test

Het geheel is meer dan de som van de delen

Vandaag begint haast geen enkele vrije beroeper nog op z’n eentje. Vooral dokters en tandartsen, maar ook architecten en advocaten starten in een associatievorm.

Jongere artsen gaan niet meer zoals de oude generatie dokters van 7 u ’s morgens tot 11 u ’s avonds aan de slag. Dat wil niet zeggen dat ze geen passie voelen voor hun vak. Ze beseffen alleen dat wie samen aan iets begint beter gewapend is. Maar u hoeft niet per se een starter of dokter te zijn om voordeel te halen uit een associatie.

Zeven voordelen

  1. Vlotte start. Instappen in een bestaande associatie geeft een starter de kans meteen op een bestaand cliënten- en patiëntenbestand te kunnen werken.
  1. Geleidelijke afbouw. Voor oudere vrije beroepers is het aantrekken van jonge starters binnen de associatie een ideale manier om geleidelijk de beroepsactiviteit af te bouwen. Zij kunnen ervoor kiezen om minder te werken of om cliënten of patiënten over te dragen.
  1. Gedeelde investeringen. Door in een pool te werken, gebruikt u een aantal middelen efficiënter en kan u investeringen delen. Bovendien laat het ook toe duurdere technologieën aan te kopen of nieuwe investeringen te doen.
  1. Een betere balans. Een vrij beroeper heeft een groot engagement en toont een hoge betrokkenheid. Hierdoor is het ook een veeleisende job en bent u veel uren aan de slag. Zeker als u er alleen voor staat, maakt dit u kwetsbaar voor een burn-out. Samenwerken maakt dat u niet alleen meer tijd kan vrijmaken voor wat u belangrijk vindt, maar ook dat u meer veerkracht hebt dankzij het teamwork.

  2. Maximale inspiratie en motivatie. Door ervaringen te delen met uw collega’s groeit u in uw vak. U bereikt sneller een hoger niveau omdat samenwerken elk van de leden stimulerend werkt.
  1. Een flexibelere agenda. Dankzij goede afspraken kan u rekenen op een aanzienlijke toename van uw levenskwaliteit. U kan meer doen wat u graag doet door specialisatie of door meer tijd vrij te maken. Bijvoorbeeld om lezingen te geven, u in te zetten voor een vakvereniging, voor familie, hobby’s...
  1. Continuïteit voor patiënten of cliënten. Ziektes, vakanties, een sabbatical, … in een groepspraktijk vangen uw collega’s dit gemakkelijker op en voor de patiënt of cliënt blijft de zorg verzekerd.
Wie samen aan iets begint, is beter gewapend

De inspanning: engagement en communicatie

In een associatie stappen, is geen eenrichtingsverkeer. U moet zelf ook investeren om van de voordelen te kunnen genieten. En dat bedoelen we voor één keer niet financieel.

Om een associatie tot een succes te maken, is het belangrijk dat iedereen een gezamenlijk doel heeft, vlot kan samenwerken en open en eerlijk communiceert. Het is in ieder geval makkelijker als iedereen een stuk verantwoordelijkheid op zich neemt en zo een positieve impact heft op de groep.

In sommige praktijken en associaties zijn er vaak één of twee mensen die de groep aansturen en de leiding nemen. In ziekenhuizenassociaties kiest men bijvboorbeeld heel bewust voor een diensthoofd, maar er zijn ook heel wat groepspraktijken die zelfsturend zijn. Andere vereisten zijn flexibiliteit, aandacht geven, respect tonen en ieder zijn rol laten invullen. In een associatie zijn sommige leden nu eenmaal assertief sterk en

anderen empathisch bedreven. Die combinatie vormt op zich ook een uitdaging voor zo’n samenwerking. Eén ding is zeker: hoe meer u er van zichzelf insteekt, hoe meer u ervoor terugkrijgt.

De drie-vragen-test

Maar het allereerste wat u doet vóór u een associatie opzet, is drie simpele vragen beantwoorden.

1. 'Wat willen we doen?'

2. 'Hoe willen we het doen?'

3. 'Waarom zouden we dit samen doen?'

Als u daar met z'n allen een eenduidig antwoord op geeft, is de eerste belangrijke stap naar een associatie gezet.

dinsdag 4 juli 2017