Kapitaalvermindering? Doen, maar weloverwogen.

Hou rekening met de mogelijke valkuilen van deze ogenschijnlijk eenvoudige transactie van kapitaalvermindering na incorporatie van reserves.

Na incorporatie van reserves

In 2013-2014 kon u deelnemen aan de “ incorporatie van de reserves”. Uw vennootschap keerde de reserves uit, u betaalde 10% roerende voorheffing, gevolgd door een kapitaalverhoging voor het netto-dividend. Nu, 4 jaar later, hebt u de wachttermijn voor een KMO gerespecteerd en krijgt u de kans om een kosteloze kapitaalvermindering door te voeren. Een grote onderneming moet nog 4 jaar extra wachten.

Doen, dus, want u heeft ervoor betaald. Toch raad ik u aan om niet over één nacht ijs te gaan. Ik zou deze transactie in een breder perspectief bekijken, rekening houdend met de mogelijke valkuilen van deze ogenschijnlijk eenvoudige transactie.

Kies de gepaste manier

Cash of beleggingsportefeuille?

Kiest u ervoor uw beleggingsportefeuille vanuit uw vennootschap naar uw privé te transfereren of kiest u voor de vrijstaande liquide middelen in uw vennootschap? Bij deze keuze houdt u rekening met de impact op het tarief van de vennootschapsbelasting. Een vennootschap die meer dan 50% belegt in aandelen (ook beleggingsfondsen) ten opzichte van zijn eigen vermogen verliest mogelijk het verlaagd opklimmend tarief van vennootschapsbelastingen. Wanneer u cash uit de vennootschap haalt voor de kapitaalvermindering, dan let u er best op dat de beleggingsportefeuille niet te groot wordt ten opzichte van het eigen vermogen.

Of in vastgoed?
Als uw gezinswoning of 2de verblijf in uw vennootschap zit, is dit zeker het overwegen waard. Misschien is dit hét moment om uw vastgoed volledig naar de privésfeer te brengen.

Bij een kapitaalvermindering in natura (woning) binnen een personenvennootschap geniet u in bepaalde gevallen een gunstig registratierecht. We spreken dan van een vast recht van 50 euro. Een merkelijk verschil tegenover het verkooprecht van 10%. Het zou zonde zijn om vandaag een kapitaalvermindering in liquide middelen door te voeren en binnen 2 jaar de gezinswoning over te kopen van de vennootschap met het dure verkooprecht van 10%.

Hou rekening met impact

op uw rekening-courant passief

Hebt u in het verleden privégeld aan uw vennootschap geleend i.p.v. bij uw bankier aan te kloppen? U ontvangt hiervoor een mooie intrestvergoeding die fiscaal interessant is: u betaalt enkel 30% roerende voorheffing en uw vennootschap mag de intrest als kost opnemen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De aangerekende intrest moet marktconform zijn.
  • Het bedrag van de rekening-courant is begrensd. Dit mag niet meer zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestorte kapitaal bij het einde van dit tijdperk.
    Wanneer u nu een kapitaalvermindering doorvoert, dan calculeert u best in dat de rekening courant passief te groot kan worden . Met een herkwalificatie van de intrest naar dividend als mogelijk gevolg. Dit resulteert in een hogere winst en extra vennootschapsbelasting.


op uw successieplanning

Herbekijk ook uw successieplanning bij een kapitaalverlaging. Voor een familiale onderneming bestaat (onder bepaalde voorwaarden) een aantrekkelijk tarief van 3% erfbelasting. Maar wanneer het kapitaal daalt en in uw privé vermogen komt, stijgt de erfbelasting mogelijk van 3% naar 27%. Dat wil u uiteraard vermijden.

Mijn algemene aanbeveling is om die kapitaalvermindering te doen. Maar zorg ervoor dat u goed voorbereid bent, zodat u begrijpt welke valkuilen u privé en professioneel moet vermijden. Bespreek alle fiscale en financiële gevolgen met een expert die kan onderzoeken wat haalbaar is en wat niet.

 

Auteur

Dominiek Delobel

donderdag 14 september 2017