test

Hoe kan de fiscus helpen bij uw vermogensopbouw

Wist u dat ook de overheid u een flinke hand kan helpen bij de opbouw van uw pensioenkapitaal? David Duprez licht de spelregels van het fiscaal beleggen toe.

De spelregels van het fiscaal beleggen door adviseur fiscaal beleggen bij Bank J.Van Breda & Cº.


Regel 1: Fiscale beleggingen zijn de interessantste beleggingen bij de opbouw van uw pensioenkapitaal

David Duprez: ‘Om zorgeloos te genieten na uw actieve loopbaan hebt u een bepaald kapitaal nodig. Om dat pensioenkapitaal te verwerven, kunnen ook fiscaalvoordelige beleggingen u helpen. Geen enkele andere belegging biedt namelijk een beter rendement. U spaart voor uw pensioen, de overheid beloont u met een onmiddellijke belastingvermindering. U kan tot 1/3 van uw gewenst pensioenkapitaal opbouwen via fiscaal sparen.’

Regel 2: Start zo snel mogelijk

David Duprez: ‘Start u op tijd met fiscaal beleggen, dan bereikt u gemakkelijker het gewenste pensioenkapitaal. Elk niet gespaard jaar kan u namelijk nooit meer inhalen. Start u later, dan zal u meer moeten sparen op kortere tijd om hetzelfde kapitaal te bereiken.’

Omdat cijfers meer dan woorden zeggen…

Sarah start op 35 jaar (tot 65) met fiscaal sparen
Wat spaarde ze op 30 jaar tijd bijeen?

 • Pensioensparen: 39.466 euro
 • Langetermijnsparen: 92.785 euro
 • VAPZ: 123.009 euro
 • IPT / POZ: 364.630 euro

TOTAAL: 619.890 euro

Dirk start op 45 jaar (tot 65) met fiscaal sparen
Wat spaarde hij op 20 jaar tijd bijeen?

 • Pensioensparen: 22.984 euro
 • Langetermijnsparen: 54.030 euro
 • VAPZ: 67.652 euro
 • IPT / POZ: 315.810 euro

TOTAAL: 460.476 euro

Met deze verzekeringsformules kan u een spaarpot voor later opbouwen

Er zijn vier formules waarmee u fiscaalvriendelijk voor uw pensioen kan sparen.
Het spaarbedrag mag u als kost inbrengen in de personen- of vennootschapsbelasting.

 1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 2. Pensioensparen
 3. Langetermijnsparen
 4. Individuele pensioentoezegging (IPT) (voor vennootschappen) of pensioenovereenkomst
  voor zelfstandigen (POZ)

Regel 3: Start met de formule die u het beste nettoresultaat oplevert

Als u moet kiezen, start dan met de formule die u het grootste fiscale voordeel oplevert. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt het grootste nettoresultaat.

U betaalt premies die voor u gestort worden in een verzekering. Zo vormt u een spaarpot die u na uw actieve loopbaan kan opvragen als pensioenkapitaal. U geniet een belastingvoordeel in de hoogste schijf van de personenbelasting. Bijkomend geniet u mogelijk een besparing op uw sociale bijdragen. Op deze manier kan u in totaal tot 63 % van de gestorte bijdragen recupereren.

VAPZ: u spaart 100 euro en krijgt 63 euro terug via belastingvoordeel

 Regel 4: Start zo vroeg mogelijk met pensioensparen

U betaalt premies die voor u worden gestort in een verzekering of een aandelenfonds. U geniet een belastingvoordeel van 30 % als u kiest voor de formule met een jaarlijks maximum van 980 euro. Betaalt u meer dan 980 euro met een limietbedrag van 1260 euro, dan geniet u een forfaitair belastingvoordeel van 25 %.

Pensioensparen: u spaart 100 euro en krijgt 25 of 30 euro terug via belastingvoordeel

 

 

“De ideale volgorde bestaat niet.”

David Duprez: ‘Cliënten vragen ons vaak voor welke fiscale beleggingsformules ze eerst moeten kiezen. En of er een ideale volgorde bestaat. Omdat elke situatie anders is en deze volgorde sterk afhangt van uw persoonlijke situatie bestaat de ideale volgorde niet. Maar we geven de volgende volgorde wel als richtlijn:

Bent u actief via een vennootschap?
Kies dan achtereenvolgens: VAPZ – IPT – Pensioensparen – Langetermijnsparen

Werkt u niet met een vennootschap?
Kies dan achtereenvolgens: VAPZ – Pensioensparen – Langetermijnsparen – POZ

 

Regel 5: Start met langetermijnsparen van zodra u hier de ruimte voor hebt

U betaalt premies die u stort in een risicoloze verzekering. U geniet een belastingvoordeel van 30%. In tegenstelling tot het VAPZ en pensioensparen betaalt u een premietaks (2%).

Langetermijnsparen: u spaart 100 euro en krijgt tot 32 euro terug via belastingvoordeel

Regel 6: Start een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) als u niet met een vennootschap werkt

U betaalt premies die u stort in een verzekering (tak 21 of tak 23). Zo vormt u een spaarpot die u vanaf uw pensioenleeftijd kan opvragen als pensioenkapitaal. U geniet een forfaitair belastingvoordeel van 30 %. In tegenstelling tot VAPZ en pensioensparen betaalt u een premietaks (4,4 %).

