test

Eenvoud is de ultieme innovatie

Bert Vissers is CEO van Novatech International. Het bedrijf heeft een onwrikbaar geloof in de kracht van eenvoud. Die overtuiging past het compromisloos toe op alle innovaties en oplossingen.

Novatech International is een familiebedrijf dat actief is in 25 landen. U kent hen allicht van het merk TEC7. Daaronder maken ze lijmen, reinigers, smeermiddelen en andere onderhouds- en reparatieproducten voor professionals en doe‑het‑zelvers. Novatech bedenkt oplossingen vanuit de praktijk waarmee vakmensen hun werk beter, efficiënter, veiliger en gemakkelijker kunnen uitvoeren. Wij spraken met Bert Vissers over zijn uitgesproken visie over innovatie.

Waarom een familiebedrijf verder kijkt

‘Omdat wij een familiebedrijf zijn, bepalen we zelf hoever onze horizon reikt. Cijfers zijn natuurlijk belangrijk. Toch weegt ons objectief op de lange termijn nog zwaarder door in onze besluitvorming’, legt Bert Vissers uit. Het resultaat daarvan: minder paniek, minder tactiek, meer visie en meer impact.

Bert Vissers: ‘Bedrijfsleiders die vanuit een korte-termijn-urgentie werken, nemen acties die onmiddellijk effect hebben. Maar vaak zijn dat niet de beslissingen waarmee u strategisch verschil maakt op de lange termijn. Wij zaaien vandaag, goed wetend dat we pas over enkele jaren zullen oogsten.’

Innovatie ontstaat als u vernieuwend werkt

Novatech International heeft een volledig nieuwe, vlakke organisatiestructuur. Op hun organogram staat een cruciaal element dat slechts enkele bedrijven expliciet centraal plaatsen op hun organisatieschema: de klant.

Bert Vissers legt uit: ‘De klant en de markt bepalen welke producten en diensten wij leveren. Dus staat die centraal in onze organisatie.’ Rond de klant draait een machine van vijf zelfsturende teams en één ondersteunend team. Alles op een horizontale structuur. ‘Alleen zo kan u maximaal contact en voeling houden
met alle mensen in het bedrijf’, besluit Bert Vissers.

 

Voor elke innovatie doen wij al jaren precies hetzelfde: vereenvoudigen en verbeteren.

Specifieke visie op innovatie

Bert Vissers gelooft in de kracht van eenvoud. Die overtuiging ontdekt u in elk product van Novatech International. ‘Wij analyseren eerst de behoeften van onze gebruikers. Voor elke reële nood creëren wij dan een oplossing op maat’, legt Vissers uit. Die visie past het bedrijf ook op zichzelf toe.

Het bedrijf is dan wel verantwoordelijk voor een van de belangrijkste industriële lijmen, toch produceert het die niet zelf. Net zoals ’s werelds belangrijkste medium Facebook zelf geen eigen content produceert, werkt Novatech voor de productie samen met specifieke partners. Bert Vissers legt uit: ‘Wij doen de research en productontwikkeling, de partner produceert het voor ons. Zo kunnen wij maximaal inzetten op productontwikkeling en procesinnovatie.’

 

Digitaal werken, is de norm

Bert Vissers: ‘Op een bepaald moment veranderde de markt. Meer spelers wilden digitaal werken. Daarom hebben we een systeem ontworpen waarbij we onze logistiek via een digitaal netwerk met onze partners organiseren.’

Daarnaast heeft Novatech ook de volledige backoffice van het bedrijf gedigitaliseerd. ‘Alle mensen werken mobiel en op iPad via één centraal informatiesysteem. Nieuwe productinformatie kunnen we op één centrale plaats wijzigen en van daaruit automatisch aanpassen op alle documenten en digitale dragers.’

Hoe mensen het verschil maken in digitalisering

Uiteindelijk zijn het de medewerkers die het verschil maken. Daarom heeft Novatech International hen uitstekend voorbereid op het werken in een digitale omgeving. Zij kregen uitgebreide trainingen, veel informatie en vooral ondersteuning, feedback en begeleiding.

Bert Vissers: ‘We hebben ons proces in detail uitgetekend zodat we eerst zelf heel goed konden begrijpen hoe het werkte. Daarna zijn we stap per stap met alle teams gaan praten om hun input en engagement te winnen. Op die manier ontstond er draagvlak en hebben de mensen er zelf een succes van gemaakt.’

 

Innovatie heeft altijd een markt en een toepassing. Creativiteit is gewoon een leuk idee zonder plan.

 

Vertragen werkt sneller

Welke drempels heeft het familiebedrijf moeten nemen in het innovatieproces? ‘Vooral onze eigen gewenste snelheid bleek soms een hindernis,’ geeft Bert Vissers toe, ‘als u niet iedereen meteen meekrijgt en de praktijktoets doet, kan u geen volgende stap zetten.’

Dus heeft Novatech International resoluut gekozen om te werken met prototypes: kleine teams testten dingen uit die het bedrijf vervolgens kon verfijnen en beter afstemmen op de context van de medewerkers. Vaak betekende dit extra ontwerptijd incalculeren en dus vertragen.

Maar Bert Vissers is overtuigd dat ze op die manier toch sneller vooruit zijn gegaan dan eerst gedacht. ‘Elk prototype heeft ons bijzonder veel inzicht gegeven, net zoals elk team dat het testte tijdens ons digitaliseringsproject. Uiteindelijk hebben we kunnen digitaliseren op een manier die voor iedereen zinvol en rendabel was. Daardoor zijn we uiteindelijk sneller aan de meet geraakt’, besluit Bert Vissers.

Alles kan eenvoudiger

Welk advies kan Bert Vissers meegeven aan andere ondernemers? ‘Ik zou altijd in elk proces eerst de mens centraal stellen en uw veranderingsproces daarrond ontwerpen. Zonder mensen, werkt het namelijk niet’, legt Vissers uit.

Zijn er andere inzichten die hij heeft ervaren? ‘Planmatig werken: systemen, data en veranderdoelstellingen vastleggen voor u begint en dan blijven evalueren wat er in de praktijk gebeurt. Anders riskeert u te denken dat u innoveert, maar in werkelijkheid draait u rondjes.’

Novatech International is over de hele wereld actief. Waarom blijft deze wereldspeler zich gedragen als een klein, wendbaar rubberbootje tussen de grote containerschepen? ‘Als wij niet voortdurend alert zijn, missen we gegarandeerd zaken die ons business opleveren. Hoe flexibeler wij zijn, hoe gemakkelijker we inspelen op nieuwe behoeften op de markt’, stelt Bert Vissers.

100 marktonderzoekers

In België werkt Novatech International met een team van honderd medewerkers. ‘Allemaal marktonderzoekers’, lacht Bert Vissers. ‘Ik luister graag naar de ideeën en inzichten van onze mensen. Zo wordt ons bedrijf slimmer.’ Wat doet een CEO om scherp te blijven? Bert Vissers: ‘Als familiebedrijf hebben we een Raad van Advies geïnstalleerd. We evolueren ook naar een meer actieve Raad van Bestuur die oplossingen kent uit andere sectoren en domeinen waar we anders nooit weet van zouden hebben.’

maandag 20 november 2017