test

Macro-economische update: Beurzen zetten herstel verder

Februari 2019. Obligatiebeleggers zien de toekomst wat somberder, terwijl de aandelenmarkten verder herstellen.

Waar de meeste analisten nu reeds geruime tijd voor waarschuwden werd deze maand ook realiteit. De groei in de eurozone blijft onder druk staan en heeft de Europese Commissie (EC) ertoe aangezet om de groeiverwachtingen voor dit jaar verder naar beneden te herzien. De initiële prognose van 1,9% werd aangepast naar 1,3%. Vooral de Italiaanse groei was een uitschieter in negatieve zin. Volgens de EC zou de groei voor 2019 quasi volledig verdampen (van 1,2% naar 0,2%). Maar ook Duitsland en Nederland zien de verwachte groei met meer dan 0,5% neerwaarts bijgesteld.

De rentemarkten reageerden dan ook navenant, met een Duitse en Belgische 10-jaars rente die opnieuw een kleine tien basispunten moest prijsgeven tegenover vorige maand. Obligatiebeleggers lijken de toekomst dus wat somberder in te schatten.

Haaks hiertegenover staan de aandelenmarkten die de herstelbeweging, die startte in januari, nog in stand wisten te houden. De meeste indices stegen 3% of meer. Benieuwd welke partij het bij het rechte eind heeft...      

 

 

Planbureau becijfert tekort op Belgische begroting

De Belgische begroting zette in 2018 met een tekort van 0,8% van het BBP het beste resultaat sinds 2007 neer. Het goede jaar voor de begroting is vooral te danken aan een sterke toename van de voorafbetalingen door bedrijven en zelfstandigen. Aangezien dit een tijdelijke factor betreft, zal het begrotingstekort in 2019 opnieuw toenemen indien het beleid niet wijzigt. De Nationale Bank (NBB) raamt het tekort voor dit jaar op 1,6% van het bbp en ziet het cijfer daarna verder verslechteren tot een tekort van 2,0% in 2021.

Echte saneringen bleven de voorbije legislatuur eerder beperkt.

De afname van het begrotingstekort in 2014-2018 (van 3,1% tot 0,8% van het bbp) was vooral te danken aan de lagere rentelasten (1,0%), de gunstige conjunctuur en enkele éénmalige ingrepen (0,6%). Om een voldoende verdere afbouw van de Belgische overheidsschuld te garanderen, blijft een aangehouden sanering nodig volgens het planbureau.

Door de val van de regering kon de begroting 2019 niet meer worden goedgekeurd en kwam er een noodbegroting met 'voorlopige twaalfden'. De overheid kan in 2019 elke maand een twaalfde uitgeven van de begroting van 2018. Zo dreigt er in 2019 weinig in huis te komen van een verdere gezondmaking van de publieke financiën.

Vertraagde groei en vergrijzing

Ook andere factoren baren zorgen over de toekomstige ontwikkeling van het begrotingssaldo. Zo zal de economische groei vertragen en het is onwaarschijnlijk dat de rente langdurig op het huidige historisch lage peil zal blijven. Ook de vergrijzingskosten zullen op de financiën blijven wegen, ondanks de verlaging van deze kosten door hervormingen.

Belgische economie versterken

De schuldgraad daalde de voorbije jaren van een piek van 107,6% van het bbp in 2014 tot 102,3% in 2018. Om de schuld op een voldoende sterk neerwaarts traject te houden, moet naast een aangehouden sanering ook het groeipotentieel van de Belgische economie worden versterkt. Hiervoor blijven de komende jaren bijkomende hervormingen (o.a. inzake de arbeidsmarkt) en investeringen (o.a. inzake infrastructuur) noodzakelijk.

De impact van een normalisering van de rente op de financiën moeten we wel nuanceren: een rentestijging impliceert, gegeven het nog hoge schuldniveau, wel een toename van de rentelasten in de loop van de tijd, maar door de hoge gemiddelde looptijd van de schuld (9,71 jaar) zal die toename heel geleidelijk intreden.

 

Federal Reserve (Fed) speelt het dubbelzinnig

Het was uitkijken naar de notulen van de Fed na het rentebesluit van 29 en 30 januari. Na de ommezwaai van de vorige meeting werden deze notulen met argusogen bekeken. Voor ieder wat wils:  de Fed lijkt volgens de notulen een renteverhoging later dit jaar niet uit te sluiten, terwijl het stoppen van het afbouwen van de balans wel duidelijk op tafel werd gelegd.

De timing en omstandigheden van deze renteverhoging bleef vaag. Op deze manier behoudt de Fed zijn flexibiliteit. Het is dus uitkijken naar de volgende vergadering in maart voor meer duidelijkheid, wanneer de nieuwe prognoses uitkomen.

 

Uitkijken naar de volgende vergadering van Fed voor meer duidelijkheid.

Gesprekken tussen VS en China lijken op te schieten…

De afgelopen weken vonden intensieve onderhandelingen plaats om het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China eindelijk te beslechten. Zover zijn de twee grootste economische machten vooralsnog niet, maar het lijkt wel de goede richting uit te gaan.

