test

Hoe blijf ik straks financieel onafhankelijk?

Uiteraard bouwt u doorheen uw professionele leven vermogen op voor later. Maar wat als u straks stopt met werken? Hoe kan u ervoor zorgen dat u ook na uw loopbaan nog twintig tot dertig jaar van dit opgebouwde vermogen kan leven?

Het zijn belangrijke vragen waar elke ondernemer en elk vrij beroep mee kampt. Senior account manager Sabine Duyck weet als geen ander hoe u ervoor kan zorgen dat u zorgeloos kan rentenieren.

Al vijfentwintig jaar lang runnen Ivo (58) en Ann (57) een goeddraaiende apotheek. Met hart en ziel. Elke dag opnieuw. De liefde voor het vak gaven ze door aan dochter Sarah. Eens komt de dag waarop ze de apothekersdeur voorgoed achter zich dicht zullen trekken en Sarah de zaak zal overnemen.

‘Een dag waar we met gemengde gevoelens naar uitkijken,’ vertelt Ann. ‘De apotheek is ons levenswerk. Er is geen dag waarop we met tegenzin naar ons werk vertrekken. We zullen de officina en ons cliënteel ongetwijfeld missen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat we zoveel meer tijd zullen hebben om te genieten. Ook de twee kleinzonen zullen een absolute hoofdrol krijgen in ons leven na de carrière. Daar kijken we heel erg naar uit.’

Ivo en Ann zijn vastberaden om de laatste jaren nog meer dan ooit te genieten van hun apothekersbestaan. Ook al zitten ze met enkele duidelijke vragen.

Wat als we definitief stoppen met werken en ons maandelijks inkomen wegvalt? Welk kapitaal hebben we nodig om dat inkomensverlies op te vangen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit kapitaal er daadwerkelijk zal zijn?

‘Begrijpelijke vragen waar niet alleen Ivo en Ann mee zitten,’ stelt Sabine Duyck meteen gerust: ‘Elke zelfstandige is bezig met later en zoekt een antwoord op de vraag: wat moet ik doen om later financieel onafhankelijk te zijn?’ Een vraag waar wij als bank graag een duidelijk antwoord op geven.’

De opbouw van uw pensioenkapitaal is één ding. Maar op tijd een langetermijnstrategie bedenken is minstens even belangrijk.

Wanneer begint u aan uw renteniersplan?

5 tot 10 jaar voor u effectief wil leven van uw vermogen. Door voldoende tijd te nemen, hebt u de ruimte om uw vermogen op de juiste manier te organiseren.

 

Het renteniersplan

Ivo en Ann zijn uiteraard al jaren bezig met de opbouw van hun pensioenkapitaal. Dankzij het advies en de hulp van hun account manager hebben ze een flinke tijd geleden voor een doordachte beleggingsstrategie gekozen om dit kapitaal al op te bouwen tijdens hun loopbaan. Sabine Duyck: ‘De opbouw van dat pensioenkapitaal is één ding. Maar op tijd een langetermijnstrategie bedenken is minstens even belangrijk. Hoe kan u dit opgebouwde vermogen zo best mogelijk organiseren om zorgeloos te blijven rentenieren? Ook dit blijft een cruciale vraag. En ook dit renteniersplan bedenkt u beter niet op uw laatste werkdag. Begin op tijd, is ook hier het absolute advies.

Toekomstige behoeften

Welk maandelijks bedrag heb ik, naast mijn wettelijk pensioen, nodig om na mijn loopbaan mijn levensstandaard te behouden? Om zicht te krijgen op het juiste renteniersplan voor uw specifieke situatie, is het belangrijk om dit bedrag correct te bepalen.

Sabine Duyck: ‘Het is moeilijk om uw toekomstige behoeften inschatten. Velen onderschatten het bedrag dat ze maandelijks nodig zullen hebben om hun levensstandaard te behouden.’

 

 

 Jarenlang onbezorgd rentenieren

Ook Ivo en Ann hebben samen met hun accountmanager het maandelijks bedrag berekend dat ze later nodig zullen hebben om hun levensstandaard te behouden. Rekening houdend met hun wettelijk pensioen dat ze zullen ontvangen, eventuele huurinkomsten van opbrengsteigendommen én die extra 30 % hebben ze maandelijks nog 5.000 euro nodig om na de loopbaan twintig of dertig jaar lang financieel onafhankelijk te kunnen blijven.

Welke invloed heeft dit bedrag op het volledige pensioenkapitaal dat nodig is om na het einde van de loopbaan onbezorgd te kunnen rentenieren?

Twee belangrijke vuistregels:

  • Mag uw pensioenkapitaal op het einde van uw leven volledig opgebruikt zijn?
    Reken dan dat u 300 x uw maandbehoefte moet opbouwen.
  • Wil u op het einde van uw leven uw volledige pensioenkapitaal doorgeven aan uw erfgenamen? Reken dan dat u 600 x uw maandbehoefte moet opbouwen


Wat betekent dit concreet voor Ivo en Ann?

