test

Het lef om te blijven evolueren

In 2012 richtte Corinne Merla samen met gelijkgestemde advocaten Younity op. Teamgeest en complementariteit zijn de waarden die centraal staan in deze associatie.

Sterke punten benutten en zwakke punten compenseren

Haar hele loopbaan werkte Corinne Merla in geïntegreerde associaties. Dit zijn associaties waarin niet alleen de kosten gedeeld worden, zoals in een kostenassociaties, maar ook de inkomsten volgens een vastgelegde verdeelsleutel. Deze vorm van samenwerken maakt het volgens meester Merla mogelijk om te werken in goed overleg en teamverband. “Door uiteenlopende profielen samen te brengen in een geïntegreerde associatie worden de sterke punten van
elke partner benut en de zwakke gecompenseerd. De dossiers worden intern gedelegeerd naar de associé met de juiste expertise. Dat komt de cliënt ten goede.

Een geïntegreerde associatie biedt bovendien financiële zekerheid voor de partners. Dat geeft de gemoedsrust die nodig is om de taken optimaal uit te uitvoeren.

Waarden als uitgangspunt

Sinds kort is Corinne Merla managing partner in dit kantoor op mensenmaat. Gedeelde waarden staan voor haar centraal in een associatie. “Daar moet je van in het begin grondig over nadenken”, vertelt ze. “Voor Younity zijn de waarden: respect, transparantie, vertrouwen, solidariteit en hartelijkheid.” Bij de aanwerving van nieuwe associés spelen ze een cruciale rol. “Nieuwe medewerkers moeten binnen het waardenplaatje passen.”

Het menselijk aspect is van wezenlijk belang: er moet een goede match zijn tussen de verschillende persoonlijkheden.

Corinne Merla: “Het eerste contact met een kandidaat verloopt meestal via de managing partner, die brengt verslag uit aan de andere geassocieerden. Na goedkeuring in de raad van bestuur nodigen we de kandidaat uit voor een introductiegesprek en een ontmoeting met de andere partners. Het menselijke aspect is hierbij van wezenlijk belang: er moet een goede match zijn. Daarnaast kijken we ook naar het cliënteel en de inkomsten van de kandidaat, de zogenaamde business case. Op basis van deze elementen en de expertise van de kandidaat nemen we onze uiteindelijke beslissing.”

Verschillende standpunten verrijken het debat

Younity telt acht associés. “Meningsverschillen zijn onvermijdelijk”, stelt de advocate. “Verschillende standpunten dragen echter bij tot het debat en zorgen ervoor dat de associatie zich in de juiste richting ontwikkelt.

De verschillende inzichten moedigen aan om goed na te denken over het waarom van wat je doet. Als een project niet gedragen wordt door de groep betekent dit wellicht dat het niet voldoet of opportuun is.” De verschillende opvattingen zijn verrijkend. “In de regel streven we binnen ons samenwerkingsverband naar een consensus. Een project krijgt pas groen licht als iedereen er zich helemaal achter kan scharen. Anders daalt de slaagkans aanzienlijk.”

Geen baas, maar een orkestleider


Corinne Merla: “De onderlinge relaties in een advocatenkantoor zijn altijd een beetje ingewikkeld. Iedereen staat immers op gelijke voet. Het vinden van een consensus is daardoor niet altijd even gemakkelijk. Toch biedt deze complexiteit ook voordelen. Om collega’s te overtuigen, moet je rekening houden met hun gevoeligheden. Dat lukt door respect te tonen voor ieders persoonlijkheid en een open dialoog te stimuleren. Mensen bewust tegen de haren instrijken, gaat ten koste van de consensus en dus ook van de vlotte werking, en de goede onderlinge relaties.”

De advocate vergelijkt de associatie met een orkest dat geleid wordt door de managing partner. “Per definitie houdt de dirigent rekening met de competenties van de orkestleden. Je vraagt aan de violist niet om piano te spelen en je vertelt de pianist niet hoe die piano moet spelen. Ook is het belangrijk om elke muzikant voldoende speelruimte te geven, zolang ze maar hetzelfde muziekstuk spelen. Als dirigent geef je het tempo aan en zorg je ervoor dat alle violen gelijkgestemd zijn. Zo bekom je een harmonieus concert.”

Het is belangrijk om iedereen voldoende speelruimte te geven, zolang ze maar hetzelfde stuk spelen.

Durf uit de comfortzone stappen


Corinne Merla heeft al in verschillende soorten samenwerkingsverbanden gewerkt. Iets wat ze naar eigen zeggen als bijzonder leerrijk heeft ervaren. Ze kwam in aanraking met verschillende ziens- en werkwijzen. Telkens stak ze iets waardevols op.

Voor startende advocaten heeft ze volgende goede raad: “Om echt te evolueren in dit beroep moet je bereid zijn om uit je comfortzone te treden. Je moet open durven staan voor nieuwe mensen, ervaringen en kennis. Ik stel vast dat jongeren gevoeliger zijn voor verandering dan vroeger. Eenmaal ze zich hebben vastgebeten in een bepaalde materie of werkwijze, hebben ze moeite om te veranderen. Om te blijven evolueren moet je de nodige durf tonen en elke verandering als een nieuwe uitdaging zien, niet als een potentieel struikelblok.”

Om te blijven evolueren moet je durf tonen. Beschouw elke verandering als een uitdaging, niet als een struikelblok.

“Werken in een associatie heeft als enorm voordeel dat je bij elk nieuw project iets kan veranderen: dat kan positief of negatief zijn. De manier waarop we de verandering bekijken bepalen we zelf.” In dat opzicht kan elke uitdaging als een nieuwe opportuniteit beschouwd worden.

woensdag 9 mei 2018