Meteen na afloop van de “productieve onderhandelingen” in Peking een tweetal weken geleden, prikten beide partijen een nieuwe datum. De tweede ronde vond vorige week plaats in Washington. De ontmoeting tussen president Trump en China’s vicepremier Liu He stond gepland als het sluitstuk op een vrijdag. Maar de twee brachten uiteindelijk het volledige weekend met elkaar door. Dat leidde tot een “substantiële vooruitgang” inzake twistpunten zoals de Chinese munt, technologische overdracht, bescherming van de intellectuele eigendom en landbouw, aldus de Amerikaanse president.

Trump besloot daarom tot uitstel van de tariefverhoging (van 10% tot 25%) op $200 miljard aan Chinese invoer. Die trad normaal in voege op 1 maart. Hij beloofde een ontmoeting met zijn Chinese evenknie Xi Jinping, als de onderhandelingen verder opschieten. Die top komt er mogelijk eind maart al.

Trump deed vorig jaar een gelijkaardige geste. Hij vermeed op die manier de desbetreffende tariefverhoging die initieel al van kracht ging begin 2019.

 

…maar lijken veel moeizamer te verlopen met Europa

Een en ander suggereert dat het ontdooiingsproces van de onderkoelde relatie tussen de VS en China al ver gevorderd is. Dat in tegenstelling tot de Amerikaans - Europese handelsgesprekken. Daar onderhandelen beide partijen nog steeds over de eerste struikelblokken (i.v.m. de Europese wagenexport naar de VS). Het is naast de aanhoudend zwakke Europese cijfers een belangrijke oorzaak van de recent weinig overtuigende euro.

 

Brexit-klok tikt verder

Ook de complete Brexitimpasse blijft een blok aan het been van Europa. De Britse eerste minister May maakte de afgelopen dagen het gebrek aan vooruitgang rond het Ierse vangnet duidelijk. Ze schotelde het parlement dan ook géén nieuw Brexit-akkoord voor, maar vroeg om uitstel van een nieuwe ‘meaningful vote’ tot 12 maart. Dat is amper 17 dagen voor het effectieve vertrek en moet de druk op de Europese collega’s hoog houden. Ze haalt zich met haar démarche wellicht ook de woede van het Britse parlement op de hals.

 

Kicking the can down the road?

De kans bestaat dan ook dat het parlement een stemming over een verlenging van de deadline (29 maart) afdwingt. In de Europese wandelgangen klinkt het dat zo’n verlenging enkel zin heeft als die voldoende lang is (tot 2021!).

Brexit heeft al sinds het referendum in 2016 veel weg van ‘kicking the can down the road’. Deze recente evoluties lijken dit alsmaar meer te bevestigen.

 

Bank of England ziet wel reeds licht aan het einde van de Brexit tunnel

De Bank of England liet deze maand haar licht schijnen over wat ze verwacht voor de Britse economie en wat dat betekent voor haar beleid. Ze kon natuurlijk ook niet voorbij aan de Gordiaanse Brexitknoop.

De combinatie van een verslechterende globale context en aanslepende onzekerheid in verband met Brexit, dwongen Carney en Co om hun groeivooruitzichten neerwaarts bij te stellen. Zo verwacht de BoE voor dit jaar een groei van 1,2% (was 1,7% in november) en van 1,5% volgend jaar (was 1,7%).

 

Bank of England ziet ruimte voor een inhaalbeweging na een onzekere Brexit-periode.

 

Opvallend, voor 2021 stelde de BoE de groei opwaarts bij van 1,7% tot 1,9%! De centrale bank geeft toe dat Brexit op korte termijn voor meer dan gemiddelde economische onzekerheid zorgt. Ze behoudt echter haar visie dat, indien een chaotische Brexit wordt vermeden, de Britse groei later dit jaar en ook daarna waarschijnlijk herneemt. In dat geval is er ruimte voor een inhaalbeweging na de onzekere Brexit-periode. De BoE gaat daarom nog steeds uit van een, zeer beperkt en zeer geleidelijk, stijgend rentepad.

Ten tijde van het Brexitreferendum in 2016 kregen Carney en Co veel kritiek vanuit politieke hoek omdat ze zich te negatief uitlieten over de mogelijke gevolgen van Brexit voor de Britse economie. Die kritiek zullen ze alvast deze keer zeker niet krijgen.

 

Conclusies voor uw beleggingen
  • Veilige, vastrentende beleggingen leveren wellicht nog geruime tijd een laag rendement op.
  • Wil u een hoger rendement, dan moet u bereid zijn een gedeelte van uw portefeuille dynamisch te beleggen in overeenstemming met uw beleggersprofiel en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Vermogensopbouw vergt een langetermijnvisie met een volgehouden beleggingsdiscipline waarbij u maximaal vasthoudt aan de gekozen strategie. Hou er echter rekening mee dat dynamische beleggingen altijd een volatiel verloop kennen.
  • Spreiding staat voorop, zowel qua looptijden, activaklassen als beheerders.
  • We bespreken dit graag met u op basis van uw persoonlijk financieel traject. U bent van harte welkom ‎voor een gesprek.

maandag 4 maart 2019