test

Macro-economische update: Markten in zomerreces

Juli 2018. Het waren vooral politieke gebeurtenissen die beleggers deden opkijken, maar grote marktbewegingen waren er niet. De markten zitten duidelijk in het zomerreces.

Vorige maand werden we verwend. De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde onverwachts het einde van het ‘Quantitative Easing’ (QE) -programma aan en de Federal Reserve (Fed) verhoogde de beleidsrentes. Belangrijke gebeurtenissen die, al bij al, goed verteerd werden door de financiële markten. In juli vielen we dan ook in het spreekwoordelijke zwarte gat.

Dolce far niente

Het werd een van de kortste persconferenties ooit. Eigenlijk was de ECB-vergadering zelfs een non-event. De centrale bank wijzigt haar beleid niet. Alle beleidsrentes blijven dus onveranderd en ook de intentie om vanaf september het aankoopprogramma af te bouwen werd niet aangepast. En de vooruitzichten voor inflatie en groei wijzigden evenmin.

Draghi bracht wel duidelijkheid over de mogelijke timing van de eerste renteverhoging. In de Engelstalige ECB-teksten stond namelijk dat de rentes niet zullen wijzigen "through the summer of 2019". De markt duidde daarom september 2019 aan als grootste kanshebber voor een renteverhoging. De Franse vertaling hield het echter op “jusqu’à l’été”, wat de deur op een kier zette voor een eerste verhoging in juni van hetzelfde jaar. Draghi verduidelijkte dat in geval van een taalverschil enkel de Engelstalige versie de juiste is. Daarna hield de ECB-voorzitter het voor bekeken en na amper 40 minuten werd de persconferentie afgesloten.

Omdat Draghi niet wou reageren op de speculatie over een eventuele ‘Operation Twist’, bleven de journalisten toch wat op hun honger zitten. Eerder die maand had persbureau Reuters namelijk aangekondigd dat de ECB zo’n operatie op poten zou zetten na afloop van het QE-programma. Het voorbeeld zou de Federal Reserve zijn die in 2011 en 2012 de helling van de rentecurve probeerde te beïnvloeden door kortlopende obligaties te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de opkoop van langetermijnobligaties.

Volgens Reuters wil de ECB op die manier de Europese groei bestendigen en zowel bedrijven als gezinnen langer laten profiteren van goedkope financieringskosten. De ECB wil immers niet het risico lopen dat het lange eind van de rentecurve abrupt de hoogte in zou schieten als het QE-programma stopt.

Europese groei blijft talmen

De Europese commissie volgde de aangepaste groeiverwachting van de ECB en verlaagde haar groeiverwachting voor dit jaar van 2,3% naar 2,1%. Een eerste officiële schatting van de groei in het tweede kwartaal lijkt die prognose te bevestigen. De Europese economie lijkt met 0,3% te gaan groeien op kwartaalbasis (0,4% verwacht).

Dat is het zwakste groeicijfer van de afgelopen twee jaar. Vooral Spanje en Frankrijk stellen teleur. Ook België loopt achter met groeicijfers van 1,5% in Q1 en slechts 1,3% in Q2.

Hiertegenover stond dan weer een sterker dan verwachte inflatie. Het algemene inflatieniveau in de eurozone steeg van 2,0% naar 2,1% met een kerninflatie die dezelfde beweging maakte (van 1,0% naar 1,1%). De Belgische inflatie steeg van 2,08% in juni naar 2,17% in juli.

Tot slot werd de Europese werkloosheidsgraad van vorige maand neerwaarts bijgesteld van 8,4% naar 8,3% om vervolgens voor de maand juni onveranderd te blijven.

Europese Unie en Japan tekenen handelsovereenkomst

Het nieuwe bilateraal akkoord is niet alleen een belangrijke stap voorwaarts in de liberalisering van de handel tussen beide landen, maar ook een belangrijk signaal richting Verenigde Staten. Of zoals president Tusk het verwoordde: ‘a light in the increasing darkness’.

De onderhandelingen tussen de EU en Japan dateren al van de periode na de tsunami en kernramp in Fukushima in 2011. Japan besefte dat een verdere stimulus voor zijn stagnerende economie noodzakelijk was. Vooral de Japanse autoconstructeurs en producenten van auto-onderdelen en elektronica hebben veel baat bij het akkoord.

Ook voor Europese producenten zullen op termijn de meeste invoerheffingen verdwijnen, weliswaar met een overgangstijd voor de ‘gevoelige’ producten, zoals de import van voedingsproducten, wat een heel delicaat onderwerp is in Japan.

Macro-economisch heeft dit akkoord zeker een groot potentieel. Japan is Europa’s zesde belangrijkste handelspartner en de markt is meer dan 125 miljoen consumenten groot. Met een matige groei in Europa en een decennialange stagnatie in Japan is voor beide partijen elk middel tot groei welkom. Meer handel kan de landen ook dichter bij elkaar brengen en zo een tegengewicht vormen voor het Amerikaanse protectionisme.

Powell mikt nog op twee renteverhogingen

Ondertussen waren de wijzigingen aan het persbericht na de vergadering van de Federal Reserve in de V.S. op één hand tellen. Maar de weinige aanpassingen die werden aangebracht konden tellen. Zo spreekt de Federal Open Market Committee (FOMC) niet langer van een “solide” economie, maar wel van een “sterke”. Vooral wat betreft de gezinsconsumptie ziet de FOMC een sterke groei die bovendien ook duurzaam kan zijn. De cocktail van lagere belastingen, een lage werkloosheidsgraad, een verbeterde financiële situatie en een inflatie onder controle zou de consumptie de komende maanden moeten blijven ondersteunen. Niet onbelangrijk, want de consumptie-uitgaven van Joe Sixpack zijn goed voor maar liefst 70% van het BBP in de Verenigde Staten.

