Juiste keuzes maken dankzij nieuwe Europese wetgeving

In essentie biedt MiFID II meer transparantie en bescherming. Welke voordelen zijn er voor u als cliënt bij Bank J. Van Breda & C°?

Frieda Seghers is verantwoordelijk voor compliance en juridisch advies bij Bank J. Van Breda & C°. In die rol analyseert, adviseert en implementeert ze nieuwe wetgeving. MiFID II is zo een recent pakket Europese regels. Wij spraken met haar over deze regels die sinds 1 januari 2018 gelden in alle EU-lidstaten.

Wat betekent MiFID II?

De Europese Markets in Financial Instruments Directive II is een set gedragsregels voor banken die vermogens beheren of beleggingsadvies geven. Frieda Seghers legt uit: ‘Dankzij die nieuwe regels bent u als consument van financiële producten beter beschermd. Uw bank moet u namelijk meer informatie geven over de kost van een bepaalde belegging. U krijgt ook meer duiding bij de eventuele risico’s. Wij streven ernaar om u bijkomend inzicht te geven in de manier waarop we een persoonlijk advies ontwikkelen.’

MiFID II staat bij ons voor betere service en meer toegevoegde waarde voor de cliënt.

Hoe we ons beleggingsadvies nog transparanter maken

‘Als cliënt moet u op elk moment kunnen zien hoeveel u betaalt voor een belegging en wat u daarvoor krijgt’, zegt Frieda Seghers. ‘Dat gaan we nog overzichtelijker maken zowel inhoudelijk als vormelijk.’ Wat mag u als cliënt precies verwachten? ‘We blijven onze app en VanBredaOnline verder ontwikkelen zodat u daarmee op elk moment kan zien hoe uw beleggingen renderen. Bij elk beleggingsadvies ontvangt u als cliënt een zogenaamd suitability report. In dat rapport staat uitgelegd waarom een bepaalde geadviseerde belegging geschikt is voor u en uw doel.’


Uitsluitend beleggingen die voor u geschikt zijn

Elke bank heeft een uitgesproken zorgplicht binnende nieuwe regelgeving. Wat betekent dat precies? ‘Dat we u énkel adviseren wat voor u geschikt is’, verklaart Frieda Seghers, ‘zo vermijdt u een verkeerde beslissing en realiseren we opnieuw ons engagement om elke cliënt te helpenom juiste financiële keuzes te maken.’

Bank J.Van Breda & C° werkte altijd al in de geest van MiFID II, nu passen we het ook op de letter toe.

Hoe slagen we erin enkel het juiste te adviseren?

Frieda Seghers: ‘Bank J. Van Breda & C° stelt een advies samen op basis van vier criteria. We houden rekening met uw financiële draagkracht, uw kennis en
ervaring, uw risicobereidheid en de doelstelling van uw belegging.’ Hoe zorgt dit dan voor een specifiek aanbod op maat van de behoefte van elke cliënt? ‘Ons aanbod verfijnen we op basis van een grondige bevraging en dialoog. Hiervoor hebben we een nieuw ondersteunend platform ontwikkeld waarmee we u kunnen adviseren over wat een geschikte belegging zou zijn voor u.’

Geen revolutie maar een logische evolutie

‘Voor onze cliënten verandert er niet zo veel’, licht Frieda Seghers verder toe, ‘de regelgeving van MiFID II steunt perfect op onze filosofie, alleen die suitability reports zullen nieuw zijn. Maar die beschouwen we als een logische uitbreiding van onze cliëntgerichte digitale dienstverlening. Uiteraard zonder enige meerkost voor u.’

Een beter overzicht en meer inzicht.

Helder overzicht van kosten en opbrengsten

Een bijkomend voordeel voor u als cliënt is het gedetailleerde overzicht dat we u bieden over de kosten en opbrengsten van elke belegging. ‘U krijgt een exact beeld van de eenmalige kosten, de terugkerende kosten, de transactiekosten en incidentele kosten’, licht Frieda Seghers toe. ‘Zo staat u nooit voor verrassingen en hebt u altijd een precies zicht op de opbrengst van uw belegging.’ Het resultaat is een beter gestructureerd beleggingsaanbod. Omdat alle banken verplicht zijn beleggingen op dezelfde manier te ontleden en te presenteren, kan u als consument veel beter vergelijken tussen de verschillende aanbieders. ‘De uitdaging bestaat erin u te blijven overtuigen van onze meerwaarde in verhouding tot de kosten die u betaalt, maar met onze hoge cliëntentevredenheid denk ik dat wij goed gewapend zijn,’ besluit Frieda Seghers.

Auteur

Annemie Geudens

vrijdag 26 januari 2018