test

Het doel heiligt de fiscale aanpak van uw associatie

Voor u een associatie start, moet u zich afvragen wat u precies wil bereiken. Het opzetten van een associatie kan namelijk op veel manieren, met elk hun voor en nadelen. Een zorgvuldige individuele afweging is absoluut noodzakelijk.

Indien het doel van de samenwerking zich beperkt tot het optimaliseren van de kosten spreken we over een kostenassociatie of middelensamenwerking. Is het uw bedoeling om samen een professionele activiteit uit te bouwen, dan spreken we over een professionele samenwerking. U kan kiezen tussen een professionele associatie met of zonder vennootschap.

Bij fiscale planning moet u trouwens altijd rekening houden met de antimisbruikbepaling. Dit betekent dat de opgezette structuren een bedrijfseconomisch of ander doel moeten hebben. Wanneer het u alleen om de fiscale voordelen te doen is, zal dit vroeg of laat problemen opleveren. Een advies: kijk ook naar wat de deontologie van uw vak stipuleert op het vlak van associatiewerking. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.

Vennootschap oprichten of niet?

U stelt zich misschien de vraag of het zinvol is om bij de start van de samenwerking al dan niet een eigen vennootschap op te richten. Het antwoord hierop is niet eenduidig en zeker niet alleen fiscaal.

Het oprichten van een vennootschap komt in feite neer op het splitsen van uzelf in een natuurlijke persoon (uzelf) en een rechtspersoon (de vennootschap). Een vennootschap biedt fiscaal in veel gevallen een voordeel: vennootschapsbelasting heeft bijvoorbeeld een lager tarief. Verder zal de associatie dan plaatsvinden met de individuele vennootschap (i.p.v. de natuurlijke persoon) als lid van de associatie; tenzij men één vennootschap verkiest om daarmeede gezamenlijke praktijk uit te bouwen. Maar het is maatwerk om na te gaan of een vennootschap effectief de verhoopte voordelen oplevert. Met een vennootschap werken, is in ieder geval complexer dan werken als natuurlijk persoon. Het vraagt een grondig inzicht in de wisselwerking tussen het vermogen van de natuurlijke personen en dat van de rechtspersoon.

Het is belangrijk dat u álle fiscale, wettelijke en deontologische spelregels nauwlettend volgt, anders komt u in de fiscale gevarenzone terecht. En niet te vergeten: er zijn kosten verbonden aan een vennootschap zoals dubbele boekhouding, notaris, revisor, accountant, enz.

Deze tabel geeft u een bondig overzicht van de verschillende associatievormen, met hun kenmerken en voordelen. (met dank aan Filip Dewallens)

Deze tabel geeft u een bondig overzicht van de verschillende associatievormen, met hun kenmerken en voordelen. (met dank aan Filip Dewallens)

Hou het niet bij onderlinge afspraken

Laat u van in het begin bijstaan door een expert of verschillende experts. Behalve onderlinge afspraken zijn er ook wettelijke en deontologische regels waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen. U maakt de associatie best van bij de start waterdicht op persoonlijk, professioneel, financieel en wettelijk vlak.

1. Omring u met de juiste mensen

Kies partners waarmee u graag samenwerkt, die u vertrouwt en waarmee het makkelijk is om afspraken te maken. Verschillende beroepsverenigingen voorzien zulke begeleiding.

2. Denk aan een goede begeleiding door een jurist, accountant en bankier

Samenwerken over een lange periode is een grote stap. Niemand weet wat de toekomst brengt. Een duidelijk kader zorgt voor zekerheid, transparantie en focus, maar vooral ook voor gemoedsrust.

3. Volg de werking van de associatie op

Plan regelmatig overleg zodat u goed met elkaar blijft communiceren, maar voorzien ook structurele opvolging. Een associatie evolueert. Zeker bij een vennootschap komt nogal wat kijken. Bij de oprichting maar ook bij het beëindigen ervan. En om fiscaal optimaal te kunnen werken is regelmatige opvolging sowieso nodig.

donderdag 17 mei 2018