test

Evenwichtige successie is meer dan enkel fiscale optimalisatie

Uw kinderen geen erfbelasting laten betalen? Dat kan enkel door tijdens uw leven niets meer te bezitten en alles weg te schenken. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Wensen gaan boven fiscaliteit
Fiscaliteit is niet prioritair, maar wel wat u wilt en hoe uw familie is samengesteld. 

stel dat u niets doet en u overlijdt, wat gebeurt er dan? En wat kost het? Cliënten komen binnen met de veronderstelling: ‘als we niets organiseren, gaat dit ons veel geld kosten’, wat vaak niet zo is. Samen bekijken we de kosten-batenanalyse. Wat is financieel het beste om te doen, rekening houdend met specifieke wensen? Bij één op de twee gevallen is het antwoord eenvoudig: niets. Dan verschuift onze focus van enkel fiscaal advies naar zorgen dat hun zaken goed geregeld zijn voor het geval dat er iets gebeurt. Zo valt er een zware last van de schouders en creëren we een gemoedsrust in alle omstandigheden.

Na een analyse van de familiale situatie en uw persoonlijke wensen, komt fiscaliteit aan bod. wij die wens fiscaal optimaliseren binnen de wettelijke mogelijkheden. 

Een successie-voorbereiding is meer dan enkel een fiscale besparing.

Alleen wit geld is bruikbaar geld. De internationale uitwisseling van informatie is sterker, breder en zichtbaarder geworden. Ook wij dringen altijd aan op fiscaal correcte oplossingen. Mensen beseffen dat zwart out is en wit in. Is het voor een erfgenaam immers niet beter om 90% bruikbaar geld te dan 100% zwart geld waar hij enkel problemen mee riskeert? Onze samenleving accepteert die ontduiking niet langer.

Mensen beseffen dat zwart geld out is en wit in.

Met twee weet u meer

Ons cliënteel wordt goed begeleid. Omwille van beroepsactiviteiten gebeurt dat vaak met behulp van een accountant, een notaris of een advocaat. Al deze partijen helpen ons verhaal mee te onderbouwen. Met twee weten we meer dan alleen. Meerdere cliënten betrekken graag een vertrouwenspersoon bij de gesprekken. In sommige gevallen komt de vertrouwenspersoon mee naar de bank om samen de beste uitkomst te bespreken.

Een testament opmaken, is dat ook een advies?

Ja. In het bijzonder voor mensen die niet gehuwd zijn, want in dat geval zal uw partner niet van u erven. Dit organiseren via een testament is vaak een noodzaak.

 

Uw drie belangrijke tips?

1. Bekijk het grotere plaatje. De voorbereiding van successie maakt deel uit van wat u plant met uw vermogen. Laat u dus niet enkel leiden door erfbelasting.

2. Controleer onder welk huwelijksstelsel u gehuwd bent. Sommige beschermingsmaatregelen opgenomen in een huwelijkscontract kunnen zeer kostelijke implicaties hebben. Mogelijk zijn deze maatregelen ook niet langer noodzakelijk.

3. Wees vooruitziend. Ouder worden kost geld. Hoeveel kapitaal heeft u nodig om uw leven te leiden op de manier die u wenst? Schenk met andere woorden niet alles weg.

Voorbeeldsituatie 1

Gezinssituatie
Man en vrouw zijn gehuwd onder het wettelijke stelsel en hebben een verblijvingsbeding. Samen hebben ze drie kinderen. De man sterft wanneer de vrouw zeventig jaar is. De vrouw sterft later.

Vermogen
 - Gezinswoning: € 500.000
 - Tweede verblijf: € 500.000
 - Beleggingen: € 1.000.000

Na het overlijden van de man gaat de helft van het gemeenschappelijk vermogen volledig naar de vrouw via het verblijvingsbeding. Zij betaalt een erfbelasting van € 106.500 in het Vlaams Gewest, of € 160.412 indien ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Wanneer de vrouw overlijdt, moeten de kinderen een erfbelasting van € 252.000 betalen, wat in totaal uitkomt op € 358.500 (€ 252.000 + € 106.500) in het Vlaams Gewest. Indien ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, bedraagt het € 394.462 dus in totaal € 554.875 (€ 394.462 + € 160.142).

Optie - zonder verblijvingsbeding
Zonder verblijvingsbeding gaat de helft van het gemeenschappelijk vermogen naar de vrouw in vruchtgebruik en gaat de naakte eigendom naar de drie kinderen. De vrouw betaalt in het Vlaams Gewest een erfbelasting van € 10.200, de drie kinderen betalen € 50.400. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen ze respectievelijk € 12.812 en € 75.833. Wanneer de vrouw overlijdt, dooft haar vruchtgebruik uit, waarop de kinderen geen erfbelasting moeten betalen. Op het vermogen van de vrouw betalen de kinderen wel nog € 72.000 erfbelasting in het Vlaams Gewest, of € 131.812 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na beide overlijdens is er dus in totaal een erfbelasting van € 132.600 (€ 10.200 + € 50.400 + € 72.000) verschuldigd in het Vlaams Gewest, en een bedrag van € 220.457 (€ 12.812 + € 75.833 + € 131.812) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit komt uit op een daling van € 225.900 in het Vlaams Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt het op een daling van € 334.418.

Voorbeeldsituatie 2

Gezinssituatie
Man en vrouw zijn wettelijk samenwonend. Zowel de beide ouders als de broer van de man leven nog. De man sterft.

Vermogen
 - Buitenverblijf: € 500.000
 - Beleggingen: € 400.000
 - Nalatenschap gaat naar de ouders en zijn broer.

Indien ze in het Vlaams Gewest wonen, betalen zij een erfbelasting van € 289.750. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou dat € 290.975 bedragen. De wettelijk samenwonende partner erft niets.

Als man en vrouw gehuwd zijn, erft de partner alles indien het om een gemeenschappelijk vermogen gaat. Zij betaalt op de helft van het gemeenschappelijk vermogen (€ 450.000) een erfbelasting van € 34.500 in het Vlaams Gewest, of € 73.300 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

dinsdag 4 juli 2017