test

Macro-economische update: Een vliegende start

Januari 2018. Het kan snel kan gaan op de financiële markten. De aandelenmarkten kenden één van de beste beursstarten in dertig jaar en ook de rentemarkten zaten niet stil.


Aandelenmarkten: adempauze op de beurs lijkt logisch

De Europese indices spurtten vlot 3% hoger en, net zoals vorig jaar, deden de Amerikaanse indices daar (in dollartermen) nog een schep bovenop. Volatiliteit was de grote afwezige. Meer zelfs, de S&P500 ging de langste periode in zonder correctie van 5% sinds 1929. Hetzelfde geldt op globaal niveau. Ook de MSCI World kende zijn langste periode zonder correctie, al gaat de historiek daar ‘maar’ terug tot 1971.

We willen hiermee zeker geen berenmarkt voorspellen. Daarvoor zijn er te veel positieve macro-economische signalen. De Europese groei kwam in 2017 uit op 2,5%, dat was hoger dan de 2,3% van de Verenigde Staten (op jaarbasis). Ook zien we voor het eerst in lange tijd opwaartse winstverwachtingen bij bedrijven, en blijven de vertrouwensindictoren bij zowel bedrijven als gezinnen records breken. Toch lijkt een (diepe?) adempauze op de beurzen logisch. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

 

 

Globaal gezien blijven de rentes uiteraard laag, maar elke stijging drukt op de risicopremie die aandelen momenteel nog bieden.

Rentemarkten breken door technische niveau’s

De Duitse 5-jaars rente steeg boven de 0% en de 10-jaars swaprente steeg boven de 1%. Belangrijke technische niveaus die eraan moesten geloven. De Belgische 10-jaars rente flirt met de 1% grens, maar kan deze horde nog niet overtuigend nemen. De relatief sterke groeicijfers in zowel Europa als de Verenigde Staten genereren voldoende inflatieverwachtingen om de rentes omhoog te duwen. Investeerders gaan er in Europa bovendien van uit dat deze sterke cijfers sneller dan verwacht een einde zullen maken aan het lopende aankoopprogramma. Globaal gezien blijven de rentes uiteraard laag, maar elke stijging drukt op de risicopremie die aandelen momenteel nog bieden.

Met mondjesmaat krijgt de belegger dus een alternatief in de zoektocht naar rendement. Reden temeer om de aandelenmarkten goed in de gaten te houden.

 

ECB maakt voorzichtige bocht

De sterke euro begint Mario Draghi duidelijk wat nerveus te maken. Alsof de evolutie richting 1,23 EUR/USD nog niet voldoende was, trachtte Amerikaans minister van financiën Mnuchin nog wat olie op het vuur te gooien. In Davos stelde hij dat een zwakke dollar goed is voor de Amerikaanse handel. Die uitspraken zijn echter niet in lijn met wat er tijdens het IMF-overleg afgesproken is over de communicatie over wisselkoersen. Na een beleefde sneer richting Mnuchin, counterde Draghi door te stellen dat de recente “volatiliteit” (lees: stijging) van de euro een bron van onzekerheid is die goed moet worden opgevolgd. Tevergeefs, de woorden van Draghi waren nog niet koud of de eurodollar sprintte zelfs even tot boven de 1,25 EUR/USD.

Ook wat het beleid betreft, lijkt Draghi stilaan van koers te veranderen. Vooreerst erkende de ECB-voorzitter dat de Europese economie het beter doet dan verwacht. De groei heeft steeds minder nood aan een ultrasoepel monetair beleid. Ook gaf Draghi een verrassend antwoord op de vraag of hij de visie van de Bundesbank voorzitter Weidmann onderschreef. Die stelde dat de rente midden 2019 kan worden verhoogd. Volgens Draghi is dit data-afhankelijk, maar wijzen de data op dit ogenblik wel degelijk in die richting! Anders gezegd: als de economie op koers blijft, is de kans groot dat het aankoopprogramma stopt in september en dat de rente midden volgend jaar verhoogd wordt.


