test

Een klankbord is nooit eenrichtingsverkeer

"Het engagement is groot, maar ook wie niets in ruil verwacht, krijgt veel terug." Kristoph Wauters over Netwerk Ondernemen.

Er is altijd een wisselwerking. Het is geven en nemen. Bij Netwerk Ondernemen ligt de nadruk op geven. Dat is het uitgangspunt van de ervaren ondernemers die jonge bedrijven helpen groeien: kosteloos en belangeloos. Het engagement is groot, maar ook wie niets in ruil verwacht, krijgt veel terug. Kristoph Wauters, kredietonderzoeker bij onze bank en vroeger zelf ondernemer, legt uit waarom hij mentor is.

“Ik sta iedere keer versteld van de ideeënrijkdom van die nieuwe ondernemers, hun creativiteit en vooral hun drive. Dat zijn mensen die met 200 km/u voor hun zaak gaan, volbloed ondernemers”, steekt Kristoph Wauters van wal. “Als zo’n bedrijf de ideeënfase ontgroeid is en wil opschalen dan voelen ze snel de noodzaak aan bijkomende expertise. 

Een voorbeeld: er zitten drie ingenieurs in het netwerk die een fantastisch toestel ontworpen hebben voor de bereiding van voeding. Ze zijn klaar om de omzet op te drijven en moeten dus de transitie maken van een hoogtechnologisch bedrijf naar een verkoopbedrijf. Anders gezegd: hoe worden ze completere ondernemers? 

Daarbij botsen ze op vragen als: Hoe stuur ik commerciëlen aan? Hoe laat ik de administratie aansluiten op de verkoop? Hoe breng ik de logistieke ketting op orde? De begeleiding door een ervaren ondernemer behoedt hen voor valkuilen. Dankzij de externe hulplijn van Netwerk Ondernemen kunnen ze sneller groeien en maken ze minder fouten. 

 

Wees de mentor die je nodig had toen je jonger was.

Natuurlijk bestaat dit soort begeleiding ook in de markt, maar die is normaal betalend of vraagt betrokkenheid van een investeerder. Netwerk Ondernemen heeft dat allemaal niet. Het is neutraal en heeft geen commercieel oogmerk. Meer zelfs, om te mógen begeleiden betaalt een mentor een eigen bijdrage. Het is puur altruïsme.

Zoeken naar antwoorden

Let wel, we begeleiden de ondernemer en niet het project. Het is niet de bedoeling dat ik bijvoorbeeld een financieel plan opmaak, maar als een founder daar vragen over heeft, help ik zoeken naar de antwoorden.

 

Door de externe hulplijn groeien bedrijven sneller en maken ze minder fouten.

 

Bij Netwerk Ondernemen leer je in alle richtingen van elkaar. In de eerste plaats tussen mentor en founder natuurlijk, maar evengoed tussen founders onderling. Heel open. Dat gaat van hoe heb jij in Frankrijk voet aan de grond gekregen tot wat moet ik doen om kapitaal op te halen, zelfs tot in Silicon Valley? Die wisselwerking is de basis voor het hebben van een klankbord.

Inzichten delen vanuit ervaring

Ook voor mezelf is het mentorschap verrijkend. Misschien nog het meest door het contact met de andere mentors. Dat is zo een diverse groep. De inzichten die zij aandragen vanuit hun ervaring en business, daar steek ik enorm veel van op.

Voor Bank Van Breda is een netwerk evengoed belangrijk. Als een cliënt een specifiek niet-bancair probleem heeft dan ken ik via Netwerk Ondernemers alleen al 120 ervaren ondernemers die wellicht een oplossing kennen.”

Founder vs mentor

Hoe verloopt een founder/mentor-relatie binnen Netwerk Ondernemen? Zo beleven Jasper en Lode hun traject.

 

Jasper VerreytOntwikkelt micro-waterkrachtcentrales

“Ik verwacht van Lode dat hij alles in vraag stelt. Samen bekijken we waarom er een probleem is en welke oplossingen er zijn. Als hij ons kan behoeden voor valkuilen dan bespaart ons dit tijd. Lode neemt vaak de rol van ‘filter’ op: hij helpt de voor ons beste oplossing uit te filteren.”

 

Foto door Franky Verdickt

Foto door Franky Verdickt

Lode Snykers, executive in strategie, bedrijfsbeleid en business development

“Mijn ervaring wil ik delen. Niet door oplossingen op te dringen, maar door een klankbord te zijn. Door open vragen te stellen die Jasper doen nadenken over pistes die hij misschien nog niet bekeken had. Ik duw hem evenwel niet in een bepaalde richting. Hij leidt zijn bedrijf, maar ik ben er wanneer het nodig is.”

zondag 7 april 2019