300 x 5.000 euro = 1.500.000 euro
Als zijn kapitaal na die dertig jaar volledig op mag, dan heeft Mark een pensioenkapitaal van 1.500.000 euro nodig.

Hebben Ivo en Ann meer opgebouwd dan wat ze effectief nodig zullen hebben, dan is dat hun vrij beschikbaar kapitaal. Dit kapitaal kunnen ze eveneens beleggen of schenken aan hun erfgenamen. Zo kunnen ze een onnodig hoge erfbelasting vermijden.

 

Waar houdt u rekening mee bij het bepalen van dit bedrag?
Met onderstaand lijstje in het achterhoofd kunnen de maandelijkse uitgaven na de loopbaan al snel toenemen met 30 % in vergelijking met de uitgaven tijdens de actieve loopbaan.

De evolutie van de levensverwachting:
De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting elk jaar gemiddeld met twee maanden. Vooral dankzij de vooruitgang op medisch vlak leven we steeds langer.

De onkostenverschuiving van professioneel naar privé:
Kosten die nu door de vennootschap worden gedragen, zullen straks netto van de eigen rekening gaan. Denk maar aan de gsm-rekening of eigen wagen. Het gaat vaak om bedragen die flink doortellen.

Meer vrije tijd:
Heerlijk toch om straks meer te kunnen genieten. Maar helaas hangt daar ook een prijskaartje aan vast. Uitstapjes met de kleinkinderen, kleine of grotere reizen, een nieuwe hobby… Genieten kost geld.

De impact van inflatie:
Hou rekening met de mogelijke invloed van inflatie. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat u uw latere pensioenkapitaal overschat.

 

“Velen onderschatten het bedrag dat ze maandelijks nodig hebben om na hun loopbaan financieel onafhankelijk te blijven.”

Eerst kapitaalvast, dan rendement

En dan hebt u dat pensioenkapitaal verzameld en komt de dag waarop u een punt achter uw loopbaan zet. Het begin van een nieuw hoofdstuk waarin u zonder financiële zorgen van het leven wil blijven genieten. Hoe gaat u dan concreet te werk om deze financiële onafhankelijkheid te garanderen?

Ga kapitaalvast voor de eerste 10 tot 15 jaar

Sabine Duyck: ‘Stel dat u, net als Ivo en Ann, maandelijks 5.000 euro als aanvulling op uw wettelijk pensioen nodig hebt om financieel onafhankelijk te blijven, dan raden wij aan om dit volledige bedrag voor de eerste tien jaar op een inkomensrekening te plaatsen. Dan hebben we het over een bedrag van 5.000 x 12 x 10 = 600.000 euro.

Dit bedrag is uw eerste rentenierskapitaal. Uit dit roerend vermogen zal u maandelijks geld opnemen. Op deze manier hebt u elke maand koopkrachtvast een bedrag op uw rekening waarvan u zonder zorgen kan leven.'

Kies rendement voor de volgende 10 tot 15 jaar

Sabine Duyck: ‘Het andere deel van uw opgebouwde pensioenkapitaal kan u dan beleggen op lange termijn. Dit bedrag hebt u namelijk de eerste tien jaar niet nodig. Naargelang uw risico-profiel kan u een deel van dit bedrag dynamisch beleggen en een deel vastrentend. Het is de bedoeling dat dit deel van uw vermogen groeit, terwijl u het eerste rentenierskapitaal opgebruikt.’

Ons advies: beleg een bedrag gelijk aan 150 x uw maandelijkse uitgaven.
U hebt hiervoor twee opties:

  • U kiest voor het vermogensbeheer van Delen Private Bank. Historisch gezien biedt deze manier van beleggen het hoogste rendement. Maar hou er rekening mee dat ook het risico hoger is.

  • U kiest voor extra bescherming door te opteren voor een combinatie van een tak 21-verzekering en een beleggingsfonds. Het rendement is lager, het risico beperkter.

Sabine Duyck: ‘Zonder financiële zorgen kunnen uitkijken naar het moment waarop u een punt zet achter uw actieve loopbaan, dat is het ultieme einddoel. Vandaar het belang om op tijd voor een duidelijk renteniersplan te gaan. Net als Ivo en Ann. Als account manager geven we ook u graag advies op maat!’

 

De renteniersbuffer
Voorzie bovenop dit pensioenkapitaal een renteniersbuffer voor onvoorziene grotere uitgaven. Reken hiervoor 50 x uw maandbehoefte met een maximum van 150.000 euro. Zet dit bedrag op een depositorekening

TOTAALSOM: Welk pensioenkapitaal hebben Ivo en Ann nodig om na hun loopbaan financieel onafhankelijk van het leven te kunnen blijven genieten?

Als hun kapitaal na dertig jaar volledig op mag: 1.500.000 + 150.000 (buffer) = 1.650.000 euro

maandag 28 januari 2019