose flink neerwaarts bijgesteld. Voor 2019 is de verwachting dat de Duitse economie nog maar met 0,5% groeit. Eerder werd er uitgegaan van een groei van 1%.

Waar Duitsland de afgelopen jaren als groeimotor voor de eurozone heeft gefungeerd, hobbelt het nu achteraan. Redenen voor de forse neerwaartse bijstelling zijn: zorgen over Brexit, handelsdisputen en de afnemende groei van de wereldeconomie.

Brexit patstelling

Het Britse Lagerhuis mocht met een aantal stemmingen aan de regering duidelijk maken wat voor Brexit het dan wel graag zou zien. Er werden acht voorstellen geopperd, maar geen enkel wist een meerderheid te behalen. Het is dus niet alleen Theresa May die besluiteloos is omtrent Brexit.

Nadat het Parlement dus geen meerderheid kon vormen over een Brexit alternatief bleef er nog maar 1 optie over: de EU opnieuw om een verlenging vragen. Zo werd de Brexit dan nog maar eens vooruitgeschoven. “Kicking the can down the road” om het op z’n Brits te zeggen… De nieuwe deadline ligt voorlopig vast op 31 oktober 2019, en dus moet de UK ook Europese verkiezingen organiseren.

Een Fed vergadering vol verrassingen

De onverwachte bocht die de Fed maakte op de vorige vergadering werd verdergezet. Zowat het enige voorspelbare dat de Fed afgelopen maand besliste, was om de rente onveranderd te houden op de vork 2,25-2,50%. De twee renteverhogingen voor 2019 die nog werden vooropgesteld in december, smelten weg als sneeuw voor de zon. Maar liefst 11 leden van de Fed zien geen renteverhogingen meer voor 2019. Ook voor 2020 ligt de mediaan van de verwachtingen op slechts 1 renteverhoging. Ook het afbouwen van de balans zal vanaf mei al worden vertraagd (van de huidige 30 miljard dat niet opnieuw wordt geïnvesteerd naar 15 miljard) om dan in september al over te gaan tot een volledige stopzetting. Hierna wordt verwacht dat de balans een tijdje constant zal worden gehouden.

Alsof dat nog niet genoeg was, nam voorzitter Powell zelfs het risico om een Japans scenario in de mond te nemen. Met de inflatie-indicator op slechts 1,7% in december 2018, maakt de Fed zich dan ook zorgen dat ondanks de sterke Amerikaanse economie, de inflatie zich opnieuw onder de doelstelling van 2% bevindt. Beter even een inflatie boven de doelstelling, dan het risico lopen in een spiraal van lage inflatie terecht te komen.

Het resultaat is een Federal Reserve die enorm voorzichtig uit de hoek komt, en de rente waarschijnlijk het hele jaar nog onveranderd zal laten.

Amerikaanse groei overtreft verwachtingen

Een eerste indicatie van het groeicijfer van de VS voor Q1 2019 klopt alle marktverwachtingen. Met een groei van 3,2% kwam dit ruim boven het verwachte 2,3% uit, en doet toch uitschijnen dat de Amerikaanse economie nog niet aan een vertraging toe is, en een recessie al helemaal ver weg is.

Wel zijn enkele kanttekeningen nodig. De consumentenuitgaven stegen slechts 1,2%, en ook de investeringen in ondernemingen koelden af. Het waren onderliggend vooral de opbouw in de voorraden (uit vrees voor een langdurig handelsconflict met China) die zorgde voor het mooie cijfer. En zo werd dus in feite toekomstige groei wat naar voor getrokken.

donderdag 2 mei 2019