POZ: u spaart 100 euro en krijgt tot 32 euro terug via belastingvoordeel

Regel 7: Beleg via uw vennootschap

Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) maakt sparen via de vennootschap mogelijk. Uw vennootschap betaalt premies die belegd worden in een risicoloze levensverzekering. Deze premies mogen door uw vennootschap als beroepskost afgetrokken worden. Het gespaarde bedrag kan u vanaf uw pensioenleeftijd opvragen tegen een gunstige eindbelasting. De IPT is een fiscaal interessante manier om geld uit de vennootschap over te dragen naar uw privé.

IPT: uw vennootschap spaart 100 euro en krijgt tot 30 euroterug via belastingvoordeel”

Regel 8: Laat uw fiscale beleggingen jaarlijks opvolgen

David Duprez: ‘De wetgeving verandert. De maximumbedragen van zowel VAPZ, pensioensparen als langetermijnsparen worden geïndexeerd. Ook uw situatie kan er plots anders uitzien. Een nieuwe vennootschap, een huwelijk, een ander loon… Heel wat factoren kunnen een invloed hebben op uw fiscale beleggingen. Vandaar het belang van een jaarlijks optimalisatiegesprek.

Samen met uw fiscaal adviseur herbekijkt u uw situatie. Wij houden alle veranderingen en mogelijke aanpassingen nauwlettend in de gaten en brengen u op tijd op de hoogte. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u niet zomaar een fiscaal voordeel laat liggen.’

“Maak van sparen een maandelijkse gewoonte.”

Regel 9: Ga voor een vaste storting

David Duprez: ‘Maakt u gebruik van fiscale beleggingen, dan moet u binnen het kalenderjaar uw premie storten. Eenmaal het kalenderjaar is afgesloten, is het onherroepelijk te laat. Vandaar dat wij als bank adviseren om te sparen via een domiciliëringsopdracht. Maak van sparen een maandelijkse gewoonte. Zo wordt sparen een vaste ‘uitgave’ die u als evident beschouwt.’

 

 

Wat zijn de huidige maximumbedragen (2019)?
Pensioensparen
jaarlijks maximum 980 euro of 1260 euro
Langetermijnsparen
jaarlijks maximum 2350 euro
VAPZ
jaarlijks maximum 3256,87 euro

Regel 10: Laat u fiscaal adviseren

David Duprez: ‘Fiscaliteit is een moeilijke materie en bijgevolg werk voor specialisten. Vandaar dat uw account manager voor en achter de schermen wordt bijgestaan door adviseurs fiscaal beleggen. Onze interne specialisten hebben de materie in de vingers. Is er sprake van een wetswijziging, dan is het aan uw account manager om u daarop te wijzen. Ook bij een geschil met de fiscale administratie of de verzekeringsmaatschappij is een specialist aan uw zijde een geruststelling.’

Regel 11: Kies voor de juiste verzekeringsmaatschappij

David Duprez: ‘Wij hechten als bank een groot belang aan de partnerkeuze. Zo werken we enkel samen met verzekeringsmaatschappijen die een transparante aanpak garanderen. Inzage in hoe zij hun geld beleggen is voor ons een must. Enkel de verzekeringsmaatschappijen waar wij als bank 100 % achter staan, adviseren we aan onze cliënten. We leggen ook op dat vlak onze lat hoog. Uiteraard beslist u als cliënt zelf met wie u in zee gaat. Maar kiest u voor onze bank, dan kiezen wij graag voor solvabele partners die we volledig vertrouwen.’

Zo kan u zichzelf ook fiscaalvriendelijk verzekeren!

David Duprez: ‘Er zijn drie soorten waarborgen of verzekeringen die u niet via een aparte polis hoeft te verzekeren, maar kan koppelen aan fiscaalvriendelijke beleggingen. Wij adviseren u VAPZ of POZ als basis. Zo
krijgt u ook een deel van de premie die u jaarlijks betaalt via uw belastingvoordeel terug. Bovendien belonen verzekeraars deze koppeling met een tariefkorting van ongeveer 30%. Werkt u via een vennootschap, dan kan die de premie betalen en als een 100 procent-beroepskost inbrengen.’

1. De premieteruggave
U betaalt een premie voor pensioenopbouw in één van de bovenstaande formules. Wordt u ziek en kan u een tijd niet meer werken, dan wordt deze premie gewoon verder betaald. Zo loopt de opbouw van uw aanvullend pensioen ook bij arbeidsongeschiktheid gewoon door.

2. Gewaarborgd inkomen
De verzekering gewaarborgd inkomen biedt u een maandelijks inkomen in geval van ziekte of invaliditeit. Zo verzekert de verzekeringsmaatschappij uw salarisniveau.

3. Overlijdensdekking
Dankzij een overlijdensdekking kunnen uw nabestaanden ook na uw overlijden hun levensstandaard behouden.

Interesse? Neem contact op met uw account manager en bekijk samen hoe we met maatwerk het verschil kunnen maken!

 

“U kan tot 1/3 van uw gewenst pensioenkapitaal opbouwen via fiscaal sparen. Geen enkele andere belegging biedt een beter rendement. Maak er maximaal gebruik van.”

donderdag 24 januari 2019