Hoe maak ik mijn bedrijf beter verkoopbaar?

Wat is mijn bedrijf waard? Het antwoord op deze vraag is uiteraard belangrijk als u van plan bent om uw bedrijf te verkopen.

Maar ook als de verkoopplannen nog niet concreet zijn, kan u de waardering van uw bedrijf gebruiken als een soort van management tool. Want door vandaag te sleutelen aan de juiste parameters maakt u uw bedrijf ook op lange termijn beter verkoopbaar. Van Breda Advisory heeft de expertise in huis om je hierin te begeleiden

Waardering van je bedrijf

De waardering van een bedrijf is niet zo eenvoudig als het lijkt. Van Breda Advisory hanteert als onafhankelijk gespecialiseerd adviseur bij bedrijfsoverdracht drie waarderingsmethodes die een indicatieve waardebepaling aangeven:

De substantiële waarde: Wat zit in de vennootschap? Wat is de schuld? Het eigen vermogen?

De rendementswaarde: Wat zijn de cashflows van de toekomst? Welk rendement kan de koper realiseren binnen de vennootschap na de overname?

De vergelijkende waarde: Wat is de waarde van een vergelijkbaar bedrijf op de markt?

Deze drie resultaten geven een goede indicatie.

Als koper hebt u nog een handige rekenformule die banken doorgaans hanteren bij het verstrekken van krediet:  Kan u 20 tot 30 % zelf financieren en het overige bankkrediet binnen 5 tot 7 jaar terugbetalen? Dan is de waardering doorgaans correct.

Waardering als managementtool

Krijgt u als ondernemer proactief zicht in de waarde van uw bedrijf , dan kan u ook bewuster omgaan met de waardestuwers of factoren die een invloed hebben op de prestaties van uw bedrijf.  Dit inzicht helpt u om op scharniermomenten de juiste keuzes te maken.

Het waarderingsproces is dus zonder twijfel ook een managementtool en een kompas voor het creëren van ondernemingswaarde en  optimaliseren van uw bedrijf voor de effectieve overname.

Waarde is niet gelijk aan prijs 

De waardering van uw bedrijf geeft de economische waarde van de onderneming aan. Deze is vaak niet hetzelfde als de uiteindelijke verkoopprijs. De prijs is hetgeen een koper uiteindelijk bereid is te betalen. Deze prijs kan hoger of lager zijn dan de waarde van het bedrijf. Factoren als marktpositie, aanwezige kennis, conjunctuur, specialisatiegraad en afhankelijkheid van de zaakvoerder kunnen hierin een rol spelen. De waardering is niet meer dan een theoretische berekening, de prijs daarentegen is het resultaat van de onderhandeling.

Optimalisatie van je bedrijf

Een bedrijfsoverdracht voorbereiden kost tijd. U begint er best vijf tot tien jaar op voorhand aan. Want die jaren hebt u nodig om bij te sturen en zo de waarde van uw onderneming te doen stijgen of gemakkelijker verkoopbaar te maken. Een koper zoekt namelijk stabiliteit en groei. Stabiliteit in het management, het werkklimaat, de leveranciers, de klanten en het personeel. Groei in omzet, in winst en in marktaandeel. Uitbollen is dan geen optie.

Een grondige analyse van uw bedrijf is alvast een eerste belangrijke stap om uw bedrijf te optimaliseren. Deze analyse geeft u een overzicht van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf vanuit bedrijfskundig perspectief. Het geeft u een duidelijker zicht op de kansen om de waarde van uw onderneming te optimaliseren.

Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf? Enkele tips!

  • Geef de potentiële koper meer flexibiliteit door op voorhand de bedrijfspanden los te koppelen. Dat geeft hem de keuze om de panden te huren of te verhuizen.
  • Maak uw onderneming minder afhankelijk van uzelf. Als u als zaakvoerder drie weken op vakantie kan gaan terwijl uw onderneming blijft draaien, dan bent u misbaar genoeg om te kunnen verkopen.
  • Optimaliseer uw werkkapitaal: Houd de stock onder controle. In uw klantvorderingen sneller. Bespreek betalingsuitstel met uw leveranciers. Dit kan cash opleveren die de waarde van uw onderneming zou kunnen vergroten.

 

Auteur

Barbara Claeys

woensdag 15 juli 2020