test

Het is nooit te vroeg om uw successie voor te bereiden

Pol en Bénédicte Mustin, zelfstandige apothekers, verkochten 10 jaar geleden hun officina. Enkele maanden terug namen ze contact op met Van Breda Advisory om werk te maken van hun successieplan.

We praten met Pol, 61 jaar, over deze belangrijke stap in hun leven.

Nu genieten ze van hun vrije tijd en leven ze van hun rentenierskapitaal, maar voordien werkten
Pol en Bénédicte 30 jaar lang, met veel energie en enthousiasme, samen in de apotheek. Ze hebben drie kinderen en werden ondertussen ook grootouders.

Van enige terughoudendheid is geen sprake: “Het is nooit te vroeg om je successie voor te bereiden”, vertelt Pol Mustin. “Het is bovendien heel actueel. Iedereen rondom ons heeft het erover.”


Isabelle Holvoet, account manager bij Bank J.Van Breda & C°, adviseert het koppel al jaren. Ze heeft het hele proces begeleid: vanaf de beëindiging van hun professionele loopbaan tot de organisatie van hun pensioen. Ongeveer een jaar geleden stelde Isabelle hen voor om contact op te nemen met Jean-Sébastien Schnackers, expert bij Van Breda Advisory, om ook de successieplanning te bekijken.

Grondig onderzoek

Een eerste afspraak vond plaats. “We hadden alle nodige documenten verzameld”, herinnert Pol Mustin zich. “Het was een erg aangenaam onderhoud. Op basis van de informatie die we hem bezorgden maakte Jean-Sébastien een stand van zaken op. We leerden meteen ook al onze opties kennen.” Enkele weken later zagen ze elkaar opnieuw. De expert had de hele erfenis in kaart gebracht. Hij overliep de erfbelasting en bracht kwesties ter sprake als het behoud van de levensstandaard en de bescherming van de partner in geval van overlijden.

Pol Mustin: “Het was een grondig onderzoek. Met alles werd rekening gehouden: de roerende goederen, onroerende goederen, enzovoort. Alle informatie werd opgenomen in heldere schema’s en
tabellen. Niets werd aan het toeval overgelaten en alles passeerde de revue. Het resultaat was een
berekening tot op de komma.”

Reageren is de boodschap

Pol Mustin: “Je hoort zoveel over successie… Deze oefening heeft ons de ogen geopend en dingen getoond waar we ons zelfs niet bewust van waren. Er zijn echt mogelijkheden om je nalatenschap te optimaliseren en meer bewegingsvrijheid te krijgen. Maar je moet je voorbereiden, anders betaal je nodeloos veel erfbelasting. Als je niets doet, loop je het risico veel te verliezen. Het verschil is aanzienlijk, reageren is de boodschap.”

Instrumenten voor een optimaal beheer

Dankzij het onderzoek door Van Breda Advisory kregen Pol en Bénédicte Mustin alle kaarten in handen. “We zijn nog jong. We hebben al wel kleine aanpassingen gedaan en enkele administratieve stappen gezet, maar nog geen grote beslissingen genomen. De kunst is om je nalatenschap op het juiste moment concreet te maken. Maar nu beschikken we tenminste over de instrumenten om onze successie optimaal te beheren.”

woensdag 19 september 2018