Jerome Powell wacht geen makkelijke taak

De Federal Reserve (Fed) hield de beleidsrentes in januari ongewijzigd op de vork 1,25%-1,50%. Het was meteen ook de laatste vergadering met Yellen aan het hoofd van de machtigste centrale bank ter wereld. Ze kwam aan de leiding van de Fed toen het aankoopprogramma van Ben Bernanke nog op volle toeren draaide. Ze zetten de ommekeer in door de graduele afbouw van het aankoopprogramma en door de rentes voor het eerst sinds 2007 te verhogen. Tijdens haar mandaat evolueerde de Amerikaanse economie naar een situatie van bijna volledige tewerkstelling en ging de inflatie richting 2%. Ook overzag ze de introductie van de Dodd-Frank act, die een strengere regulering van de financiële sector met zich meebracht. Opvolger Jerome Powell wacht geen makkelijke taak.

Haar laatste beleidscommuniqué bracht toch nog wat verrassingen met zich mee. Zo wordt volgens de Fed de economische expansie niet langer vooral door consumptie gedragen. Het belang van bedrijfsinvesteringen komt nu op hetzelfde niveau. Bovendien lijken de beleidsmakers er nu toch van overtuigd dat de inflatie verder zal stijgen dit jaar. In december klonk het nog dat de inflatie stabiel zou blijven, net beneden de 2%. Als afscheidscadeau legde Yellen in feite de piste van maar liefst vier renteverhogingen dit jaar op tafel! De Amerikaanse 10-jaars rente beukte alvast overtuigend door naar 2,70%. Al spelen de goedkeuring van de belastinghervormingen en een sterk banenrapport ook hier een rol.

America first in Davos

Midden januari voerde de VS (legale) heffingen in op de invoer van wasmachines en zonnecellen. Op het eerste zicht is daar niets mis mee. De Verenigde Staten stuurden echter alle kopmannen naar Davos om een resem protectionistische commentaren los te laten op de pers. Zoals hierboven vermeld, prees minister van Financiën Mnuchin de zwakke dollar. Minister van handel Ross deed er nog een schepje bovenop en kondigde nog meer maatregelen aan ter bescherming van de Amerikaanse exporteurs.

Voorlopig kwamen noch de aluminiumhandel, noch de wetgeving rond intellectuele rechten (allebei gevoelige onderwerpen voor China) aan bod tijdens het “America first”-discours, maar dit zou wel eens een blijvend thema kunnen worden voor de markten dit jaar.

China doet opnieuw beter dan verwacht

China is traditioneel één van de eerste landen om groeicijfers te publiceren. De tweede grootste economie ter wereld weet nu al hoe zijn economie presteerde in het vierde kwartaal. Van efficiëntie gesproken. Met een groei van 6,9% deed de Chinese economie het beter dan verwacht en ook beter dan de eigen prognoses (+6,5%).

Pijnpunt is nog steeds de afhankelijkheid van krediet. Deze snelle kredietgroei van de afgelopen jaren deed veel wenkbrauwen fronsen en zorgde ook voor een verlaging van de kredietwaardigheid door zowel Moody’s als S&P. Volgens de Chinese overheid is ook hier vooruitgang geboekt. De schuldgraad loopt nog wel op, maar veel trager dan de voorbije jaren.

Een tweede (politiek) gevoelig punt is de export richting Verenigde Staten. Voor China blijft de VS de belangrijkste exportbestemming met een belangrijk handelsoverschot voor de Chinezen als gevolg. En dit ondanks het feit dat de waarde van de yuan het afgelopen jaar opnieuw wat steeg t.o.v. de dollar.

 

Conclusies voor uw beleggingen

  • Veilige, vastrentende beleggingen leveren wellicht nog geruime tijd een laag rendement op.
  • Wil u een hoger rendement, dan moet u bereid zijn een gedeelte van uw portefeuille dynamisch te beleggen in overeenstemming met uw beleggersprofiel en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Vermogensopbouw vergt een langetermijnopbouw met een volgehouden beleggingsdiscipline waarbij u maximaal vasthoudt aan de gekozen strategie. Daarbij dient u te beseffen dat dynamische beleggingen altijd een volatiel verloop kennen.
  • Spreiding staat hierbij altijd voorop, zowel qua looptijden, activaklassen als beheerders.

Wij bespreken dit graag met u op basis van uw persoonlijk financieel traject. U bent van harte welkom voor een gesprek.

woensdag 7 februari 2018