Met een verwachte groei van maar liefst 4,1% in het tweede kwartaal, lijkt de Amerikaanse economie het gaspedaal stevig ingedrukt te houden. Nu ook de eerste voorspellingen voor de groei in Q3 binnenkomen, en die lijken sterk, kan de Federal Reserve niet anders dan volgen. Powell zal de rente stelselmatig blijven verhogen en de markten gaan uit van een eerstvolgende rentestijging in september, gevolgd door een verhoging in december om zo 2018 op een positieve noot te kunnen afsluiten.

Trump uit kritiek op Powell

De afgelopen twintig jaar bleef het Witte Huis afzijdig als het ging over het door de Federal Reserve te voeren monetaire beleid. Trump bracht daar afgelopen maand, niet geheel onverwachts, verandering in. Tijdens een interview met CNBC, werd Powell door Trump ‘a very good man’ genoemd, maar toch was hij niet gelukkig met het huidige beleid en de stijgende rentes. Mocht er nog twijfel zijn, met deze commentaar bevestigt het Witte Huis dat het eerder graten ziet in een goedkope dollar. Nog maar eens lijkt de huidige administratie het handelstekort grondig te willen aanpakken en daarvoor is een gunstige dollarkoers onontbeerlijk.

In datzelfde interview bleven de Chinezen evenmin gespaard. Volgens Trump manipuleren ze hun munt, de yuan, zodanig dat deze ‘keeps dropping like a rock’. Hij liet daarom verstaan dat hij voor de tarieven op Chinese import bereid is om tot 500mia dollar te gaan, wat evenveel is als de totale import uit China in 2017.

China lijkt zich alvast voor te bereiden op een verdere escalatie. De People’s Bank of China (PBoC) liet de 3-maandse depositorente zakken van 4,73% naar 3,70%. Het is de eerste keer dat de Chinese centrale bank op deze manier ingrijpt. Normaal gebeuren interventies via de 7-daagse beleidsrente. Ook de tegenvallende Chinese groei is een bijkomende reden voor deze actie.

Tenslotte heeft de PBoC het Ministerie van Financiën gevraagd om, gezien de mogelijke gevolgen van een verregaande handelsoorlog, een meer agressieve fiscale stimulus in stelling te brengen, door bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting te verlagen.

Beleid van de Bank of Japan stuit op zijn grenzen

Vorige maand hield de Bank of Japan (BOJ) haar beleidsrentes en instrumenten nog ongewijzigd. De afgelopen weken keken de markten toch opnieuw uit naar de beslissing van de BOJ. Er doken immers geruchten op dat de centrale bank eindelijk haar beleid zou bijsturen. De Bank of Japan zit immers al enige tijd in een moeilijk parket. De inflatie blijft laag, ondanks de jarenlange massale monetaire stimulering. De bank houdt de rentes (zowel kort als lang) heel dicht bij de nul en koopt massaal obligaties en aandelen-gerelateerde producten.

Tevergeefs, want ook deze maand moest de Japanse centrale bank haar verwachting voor de kerninflatie neerwaarts bijstellen. De inflatie zal ook over de periode 2018 - 2020 beneden 2% blijven. Dit doet uiteraard vragen rijzen over de effectiviteit van het beleid. Wegen de nadelen wel op tegen de schamele resultaten?

Met dit in het achterhoofd besliste de Bank Of Japan om de korte beleidsrente op -0,1% te houden. De doelzone voor de 10-jaarsrente blijft 0,0%. Wel gaat de Bank of Japan toelaten dat die 10-jaarsrente nu 0,2% kan afwijken van de doelzone in plaats van de huidige 0,1%. De Japanse lange termijnrente kan met andere woorden stijgen tot 0,2% in plaats van 0,1%.

Enerzijds wordt dus iets meer schommeling toegestaan, maar anderzijds engageerde de BOJ zich om de rentes nog voor een ‘extended period of time’ op de huidige zeer lage niveaus te houden. Dat is op zijn minst gezegd een warrige uitleg. Het is immers moeilijk om geloofwaardig uitgelegd te krijgen dat de obligatierente wat kan stijgen, maar dat dit onder geen beding gezien mag worden als een verstrakking van het beleid. Anders gezegd: dit beleid stuit stillaan op zijn grenzen.

Conclusies voor uw beleggingen

  • Veilige, vastrentende beleggingen leveren wellicht nog geruime tijd een laag rendement op.
  • Wil u een hoger rendement, dan moet u bereid zijn een gedeelte van uw portefeuille dynamisch te beleggen in overeenstemming met uw beleggersprofiel en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Vermogensopbouw vergt een langetermijnvisie met een volgehouden beleggingsdiscipline waarbij u maximaal vasthoudt aan de gekozen strategie. Hou er echter rekening mee dat dynamische beleggingen altijd een volatiel verloop kennen.
  • Spreiding staat voorop, zowel qua looptijden, activaklassen als beheerders.


Wij bespreken dit graag met u op basis van uw persoonlijk financieel traject. U bent van harte welkom voor een gesprek.

 

dinsdag 7 augustus 2018